l

 Karel Sonnberger a Pavel Zack Müller

Letopisy z HLINCOVÉ HORY

Od roku 2006 po současnost

Místo úvodu.

Jsme si vědomi, že tu zatím máme a možná to tak zůstane, díru v časové linii událostí v obci, jež činí, s ohledem na to, že nějaké pravidelné záznamy máme do roku 1957 [1] a od roku 2006, 49 let. V tomto období jsme odkázáni na jednotlivé vzpomínky některých občanů, přičemž staří pamětníci jsou už často po smrti. V horším případě pouze na paměť vlastní, přičemž je jasné, že v teenagerovských létech a možná, v jednotlivých případech, až do 30 let nás dění v obci, natož ve státě, nezajímalo. Nanejvýš Hlas Ameriky, později, když ji přestali rušit, i Svobodná Evropa a nějaké ozvěny tzv. „perestrojky,“ kdy jsme doufali, že se ledy přeci jen pohnou. To už ale apatie a ignorace politických poměrů v tomhle státě pomalu přerůstala v krajní nespokojenost, až zlost.

Pak přišel listopad 1989. Oficiálně šli komunisti od vlády a tragicky vyhlížejícího hospodářství. Neodešli daleko. Nadále jsou v parlamentu pod hlavičkou KSČM a dalších stran, dorostli i ambiciózní svazáci. Stále se jejich klika spolu s veksláky často drží otěží hospodářství. Stále s námi sedávají u stolu v hospodách.

Leckomu se zasteskne po starých zašlých komunistických časech. Ale komu? Líným opilcům, kteří trávili pracovní dobu v hospodách za násobky průměrné mzdy? Zloději, kteří ukradli v práci i to, co nepotřebovali a chalupu postavili z materiálu určeného na budování komunizmu? Zakomplexovaní slaboši, nebo ambiciózní hloupí nevzdělanci bez minimálního rozhledu, kterým strana dala moc nad osudy slušných lidí?

Abych svůj takřka úvod nekončil úplně ponuře, podělím se s vámi o historku, která už dneska zní jako vtip: Můj dobrý známý pracoval v JZD Lišov a bolševici mu v září 1989 přišli nabídnout členství ve straně všech (tehdy ještě) československých stran, tedy v KSČ. Známý je poslal do háje se slovy, že to je, jako kdyby se dal v pětačtyřicátém k Němcům. Z práce ho na hodinu vyhodili. S novým rokem byl zpátky a dostal doplacenou ušlou mzdu za ony 4 měsíce, kdy byl bez práva na práci. Byla chvíli doba, kdy měl bolševik vichry.

A nakonec vtip. Sedm divů socializmu:

V socializmu je plná zaměstnanost. Ačkoliv je plná zaměstnanost, nikdo nic nedělá. Ačkoliv nikdo nic nedělá, plní se na sto a více procent. Ačkoliv se plní na sto a více procent nikde není nic k dostání. Ačkoliv nikde není nic k dostání, všichni všechno mají. Ačkoliv všichni všechno mají, všichni kradou. Ačkoliv všichni kradou, nikde nic nechybí.

Nebo to nebyl vtip?

Poznámka: Fotografie pochází buď z našeho vlastního archivu, nebo byly zapůjčeny občany Hlincové Hory a některými příznivci. Několik je jich staženo z internetu. Pokud má někdo problém s uveřejněním jím vytvořené fotografie, můžeme jednak uvést jeho jméno jako autora, pokud by to nestačilo, ji nahradit jinou (oba fotografujeme, ale chtěli jsme zveřejnit fotografie pamětníků a pro pamětníky kvůli porovnání tváří obce – někdejší a současné). Vzhledem k tomu, že toto dílo děláme pro občany Hlincové Hory bez nároku na honorář, nedáme nikomu za nic ani haléř, či cent.

Pavel Zack Müller

 

Obyvatelstvo podle domů a jeho pohyb do roku 2013.

 Přehled čísel popisných na mapě z roku 2012

CP

č. p. 1: František Jaksch (21. 11. 2010) z č. p. 1 se ženil s Marií Böhmovou z Plava 15. 2. 1951 (21. 2. 2013) [1].  Měli děti Františka (* 25. 11. 1954) a Marii (* 14. 1. 1959) František si vzal za ženu Alexandru? (* 22. 9. 1954), postavili si na Rudolfově v Jabloňové ulici dům č. p. 601/25 a měli spolu děti… Marie se vdala za Jana Vančuru (* 11. 1. 1956) z Vyhlídek a mají spolu děti Aleše a Lukáše. Napřed si postavili v Rudolfově na Okružní ulici dům. Nyní bydlí v č. p. 15. Lukáš Vančura se oženil 24. 9. 2011, staví dům na pozemku za Jakschů a 22. 12. 2012 se jim narodila dcera Aneta.

Statek byl v 60. letech v dezolátním stavu, protože majitelé Jakschovi byli vystěhováni ze vsi. Napřed bydleli v Ortvínovicích na Ovčíně později na Dobré Vodě. V roce 1968 začal František Jaksch znovu soukromě hospodařit a vrátil se zpět s rodinou do Hlincové Hory. Po rozsáhlých rekonstrukcích v sedmdesátých a osmdesátých létech byl statek kompletně přestavěn do historizující podoby tvrze. V současné době je vlastníkem nemovitosti Marie Vančurová.

1

Obrázek1 Dům č. p. 1

č. p. 2: Když zemřela 1. 3. 1945 v 79 letech       Veronika Gramannová, rozená Křiváčková [1], hospodaří na statku Jaukerů. Marie Jaukerová (*1. 4. 1925) si vzala Josefa Kandla z Vlkovic (*21. 3. 1917) a spolu měli syna Josefa (*2. 8. 1943). Ten se oženil s Janou (?) z Vráta (*7. 9. 1948) a měly syny Radka (*15. 2. 1971) a Petra (*15. 9. 1974).

č. p. 3: Václav (*9. 8. 1917 – † 18. 9. 2003) se oženil 19. 9. 1949 s Růženou Fenclovou (*18. 1. 1924 – † 22. 8. 2011) ze Zvíkova a měli syna Václava ml. (*16. 1. 1951) [1]. Ten se oženil s Miloslavou Farabaurovou (*22. 3. 1953) ze Zalin a měli děti Miroslava (*19. 4. 1976) a Martinu (*20. 4. 1973). Miroslav se v říjnu 1998 oženil s Bohuslavou Novotnou z č. p. 7. a postavili si dům 48. Martina se provdala za Oldřicha Zedníka ze Suchého Vrbného a mají postaveno v Zalinách. Narodili se jim synové Lukáš (*23. 10. 1994) a Oldřich (*15. 3. 1998) a dcera Karolína (*28. 2. 2012). Chalupa měla jako poslední ve vsi doškovou střechu ještě v 60. letech a přístavba zůstala dlouhá léta neomítnuta. Vlastníkem nemovitosti je nyní Václav Zeman ml.

3

Obrázek 2 Příjezd do Hlincové Hory od Zvíkova, vpravo č. p. 3

č. p. 4: Zabavený Kržů statek, po vystěhování rodiny Kržů, byl využíván vznikajícím JZD k ustájení dobytka. Po té léta chátral a počátkem 70. let byl definitivně srovnán se zemí, pozemek byl rozparcelován a prodán zájemcům o stavbu rodinných domů. Zatím se nepodařilo nalézt jediný snímek statku z dob, kdy ještě stál.

Vojtěch Krž (15. listopadu 1861 Hlincová Hora – 25. února 1924 Hlincová Hora) byl významným Hlincohorským rodákem byl rakouský a český rolník a politik, na počátku 20. století poslanec Českého zemského sněmu a Říšské rady.

