حرف غ مزخرف بالحروف

.

2023-06-09
    و اجعلنى ربى رضيا