Vychodil obecnou školu, působil jako rolník v rodné Hlincové Hoře. Po dobu čtvrtstoletí byl členem okresního výboru v Českých Budějovicích. Dlouhodobě zastával i funkci starosty Hlincové Hory. Po vzniku Československa pak coby první etnický Čech nastoupil do čela českobudějovického okresu.

Na počátku století se zapojil i do zemské a celostátní politiky. Ve volbách v roce 1908 byl zvolen do Českého zemského sněmu v kurii venkovských obcí, obvod Č. Budějovice, Lišov, Trhové Sviny, Hluboká, Týn n. Vltavou. Politicky se uvádí coby člen České agrární strany. Kvůli obstrukcím se ovšem sněm po roce 1908 fakticky nescházel.

Ve volbách roku 1911 se stal rovněž poslancem Říšské rady (celostátní zákonodárný sbor), za volební obvod Čechy 75. Ve vídeňském parlamentu usedl do Klubu českých agrárníků.

Zemřel v únoru 1924, v noci na úterý (úterý připadlo na 26. únor). Pohřben byl na hřbitově v Rudolfově. [4]

č. p. 5: Původně kovárna, později hasičská zbrojnice. V 90. letech a počátkem 21. století též klubovna  MKHH (Motoristického klubu Hlincová Hora). V letech 2012 – 2013 bylo na místě bývalé hasičské zbrojnice vybudováno nové víceúčelové zařízení se sídlem OÚ a mateřskou školkou, která byla uvedena do provozu 1. 9. 2013.

n

Obrázek Náves s hasičskou zbrojnicí

b

Obrázek 4 Nové víceúčelové zařízení s mateřskou školkou

 č. p. 6: Po konfiskaci statku jeho prostory využívalo několik organizací a lidí. Nejdříve JZD, následovaly Státní statky a JZD Zvíkov. V první polovině 70. let zde vznikla klubovna SSM. Za JZD se využívala stodola, upravil se prasečák, využívala se maštal a konírna a vybudovala se garáž na traktor. Ve sklepě se udělala vodárna, která čerpala vodu z obecní kašny. Voda zásobovala bývalý výminek (dnešní č. p. 6) a kravín. Okolo roku 1970 se napojily i „okály“ č. p. 33 a 34 a kolem roku 1988 se připojil i Zdeněk Holinka. Ten si však kvůli nedostatku vody zřídil studni vlastní a odpojil se. Pak se v roce 1979 připojila volná stáj telat zřízená ve stodole za JZD Zvíkov a to až do vybudování nového teletníku v Ortvínovicích roku 1986.

V okolí bydlící občané v 70. a 80. letech používali obytnou část statku jako chlívky pro prasata a slepice.

Dnes má č. p. 6 Bendíků výminek, původně č. p. 13. Zde nějakou dobu přebýval od roku 1951 i autor hlincohorské kroniky Dr. Bedřich Böhnel. Pak zde byla kancelář JZD. Od 60. let se zde vystřídalo několik nájemců: Kopolovičů, Josef Gubány s rodinou, Drahomíra a Bohuslav Novotných s dcerou Hedvikou. V 80. letech koupili stavení Marie a Rostislav Losíkovi (viz též č. p. 26 a 27). V roce 2002 prodala Marie Losíková dům Jiřímu Valíkovi a odstěhovala se do Rudolfova. Jiří Valík (*21. 2. 1973) objekt zrekonstruoval, je vlastníkem dodnes a žije zde s matkou Janou Prášilovou (*6. 6. 1950). Jana Prášilová se v roce 2014 nastěhovala do č. p. 28 po Zdeňce Blažkové.

k 

Obrázek 5 Stavba klubovny SSM u Bendíků

 f

Obrázek 6 Bendíků statek počátkem 70. let

č. p. 7: V původním starém staveni bydleli Mikolášů a bývala zde kdysi i hospoda. Marie Mikolášová se vdala za Jana Novotného ze Zvíkova 27. 10. 1945 a měli děti Marii (*4. 9. 1947), Jana a Drahomíru (*4. 7. 1956). Marie si vzala Zdeňka Zahradníka (*20. 8. 1946) z Bystřice nad Úhlavou, jenž sloužil na vojenské hlásce na Kodetce. Jan si vzal za ženu Martu Chmelovou z Lišova 8. 7. 1978. Drahomíra si vzala za muže Bohuslava Novotného z Ortvínovic (*19. 6. 1956), se kterým měla dvě dcery – Hedviku (*6. 2. 1976) a Bohuslavu (*24. 9. 1980).

Dnes má č. p. 7 nový dům postavený manželi Drahomírou a Bohuslavem Novotným, kteří jsou rovněž jeho vlastníky. Hedvika si vzala Jaroslava Návaru (*28. 9. 1973) z Dobré Vody, se kterým má syna Jaroslava. Po přestavbě domu zde žijí také.

Bohuslava si vzala v říjnu 1998 Miroslava Zemana z č. p. 3 a postavili si dům č. p. 48.

k

Obrázek 7 Svatba Marie Mikolášové a Jana Novotného v roce 1945.

č. p. 8:  Na chalupu se přivdala Růžena Makovcová (†1987), vzala si domkáře Tomáše Volinského (†26. 2. 1967).

Anna Reichlová rozená Makovcová, babička současné vlastnice domu Aleny Zuntové, žila a sloužila na statku v Ortvínovicích, vdala se za Jaroslava Reichla a měli tři dcery. Jarmilu a dvojčata Marii a Růženu. Z Ortvínovic se přestěhovali do Malont v roce 1946 při osidlování pohraničí. Tam si všechna tři děvčata našla postupně muže a vdala se. Růžena zůstala v Malostech, Marie si vzala Jaroslava Ševčíka (†17. 4. 2008) a odstěhovala se do Č. Budějovic, kde měli děti Jaroslava ml. (*18. 3. 1948) a Alenu (*2. 6. 1955) a Jarmila do Zlivi.

V roce 1967 Anna († 1989) a Jaroslav (†1979) Reichlovi přijeli do Hlincové Hory na pohřeb Tomáše Volinského a na žádost Růženy Volinské zůstali bydlet na Hlincové Hoře.

V roce 1981 přepsala Růžena Volinská chalupu na manžele Jaroslava ml. a Bohunu Ševčíkovy, ti se v roce 1983 rozvedli a Jaroslav začal na chalupě žít, nejprve sám, později s Hankou (*9. 10. 1947), kterou si v roce 1989 vzal. Od té doby zde žijí. Od roku 1988 zde též bydleli rodiče Marie a Jaroslav Ševčíkovi st.

Alena Zuntová, rozená Ševčíková se vdala za Zdeňka Zunta 4. 3. 1977. Po rozvodu se v roce 2004 nastěhovala do domu s dětmi Alenou (*20. 7. 1978) a Zdeňkem (*21. 6. 1983). Alena se 6. 9. 2008 vdala za Václava Hořejšího z Hvozdce, kde si postavili ve Hvozdci dům č. p. 53 a mají děti Václava (*20. 1. 2006) a Elišku (*26. 5. 2009). V roce 2012 dala Alena Zuntová přepsat část parcely na syna Zdeňka Zunta za účelem stavby rodinného domu. Zdeněk se 10. 8. 2013 oženil s Veronikou Loškovou (*21. 12. 1982) a začal v roce 2013 stavět na zahradě dům.

k

Obrázek 8 Dům č. p. 8 před rekonstrukcí

č. p. 9: Stavení obývali Marie (roz. Dvořáková * 1915 – †1963) a Josef (*1911 – †1963) Tischlerovi, od r 1966 Marie a Vlastislav (*4. 8. 1949 – †6. 5. 2010) Filipovi. Ti měli děti Marii (*9. 4. 1973), Vlastislava ml. (*11. 11. 1974) a Pavla (*13. 5 1978). Vlastislav ml. se oženil v roce 2013 a žije v domě dodnes. Marie se vdala za Jana Verboona a Pavel si vzal Janu (*2. 2. 1974) a přestěhoval se do č. p. 36. Vlastislav Filip se 22. 4. 2008 nastěhoval do domu bez č. p. na návsi vedle hasičárny a v lednu 2006 se tam nastěhovala i Marie Verboon Filipová z č. p. 9, když se přistěhovala z Anglie s manželem Janem a dcerou. 26. listopadu se jim narodil syn Orlando Benn. 2. 7. 2009 se jim narodila další holčička. Dům zůstal ve vlastnictví Vlastislava Filipa ml. Ten se v roce 2013 oženil s Markétou a 9. 11. 2013 se jim narodila dcera Adéla.

  č. p. 10: Osudy původních obyvatel Schaffelhoferů je dostatečně popsán [1].

Po té zde bydleli Jakub a Marie Píchovi. Po smrti Marie Píchové bylo stavení opuštěné. V květnu 2004 dům koupila rodina Petrů, kteří původní objekt zbořili a na jeho místě postavili nový dům č. p. 59.

č. p. 11: Původní č. p. 11 byla obecní pastouška a později úřadovna MNV. Pozemek v 70. letech koupili Brůžků, stejně, jako před tím část návsi.

12

Obrázek 9 Náves v roce 1974, vlevo od kapličky budova MNV č. p. 11, v pozadí č. p. 1

Současné č. p. 11 má novostavba na pozemku bývalého Chrtů statku a vlastní a obývá ji Eva Šetková (2. 1. 1966) s dětmi Jaromírem (*21. 5. 1989), Lucií (*1. 11. 1992) a Eliškou Jíralovou.

č. p. 12: Stavení bylo až do roku 1956 ponechán v desolátním stavu. Bylo postaveno roku 1784 a bydleli v něm podruhové sedláků Dvořáků (a Bendíků) ze živnosti č. p. 6 (poslední byl Jakub Pícha, který pak dostal statek č. p. 10), neboť zůstal po roce 1945 neobydlen a sloužil různým potulným živlům za noční útočiště. Roku 1956 se zpustlého stavení ujali Jaromír Čihák, zaměstnanec ČSD a Felix Valenta, technický úředník ČSAD, oba z Českých Budějovic, kteří domek opravili a učinili si z něj rekreační sídlo, kde v létě bydlí se svými rodinami. Protože domek opravili, ponechává jim jej MNV bez placení nájmu. Zmínění nájemci opatřili také blízkou studánku v březí pěkným dřevěným krytem. Toto je chvályhodné a slouží ke cti MNV, že uchránil jedno z nejstarších stavení v Hlincové Hoře před zkázou [1].

Dnešními vlastníky jsou Čihák Pavel a Čiháková Marie. Čihák stodolu upravil na truhlářskou dílnu. O nemovitost vedl dlouhé soudní spory syn původních vlastníků Josef Bendík. Po skončení soudních sporů Čihák domek rekonstruoval.

V sousedství zaparkoval Bendík dvě skříňové Pragy V3S, v kterých přespával a kde bydlela do své smrti jeho matka. Zde ji také natáčeli do srdceryvných reportáží různé televize a psaly různé tiskoviny jako o oběti komunistického útlaku, což byla pravda, a oběť restitučních machinací pozemkového úřadu a soudů všech stupňů, což byla pravda jen částečně, protože s výjimkou obcí prodaných nemovitostí č. p. 12 a č. p. 6 (výminek) jí bylo vráceno vše. Druhá věc ovšem je, v jakém stavu. Určitě se to nepodobalo tomu, co v 50. letech 20. století byla donucena opustit. Dále by se též dala zkoumat podivně laciná koupě dnešního č. p. 6 Rostislavem Losíkem. Losíkovi to už ale sečetl někdo jiný.

č. p. 13: Objekt vznikl přestavbou hospodářských budov č. p. 20. Vlastníky jsou Petrů Jaroslav a Petrů Petra a je obýván Zdeňkem Sladkým (*3. 8. 1956).

13

Obrázek 10 Nynější č. p. 13

č. p. 14: Domek byl původně obýván Kateřinou a Františkem Frolíkovými. Po jejich smrti je objekt neobydlen a využíván vlastníkem Frolíkem Jaroslavem jako sklad dřeva.

14

Obrázek 11 Č. p. 14

č. p. 15: Jako poslední byl domek obýván paní Hlaváčovou a posléze využíván jako chalupa paní Marií Turkovou. Nyní je objekt, který prošel rozsáhlou rekonstrukcí, ve vlastnictví Marie Vančurové, ta jej v současné době s manželem Janem obývá.

15

Obrázek 12 Č. p. 15 po rekonstrukci

č. p. 16: Od roku 1955 byl dům obýván Růženou a Václavem Michalcovými. Po té v roce 1957 usedlost koupili František (*29. 6. 1921 – †8. 8. 2007) a Ludmila (*9. 8. 1926 – †7. 1. 2014) Zemanovi. Zemanovi měli svatbu 7. 5. 1949. Měli děti Jiřinu (*26. 10. 1950), Martu (*22. 11. 1951) a Františka (16. 9. 1960). Jiřina se vdala za Ivana Posířila (*26. 1. 1948) a mají děti Lenku (*14. 2. 1972) a Petra (11. 7. 1975). Dnes mají na pozemku p. č. 1222/15 na Hlincové Hoře chatku, kterou postavili v září 2007 a 28. 6. 2008 přitáhli ještě maringotku. V listopadu 2008 přistavěli k maringotce další místnost a celé to zastřešili.

16

Obrázek 13 Velikonoce, v pozadí č. p. 16 vpravo č. p. 23

č. p. 17: Dům původně obýval Karel Brůžek s chotí… Nyní jej využívá jako rekreační domek jejich syn Jiří, který jej i vlastní. Jiřího dcera Dana (*3. 11. 1962) si postavili s bývalým manželem Janem Havelkou (*12. 12. 1956) na zahradě domek č. p. 44.

č. p. 18: Původně měl toto číslo popisné statek Františka Chrta. Zanedbaný statek byl zbořen. Poslední stála stodola, která spadla v 70. letech. Na pozemku statku dnes stojí nemovitosti č. p. 11, č. p. 46, č. p. 54 a č. e. 12.

16

Obrázek 14 Č. p. 18

Dnes má č. p. 18 dům Petry a Jaroslava Petrů (*30. 3. 1955). Ti mají dcery Martinu (*12. 3. 1981) a Evu (*18. 5. 1983). Martina obývá byt v podkroví domu a s Ivem Krejčím (oddáni 27. 9. 2014) má syna Adama (*16. 3. 2012). Eva Petrů si s Pavlem Filipem ze Zvíkova postavili dům č. p. 59.

č. p. 19: Původně statek obývaný Janem a Veronikou Zmeškalovými. Pak nemovitost koupili Ing. arch. Václav Štěpán a Ing. Danuše Štěpánová. Ti si postavili nový dům č. p. 42 na místě bývalé stodoly. Zbytek původního statku od roku 2008 rekonstruoval a nyní obývá syn Ing. Pavel Štěpán se ženou a dětmi.

č. p. 20: Polovinu statku vlastní Ing. Pavel Müller a Petra Petrů a druhou polovinu Petra a Jaroslav Petrů. Původně statek obýval Jan Rejšek (†9. 10. 1947) se svou rodinou, po té jeho dcera Alžběta s mužem Františkem Kandlem a dcerami Drahomírou (*2. 2. 1934 – †2002) a Marií. Drahomíra se 6. 8. 1955 vdala za Františka Müllera z Podbořan a měli děti Pavla (*30. 4. 1956) a Petru (*1. 9. 1957), provdanou Petrů. Marie si vzala Josefa Petráška z Volar 23. 12. 1963 a měli děti Josefa (*26. 4. 1964), Šárku (*1.5 1966), která si vzala Ladislava Trubelu, s kterým má dcery Šárku a Zuzanu a Martina, který žije v Plzni. Nyní statek trvale obývá Pavel Müller (*30. 4. 1956) a jeho část (č. p. 13) Zdeněk Sladký.

18

Obrázek 15 Statek č. p. 20 v roce 1955 s bránou Drahomíry Kandlové

č. p. 21: Stavení původně obývali Žofie a Karel Frolíkovi s dcerami Růženou (19. března 2009) a Annou. Růžena si vzala Jaroslava Staňka a měli děti Jaroslavu, 7. 9. 1973 se vdala za Zdeňka Kubala, a Jaroslava, který si vzal Alenu Filipovou z Vyhlídek 10. 11. 1977. Anna a Václav Tischlerovi se brali 12. 4. 1947 (2012 kamenná svatba). Nemovitost vlastní Kubalová Jaroslava a Tischlerová Anna.

Jaroslava a Zdeněk Kubalovi bydlí v Českých Budějovicích a měli děti Víta a Magdu. Vít se oženil a 15. 10. 2006 se jim narodil potomek Pavel a Michal. Magda se vdala do Anglie a má děti Dannyho a Williama.

Jaroslav ml. s Alenou si postavili dům na Vyhlídkách a měli tři dcery. Kristýnu, Alenu a Terezu. Kristýně, která se vdala za Boršovského, se narodil rovněž 15. 10. 2006 syn Matěj a 1. 7. 2013 dcera Viktorie.

19

Obrázek 16 Č. p. 21 v současnosti

Č. p. 22: V současné době je vlastníkem Milan Kněžíček. Původní obyvatelé: Marie Bíbová (*24. 10. 1896 – †18. 4. 1977) měla dceru Marii (*15. 6. 1920 – †22. 9. 2013) ta se vdala 1. 5. 1937 za Václava Pfefra (*22. 9. 1908 – †22. 9. 1987). Ti měli dcery Milenu, provdanou Dvořáčkovou (*6. 6. 1937 – †25. 4. 2009), Libuši, provdanou Kněžíčkovou (*30. 5. 1942) – od r. 2004 žije na Hlincové Hoře a má syny Jaroslava a Milana, Annu provdanou Weinhauerovou (*22. 7. 1949) – žije v Pardubicích. Zdeněk Bejvl, syn Mileny (*7. 1. 1959 – †12. 7. 1978) vyrůstal u svých prarodičů. Když dosáhl plnoletosti, rozhodl se odstěhovat se k matce do Sokolova. U matky dlouho nevydržel a místo návratu zpět do Hlincové Hory bydlel na ubytovně, kde tragicky zahynul, když mu ve spánku od cigarety chytlo povlečení a on se udusil.

Jméno Václava Pfefra a jeho úloha v poválečné historii obce je dostatečně popsána Dr. Böhnelem [1].

V domě nyní trvale bydlí Libuše Kněžíčková, jejíž muž rovněž zahynul tragicky, když byl jako taxikář napaden a obzvlášť surově zavražděn klienty, kteří jej najali s úmyslem ho okrást.

20

Obrázek 17 Č. p. 22

č. p. 23: Původní obyvatelé byli Havlová Anna a František, Havlová Marie. Nyní dům obývají Věra (*9. 9. 1940) a František (*1. 8. 1935) Reindlovi (brali se 26. 9. 1959), přičemž Věra Reindlová je i vlastníkem nemovitosti.

21

Obrázek 18 Č. p. 23

č. p. 24: Stavení patřilo odedávna rodině Bumbů (František Bumba). Nyní dům obývají Anna rozená Studlarová z Češňovic (*17. 1. 1946) a Milan (*7. 5. 1944) Bumbovi, kteří se vzali 25. 7. 1965, se syny Milanem (*6. 1. 1966) a Michalem (*16. 3. 1974). Milan Bumba ml. se oženil s Martinou Čermákovou z Českých Budějovic 21. 11. 1987 a mají dva syny Tomáše (*18. 5. 1988) a Martina (*21. 8. 1994). Michal v současné době od roku 2012 začal přistavovat k domu nový byt a na rozdíl od Milana stále trvale žije v Hlincové Hoře. Má s Lenkou Nedvědovou z Adamova syna Filipa (*11. 2. 2005).

č. p. 25: Dvůr Lustenek, je málo známá stavba katastrem patří do Hlincové Hory, její vznik je kladen k roku 1580, kdy zde na vykoupených pozemcích od původních havířů nechal štýrský úředník císařského solního skladu Georg Pirchinger z Lustenecku vystavět nejprve hospodářský dvůr. Výkup od původních majitelů měl ale s sebou i věcné břemeno, kterým byla povinnost dávky pro budějovické děkanství. To vedlo k dlouhodobému sporu, který ale Pirchinger neměl šanci vyhrát, protože povinnost byla zapsána do Zemských Desek. Spor skončil smrtí Georga Pirchingera počátkem roku 1592, jeho majetek byl zabaven císařem na úhradu dluhů, na přímluvu solních úředníků byl prodán jeho vdově, ale ta se ho v roce 1598 zbavuje a prodává ho dalšímu úředníkovi Thumsegerovi, ten ho dlouho nedrží a prodává ho zámožné rodině Hölzelů ze Sternsteinu, kteří v té době byli vlivnými těžaři v místních rudolfovských stříbrných dolech. Ve stejné době se před náboženským pronásledováním začali do Rudolfova stahovat protestantští emigranti a někteří údajně žili i na Lusteneku. Lustenek nejprve vlastnil krátce Hans Höltzel, ale brzy jej předal bratru Wolfovi a ten protože se odstěhoval v roce 1606 do Jáchymova, jej přenechal bratu Kašparovi Hölzelovi, který měl úřednickou funkci císařského lesmistra. Právě v roce 1606 došlo k přestavbě původního dvora na podstatně reprezentačnější zámek, v té době šlo o patrovou stavbu zhruba čtvercového půdorysu s vnitřním dvorem, bránou a sgrafity na jižní budově. Kašpar Hölzel se ale netěšil ze svého sídla příliš dlouho, ve stavovském povstání se Rudolfov i on postavil na stranu stavů, což se ukázalo po porážce na Bílé Hoře poněkud neprozíravé. Při tažení císařských vojsk byl Rudolfov vypálen, Hölzel již před tím s rodinou utekl, ale jeho majetek byl pochopitelně vítězi zabrán a konkrétně Lustenek si přivlastnil generál don Baltazar Marradas, zámek zřejmě nebyl příliš poničen, protože byl Marradasem během jednoho roku opraven a následně postoupen českobudějovickému děkanství. Děkanství majetek i s přilehlým hospodářstvím pronajímalo a jen v 18. století jej využívalo jako svou letní rezidenci, v letech 1702 – 1722 byl také zámek upraven v barokním stylu. V roce 1828 zámek vyhořel a byl opraven do dnešní podoby v následujícím roce. V 19. století byla v zámku umístěna jednu dobu i hájovna blízkého polesí. Objekt zámku i hospodářství bylo majetkem církve až do roku 1948, kdy byl zestátněn a stal se majetkem obce Hlincová Hora, ta se jej ale obratem zbavila a předala ho Č. Budějovicím, Město Budějovice jej v roce 1954 předalo národnímu podniku Drobné zboží, po privatizaci pak majetkem firmy Finorg s.r.o., po jejím krachu jej konkurzní správce chtěl prodat, ale budějovické děkanství na objekt vzneslo nárok a tak je dnešní majetková situace poněkud nejasná, což stavbě zřejmě neprospívá. Objekt je nepřístupný, oplocený a zatím v celkem solidním stavu, alespoň při pohledu zvenčí. Na některých místech jsou ještě znatelná původní renesanční sgrafita [3].

Současný majitel je stát a právo hospodaření s majetkem státu má Drobné zboží České Budějovice v likvidaci. Objekt je veden jako nemovitá kulturní památka a je nepřístupný. Dříve zde do počátku 60. let žili Jan Šťástka s chotí Annou, odtud i dříve používané pojmenování „Šťástků dvůr.“ Drobné zboží používalo objekt jako sklad a zanechalo nemovitost v dezolátním stavu. V červnu 1996 někdo prorazil do obvodového zdiva otvor, takže tam lezli bezdomovci.

22

l

Obrázek 19 Děkanský dvůr Lustenek

č. p. 26: Obecní hostinec. Objekt sloužil i pro ubytování nájemce hostince, později

23

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obrázek 20 Vlevo hostinec s lednicí před rokem 1947 vpravo stará kaplička

zaměstnanců Jednoty, která hostinec v období komunistické vlády provozovala. Do roku 1955 provozovali hostinec František a Marie Kočvarovi, po té zde už za Jednoty působili Ludmila a Petr Hutníkovi. Pak zde působil Lekeš a Kašpar. Od 1963. let zde bydleli Marie, rozená Vobrová (*8. 12. 1941 – †29. 11. 2014) a Rostislav (*30. 3. 1939 – †13. 11. 1991) Losíkovi s dcerami Zuzanou (*28. 4. 1964) a Evou (*20. 12. 1967). Zuzana Losíková se vdala za Pavla Sauera ze Zvíkova, nyní bydlí v Dubičném u Dobré Vody. Eva Losíková si vzala Petra Vašnovského z Dačic 6. 12. 1986. Marie Losíková pracovala od roku 1963 do roku 1981 u Jednoty jako hostinská v obecním hostinci, 1981 – 1992 v JZD Zvíkov a 1992 – 1998 na Farmě Filip. Po Losíkových byl na hostinci František Jaksch, od jara pak jeho žena Alexandra. Další hostinskou byla Marie Filipová. Tito hostinští v hostinci nebydleli. Poslední obyvatelé byli Marcela a Zdeněk Holinkovi s dětmi Jakubem, Klárkou a Petrou. Po nich v hostinci působili Vlastislav Filip st. (? – 1989), Anna Bumbová (1989 – 1993), Věnceslava Chadtová (1993-?) a Hana Ševčíková (hostinec měl v té době v pronájmu Josef Makovec z Jivna). Po té hostinec pronajal Jan Chumlen, po něm se vrátila Marcela Holinková (? – 2007). Po ní dodnes Tomáš Chumlen. Následovala rozsáhlá rekonstrukce výčepu a bývalého bytu.

24

Obrázek 21 Hostinec po rekonstrukci v 21. století

č. p. 27: Původně zde bydleli Kateřina Zmeškalová se synem Jiřím. U paní Zmeškalové zde od roku 1961 do roku 1963 bydlel Rostislav Losík, kdy pracoval na melioracích, později jako soustružník v depu ČSD. Josef a Božena, rozená Turková, Kašparovi. Když se nastěhovali Marie a Petr ( 23. 8. 2010) Gondekovi patřila jim polovina domu, druhá jejich vnukovi Marcelovi Našincovi. Ten zde léta žil a pak se oženil se Zuzanou Tůmovou z č. p. 65 a mají dceru Karolínu. Od 5. 10. 2008 zde žije i syn Miroslav Gondek, který dům nyní vlastní.

25

Obrázek 22 Č. p. 27

č. p. 28: V domě původně žili Markéta a Stanislav st. Čapkovi s dětmi Stanislavem, Karlem a Marií a Julie Kubíčková. Nyní má byt v domě vlastněném Stanislavem Čapkem ml. pronajatý Zdeňka Blažková (*2. 10. 1959), původem z Olomouce. Od září 2005 do ledna 2009 žila se synem Michaelem (*17. 5. 1993) s Jiřím Rohlíčkem v č. e. 12. Od ledna 2009 do dubna 2009 v č. p. 34 u Jana Jindry, který ji dost neomaleně z domu vyhodil. Od dubna 2009 do podzimu v č. p. 20. Z klimatických důvodů se přestěhovala do Českých Budějovic, a když v květnu 2012 upravil Stanislav Čapek byt v č. p. 28 k bydlení, se vrátila na Hlincovou Horu. V září 2014 se odstěhovala do Olomouce a po ní se sem nastěhovala Jana Prášilová z č. p. 6.

26

Obrázek 23 Č. p. 28 počátkem 70. let

č. p. 29: V domě bydleli Růžena (11. 1. 2010) a Rudolf Brůžkovi (28. 10. 1990) s dětmi Eduardem (*22. 9. 1948) a Hanou (*14. 7. 1950), provdanou Ziegerbauerovou. Rudolf Brůžek byl dlouholetý předseda MNV v obci a po dlouhá léta byla v domě umístěna veřejná telefonní stanice, než byl telefon zaveden do hostince. Růžena v závěru života žila v Adamově u dcery Hany. Nyní dům vlastní Jan Ziegerbauer, který se pokusil o částečnou rekonstrukci, již zahájil 8. 9. 2006. V říjnu 2006 dokončil střechu a v rekonstrukci dál nepokračoval. V souvislosti s rekonstrukcí střechy si vzpomněl Zdeněk Zahradník a další občané na sebevraždu jednoho z předků Brůžků, kdy se oběsil na krovu.

č. p. 30: Kržů výminek. Přebýval zde čas od času spisovatel a kronikář Miroslav Bedřich BÖHNEL (vl. jm. Bedřich Böhnel; *3. 7. l886 v Brně, †23. 9. 1962 v Praze), středoškolský profesor, prozaik, autor konvenčních románů z pražské společnosti a studentského prostředí: Vinohradští – 1919, Nemravní – 1920, Neřest – 1922, Chlapík – 1923, Rašení – 1928, Miláček – 1930, Divoká – 1932, Zralá – 1933, Rozpuk – 1934, Cudnost – 1936, Anděl – 1938, Postrach – 1941, z dramatických prací Teta Fanny – 1910, Pan Trikolet – 1918, České srdce – 1920, Obložený chlebíček – 1923, Smyčka – 1941) a historických prací: Z minulosti zmizelých jihočeských osad Vztuh a Ortvínovic a Nícovy Hory (dnešní Hlincové Hory) – 1937, Kronika Nícovy Hory, dnešní Hlincové Hory – psáno od roku 1935 do 1952, Dějiny Města Rudolfova – 1958. Sebrané spisy 1926_1930, 8 svazků.

27

Obrázek 24 Č. p. 30

V říjnu 1951 se do domku nastěhovali Anna (roz. Šeflová *1909 – †1985) a František (*1897 – †1976) Královi se syny Vladimírem (*1928 – †1980), Jaroslavem (*1930 – †1961) a Františkem (*1936 – †1. 4. 2007). Po roce 1985 byl dům nevyužíván, až v rámci restituce se vlastníkem stala Blažena Keřková (1. 9. 2010). 1. 5. 2013 koupili dům od Evy Kržové z Loun Kateřina Karbová (*22. 3. 1982) z Lomnice nad Lužnicí a David Němeček (*25. 9. 1982) z Velešína a dům prošel rozsáhlou rekonstrukcí. Noví majitelé se nastěhovali 1. 10. 2013.

č. p. 31: Dům původně vlastnili Josef Petr s chotí Viktorií. V průběhu času zde bydleli Zdeňka a Karel Voráčkovi (1954 – 1967) a Barteků. Nyní dům ve vlastnictví Petrových vnučky PhDr. Věry Müllerové a obývají jej Věra (*24. 6. 1949) a Jiří (*9. 4. 1949) Müllerovi.

č. p. 32: Dům po svatbě Marie Novotné postavili a obývali Jan a Marie Novotných, s dětmi Janem a Drahomírou, Marie a Zdeněk Zahradníkovi, kteří dům obývají dodnes. V současné době jsou vlastníky Mgr. Jana Marsová, Zdeněk Zahradník a Marie Zahradníková.

28

Obrázek 25 Č. p. 32

č. p. 33: Stejně jako č. p. 34 stavení stavěl Rostislav Losík a Václav Pfeffer. Investorem byly St. Statky Č. Budějovice. Po dostavbě domu se do něj nastěhoval Josef Gubány s chotí a dcerou Věrou. Gubány jezdil s traktorem, žena dělala v kravíně, dcera se vyučila též ošetřovatelkou skotu. Pak se odstěhovali do Ortvínovic č. p. 49. Dcera se pak vdala za Pavla Kohlera ze Zvíkova. Po smrti J. Gubányho se žena odstěhovala do domova důchodců v Lišově. Po té bydlel v domě Jan Gondek s ženou Bohumilou (?) a dětmi Janem a Jitkou (vdala se 18. 9. 2009), než se odstěhoval na Rudolfov. Pak se do domu nastěhovali Jitka (*25. 11. 1959) a Jan (*6. 4. 1960 v Kladně) Chumlenovi s dětmi Janem (*23. 2. 1979), Tomášem (*26. 7. 1981), Jakubem (*23. 10. 1985) a Michaelou (*11. 3. 1987). Tomáš Chumlen je nyní vlastníkem. Jan se oženil s Lenkou Chrtovou a mají dvě děti. Michaela se 15. 8. 2012 vdala za Michala Saika (*5. 10. 1984) a mají syna Michala (*15. 8. 2012).

č. p. 34: Po dostavbě se do domu nastěhovali Marie (*26. 10. 1937) a Petr Gondekovi (*26. 6. 1927 – † 23. 8. 2010) s dětmi Janem, Annou (*7. 5. 1958 – †7. 5. 2003), Štěpánem a Miroslavem (*25. 7. 1961). Marie a Petr Gondekovi se brali 12. 11. 1955. Anně Gondekové se v 17 letech narodil syn Marcel (*29. 4. 1975). 6. 12. 1978 se provdala za Františka Našince (*4. 5. 1955) a odstěhovala se do Českých Budějovic. Narodila se jim dcera Vlasta (*6. 5. 1979). Po té postavili chatu u Mrhalu, kterou prodali, když začali v Hlincové Hoře stavět dům. Anna zemřela na den svých 45. narozenin. Štefan se oženil s Evou Dvořáčkovou do Zvíkova a Miroslav zůstal v domě s ženou Dagmar, se kterou se rozvedl, do doby než se odstěhoval k rodičům. Dům dostal jako náhradu v restituci Josef Bendík. Nějakou dobu zde pak bydlel Jan Jindra, než dostavěl srub na pozemku kdysi náležejícím ke Kržů statku, který koupil od pí Keřkové 20. 10. 2008.

č. p. 35: Dům vlastní a obývají Karel Sonnberger (*25. 1. 1957) a Jiřina (*12. 2. 1961) Sonnbergerová, kteří se vzali v roce 1986. Po své svatbě sem přivedl i Jiřinin syn Michal Prokeš (*11. 8. 1978) svou rodinu ženu Hanu, rozenou Ličkovou a syna Olivera (*4. 9. 2011). Dům postavili Anna (21. 2. 2009) a Robert (*7. 6. 1927 – †16. 9. 2010) Sonnbergrovi s dětmi Robertem a Karlem v letech 1969 – 1972.

č. p. 36: Dům si postavil Vlastislav st. (*16. 4. 1922 – †8. 4. 2006) a Jarmila (*26. 12. 2927) Filipovi (svatba 5. 4. 1948), když se odstěhovali z Hůr. Později se do domu přistěhoval vnuk Pavel Filip, který dnes nemovitost vlastní, ještě později i jeho žena Jana.

č. p. 37: Dům postavil, dodnes vlastní a obývá MUDr. Jaroslav Kroupa (*22. 2. 1940) v roce 1980 se svou ženou Karin (*23. 2. 1943 – †15. 1. 2009). Měli děti Karinu (*15. 6. 1966) a Tomáše (*14. 1. 1970). Karina se vdala za Ivana Fintu. Má dceru Elišku. Odstěhovala se do Českých Budějovic. Tomáš se oženil s Naděždou Nečesanou (*22. 3. 1979), má syna Jiřího (*13. 9. 2002) a dodnes v domě bydlí.

č. p. 38: Tento dům stojí na místě bývalých stájí Kržů statku č. p. 4. V roce 1980 dům postavili a je majetkem Jiřího Pešavy (16. 2. 1947) a Zdeny Pešavové (*11. 12. 1953), rozené Voráčkové. Nastěhovali se 15. 9. 1981. Dům obývá rovněž Zdeňky matka Zdena Voráčková, rozená Bumbová, jež se narodila 13. 7. 1933 v č. p. 24. V roce 1952, se provdala za Karla Voráčka (12. 6. 1984) a nastěhovali se do domu č. p. 31., 1953 se narodila dcera Zdena. V únoru 1967 se přestěhovali, k Igle do Českých Budějovic. Dceři Zdence a Jiřímu Pešavovi, původem z Rudolfova, se v roce 1971 narodil syn Jiří. Syn Jiří se oženil v listopadu 1997 a jeho děti se jmenují Michal a Veronika.

č. p. 39: Bývalou chatu Zdeňky Voráčkové a Zdeňky Pešavové, postavenou v roce 1972, koupil 8. 7. 1999 Mgr. Aleš Fejfar, který se přistěhoval z Vrchlabí a v letech 2004 -2005 zde postavil srub se zděným jádrem – upravenou bývalou chatou. Později přistavěl ještě výminek pro svého otce. Aleš Fejfar má dceru Štěpánku (*3. 7. 1994 v Turnově), která s ním zde v letech 2009 – 2010 bydlela.

č. p. 40: V létech 1980 a 1981 postavili na místě bývalých stájí Kržů statku dům Ladislav (*10. 5. 1937) a Věnceslava (*25. 2. 1941) Chadtovi. Žili zde Věnceslava a Ladislav Chadtovi s dcerami Janou, provdanou Šnejdovou do Rudolfova a Martou, provdanou Vávrovou do Lišova. Dnes je dům ve vlastnictví Marty Tisoňové.

č. p. 41: Na místě původní Mikolášů (Novotných) chalupy č. p. 7 postavili dům Ing. Václav Křivánek (*4. 8. 1949) a Marie Křivánková (23. 10. 1949). Dům nyní obývá Marie Boubalová (*20. 1. 1928), dříve i Marie a Václav Křivánkovi s dcerami Martinou a Marií a muž Marie Boubalové.

č. p. 42: Ve stodole (a to doslova) postavil po roce 1979 dům Ing. arch. Václav Štěpán (*8. 9. 1943), Ing. Danuše Štěpánová (25. 7. 1942), kteří nemovitost vlastní dosud. Po té, co byl dům dostavěn, byla zbourána stodola. Štěpánovi mají syna Pavla (*27. 6. 1973), který žije s rodinou v sousedství a dceru Danu (*13. 8. 1975).

č. p. 43: Na místě stodoly v č. p. 28 postavili dům po svatbě Čapek Stanislav (16. 1. 1954) a Čapková Božena (29. 3. 1961). Čapků měli tři děti Petra (*10. 9. 1983), nyní žije v Ohrazení, Danu (31. 1. 1982) a Jana (*24. 5. 1993), který stále žije u rodičů.

č. p. 44: Po té, co Dana Havelková (*3. 11. 1962) a Jan Havelka (*12. 12. 1956) s dcerami Zuzanou (*26. 12. 1984) a Terezou (*29. 10. 1986) začali jezdit na víkend na Hlincovou horu, začali postupně stavět v několika etapách domek. Domek byl dokončen v listopadu 1995. Tereze Havelkové se 2. srpna 2011 narodil syn Marek. Po rozvodu v něm nyní žije Dana sama.

č. p. 45: Marcele (*11. 1. 1962) a Zdeňkovi (*10. 2. 1958 – †19. 5. 2011) Holinkovým s dětmi Klárou (*14. 9. 1985), Jakubem (*29. 3. 1987) a Petrou (*13. 12. 1990) z pochopitelných důvodů přestal dvoupokojový byt v hostinci stačit a rozhodli se postavit dům. Marcela Holinková je nyní vlastníkem a po té, co se Jakub odstěhoval do Brna a oženil, v něm bydlí s dcerami.

č. p. 46: Vlastníkem nemovitosti je Petronila Lhotáková, která jej nyní nijak nevyužívá. Domek nebyl nikdy obydlen. Asi rok v něm byly ustájeny ovce. Paní Lhotáková přesto striktně odmítá domek prodat četným zájemcům.

29

Obrázek 26 Č. p. 46

č. p. 47: Dům je ve vlastnictví Ivany Hronové. Postavil jej jistý Boublík a od počátku byl on i jeho dědicové v neustálém sporu se sousedy. Dům nebyl nikdy využíván.

č. p. 48: Miroslav a Bohuslava Zemanovi jsou vlastníky nemovitosti a dům postavili od 8. 5. 1998 do října 1999. Mají děti Martina (*13. 10. 2004) a Vojtěcha (*24. 11. 2011).

č. p. 49: Na zahradě rodného statku si dům postavil Radek Kandl. 15. 6. 2013 se oženil s Martinou Frolíkovou (*18. 7. 1977) z Hůrek. 18. 4. 2014 se jim narodila dcera Anna.

č. p. 50: Dům vlastní Ing. Karel Fousek (*13. 1. 1960) a Petra Fousková (18. 1. 1962). Mají dvě děti Petra (*30. 4. 1985) a Lucii (2. 11. 1982). Petr v současné době staví v těsné blízkosti.

č. p. 51: Začali jej stavět nějací manželé z Kaplice. Hrubou stavbu odkoupilo JZD Zvíkov. V restituci získali dům Růt, ale ke stavbě nepatřil pozemek, ten vydali Blaženě Keřkové. Tak mezi bývalými spolužáky Keřkou a Růtem vznikl velký spor. Po smrti p. Růta dědicové dům prodali Blaženě Keřkové. V roce 1996 Keřková prodala dům i s pozemkem Lence Toncarové (*15. 5. 1970), která to s Janem Jindrou dostavěla k bydlení v r. 1998. V roce 2000 postavili stáj pro koně a 2003 autodílnu. 26. listopadu Jan Jindra a Lenka Toncarová deklarovali úmysl odstěhovat se do Dolního Dvořiště. Nakonec se 30. listopadu 2007 odstěhovala Toncarová s dětmi do Dolního Dvořiště a Jan Jindra tu zůstal do 30. srpna 2008, kdy dům prodal a přestěhoval se napřed k Pavlovi Filipovi č. p. 36, později do č. p. 34. Nyní dům vlastní Dan Lavrincik.

č. p. 52: Dům postavili od března 2001 do října 2004 a majitelé jsou Petr Kandl, který se oženil s Martinou rozenou Hořejší z Lišova (*10. 2. 1974). V Lišově bydleli ve vlastním bytě od roku 1995 do roku 2004 (byt prodali v roce 2000). Martina a Petr Kandlovi a mají syny Davida (*24. 5. 2005) a Lukáše (*18. 8. 2008). Dům je postaven na bývalém Kandlů poli. 1. 5. 2006 po májce se od Petra Kandla odstěhovala jeho žena Martina se synem Davidem k matce do Lišova a po nějakém čase se opět vrátila. 15. 3. 2008 Petr vyhrabal větší jímku na dešťovou vodu.

č. p. 53: Dům postavil v roce 2004, vlastní a obývá František Našinec (od roku 2007 občan Hlincové Hory). Dcera Františka Našince Vlasta si vzala Karla Jungmanna a 16. 8. 2006 se jim narodila dcera Vendula a 11. 4. 2010 syn David.

30

Obrázek 27 Č. p. 53

č. p. 54: Domek si postavili jako rekreační manželé Alena (*23. 5. 1940) a Karel (*23. 5. 1937 – †19. 11. 2011) Fouskovi (syn Karel (č. p. 50) a dcera Alena provdaná Voldřichová – předčasně zemřela 8. 9. 2004). Ti domek prodali 14. 8. 2006 Petře Jírovcové (*5. 6. 1981) a Lubošovi Jírovcovi (*14. 1. 1964) a postavili si na Kodetce dům č. p. 82.

č. p. 55: Dům postavili a obývali Luděk Žižka (*15. 12. 1955) a Petra Žižková (*17. 4. 1975). V prosinci 2006 se odstěhovali a prodali dům Petrovi (29. 12. 1991) a Heleně (*10. 11. 1960) Novákovým.

č. p. 56: V domě bydlí Petr a Petra (*7. 5. 1979) Marošovi se syny Filipem a Jakubem (*24. 1. 2010). V roce 2004 na podzim udělali základovou desku, 2005 hrubou stavbu v dubnu 2006 dělali vnitřky a v listopadu bylo hotovo.

č. p. 57: RNDr. Josef Petrášek (*26. 4. 1964), po té, co vyměnil svůj podíl na statku č. p. 20 s Petrou a Jaroslavem Petrů za nový domek. Stavba byla zahájena 8. srpna 2006 a nastěhoval se 30. srpna. 2007.

č. p. 58: Na zahradě u chaty rodičů, manželů Horažďovských, si v roce 2012 postavili dům Mgr. Irena (*16. 3. 1967) a Mgr. Vladimír (*29. 1. 1961) Macháčovi s dětmi Martinem (*28. 1. 1993) a Veronikou (14. 1. 1988).

č. p. 59: Na místě statku č. p. 10 si v roce 2013 postavili dům Eva Petrů a Pavel Filip. 31. 10. 2013 se jim narodil syn Tomáš.

č. p. 270: Vlastníky jsou Michal Konýček a Štěpánka Konýčková.

č. p. 271: Vlastníky nemovitosti a staviteli domu jsou Ing. Ph.D. Jan Dvořák (*22. 4. 1978) a Ing. Ph.D. Zuzana Dvořáková (*12. 6. 1979). Jan Dvořák se narodil v Čáslavi a od čtyř let vyrůstal v Praze – Vršovicích.  Zuzana Dvořáková (rozená Nováčková) se narodila v Písku a vyrostla v Novém Dvoře u Písku. Svatbu měli v roce 2007. V březnu 2012 koupili parcelu 1222/26, o rok později začali v září stavět, nastěhovali se 23. 5. 2014 a v září měli kolaudaci.

Mají děti Julii (*25. 5. 2010 v Seehaim – Jugenheim, Německo) a Tomáše (*29. 1. 2013 v Českých Budějovicích)

č. e. 12: Chatu vlastní Hajný Oldřich Ing., Klímová Andrea Ing., Rohlíček Jiří Ing. Chatu postavil Oldřich Fridrich v 70. letech. Ke kolaudaci stavbu dotáhl až Ing. Jiří Rohlíček (*23. 5. 1954). Od roku 2013 zde bydlí s Jiřím Rohlíčkem v podnájmu Jan Havelka.

O obyvatelích Kodetky nevíme prakticky nic, kromě toho, že někteří zasedají a zasedali v obecním zastupitelstvu. Tak se musíme spokojit toliko s výčtem vlastníků domů s č. p. koncem roku 2013, bez ohledu na to, kdo tam skutečně bydlí. Takže zde zanecháváme prostor pro někoho dalšího, kdo bude chtít chybějící informace doplnit.

č. p.     61       Rezková Hana Mgr.                                                            

č. p.     62       KIBUL s.r.o.                                                              

č. p.     63       GORMA s.r.o.                                                           

č. p.     64       Faktorová Jana JUDr.                                                                     

č. p.     65       Našincová Zuzana                                                              

č. p.     66       Miťková Iva                                                              

č. p.     67       Schrenková Jaroslava MUDr.                                             

č. p.     68       Jirka Jiří Ing. a Jirková Marie                                             

č. p.     69       Petráň Jiří Ing. a Petráňová Šárka Mgr.                            

č. p.     70       Novák Libor                                                             

č. p.     71       Koutník Tomáš                                                                    

č. p.     72       Herch Stanislav a Herchová Marie                                    

č. p.     73       Eurosedia – plast s.r.o.                                                      

č. p.     74       Novák Václav Ing. a Nováková Hana Ing.                        

č. p.     75       CIGARS COMPANY s.r.o.                                                                                 

č. p.     76       Hanus Václav Ing. a Hanusová Marie Mgr.

č. p.     77       Mazna Stanislav a Maznová Jitka                                    

č. p.     78       Kositsin Igor a Kositsina Ekaterina                                   

č. p.     79       ATTIC – N Reality s.r.o.                                                       

č. p.     80       Founě Jiří Ing. a Fouňová Zdeňka Ing.                              

č. p.     81       Perná Martina                                                                     

č. p.     82       Zimmelová Hana Mgr.                                                        

č. p.     83       Janowiak Karel Ing.                                                            

č. p.     84       Strolený Karel Ing. a Strolená Zuzana                              

č. p.     85       Bárta Luděk Ing. a Bártová Zdenka Ing.                          

č. p.     86       Lemoch František Mgr.                                           

č. p.     87       GALA – BAU s.r.o.                                                                

č. p.     88       Ortman Jan a Ortmanová Hana                                        

č. p.     89       Křížová Radka Mgr.                                                            

č. p.     90       Matásková Veronika                                                          

č. p.     91       Šeflová Petra                                                           

č. p.     92       Stavoslužba Č. Budějovice s.r.o.                                        

č. p.     93       Zatloukal Petr Ing. a Zatloukalová Zdeňka                                  

č. p.     94       Kohout Stanislav, Kohoutová Ivana                                             

č. p.     95       Češková Pavla                                                                     

č. p.     96       Zemanová Světla                                                                

č. p.     97       Libánský Vladimír Ing. a Libánská Marie Ing.                 

č. p.     98       Matouš Bohumil Ing. a Matoušová Helena                                  

č. p.     99       Řehoušek Jan Ing. CSc. a Řehoušková Alexandra                      

č. p.     100     Grunt Vladimír Ing.                                                             

č. p.     101     Musilová Aneta                                                                   

č. p.     102     Kefurt Jaroslav                                                                    

č. p.     103     Střelečková Pavla                                                               

č. p.     104     Bumba Bohdan Ing.                                                           

č. p.     105     Krůček František Ing. a Krůčková Zdeňka                        

č. p.     107     REHA – MED s.r.o.                                                              

č. p.     108     Stavoslužba Č. Budějovice s.r.o.                                        

č. p.     109     Christelbauer Václav a Christelbauerová Drahomíra      

č. p.     110     Müllerová Radka                                                                

č. p.     111     Vodák Martin                                                          

č. p.     112     Pokorný Pavel Ing. a Pokorná Markéta Ing.                                 

č. p.     113     Walner Hynek Ing. a Walnerová Ilona                               

č. p.     114     Švehla Lubor                                                           

č. p.     115     Pacholík Jaroslav a Pacholíková Růžena                         

č. p.     116     Sirový Pavel Ing.                                                                  

č. p.     117     Stavoslužba Č. Budějovice s.r.o.                                        

č. p.     118     Trochtová Lenka Bc.                                                           

č. p.     119     Stavoslužba Č. Budějovice s.r.o.                                        

č. p.     120     Foglar Petr Mgr. a Foglarová Pavla Mgr.                           

č. p.     121     Musil Otto                                                                

č. p.     122     Ertl Josef, Ertl Josef a Ertlová Jiřina Mgr., Ertlová Jiřina Mgr.,

č. p.     123     Hajsová Jana                                                          

č. p.     124     Zatloukal Petr Ing. a Zatloukalová Zdeňka                                  

č. p.     125     Lukšová Eva Ing.                                                                 

č. p.     126     Berger Martin Ing. a Bergerová Milena                             

č. p.     127     Kroužek Jiří                                                              

č. p.     128     Šolta Rostislav Ing. PhD. A Šoltová Monika Ing.              

č. p.     129     Zatloukal Petr Ing. a Zatloukalová Zdeňka                                  

č. p.     130     Netrval Pavel Ing. a Netrvalová Svatava                          

č. p.     131     Drápalová Zuzana                                                              

č. p.     132     Veltrubský Bořivoj Ing. a Veltrubská Blanka Dr.,                                     

č. p.     133     Becksted Gregory James, Becksted Tereza                                  

č. p.     134     Kalašová Věra Ing.                                                             

č. p.     135     Pixa Martin Mgr.                                                                 

č. p.     136     Beran Zbyněk a Beranová Romana                                             

č. p.     137     Hlubocká Soňa                                                                   

č. p.     138     Fučík Vladimír Ing. arch. a Fučíková Věra                        

č. p.     139     Janda Jaroslav                                                                    

č. p.     140     Grill Radek a Sallehová Nurhasnah Binte Mohamed     

č. p.     207     Zíka Eduard Ing., Zíka Milan Ing., Zíková Dagmar                      

č. p.     229     Sýkora Zdeněk Ing. a Sýkorová Vendula                          

č. p.     230     Daněk BG, s.r.o.                                                                  

č. p.     231     Kloubcová Jana Ing. Ph.D.                                                 

č. p.     234     Sova Pavel                                                               

č. p.     250     Karasová Hana                                                                   

č. p.     252     Počta Luděk a Počtová Miroslava                                     

č. p.     257     Ratajová Martina                

 

 

 

31
Obrázek 28 Císařský otisk z počátku 19. století
32
Obrázek 29 Současná digitální katastrální mapa

 Léta 1958 – 2005

Hlincová Hora (Lincova Hora, Lincová Hora, Nicova Hora, Pfaffendorf).  Vesnice leží na Lišovském prahu, 600 m západně od jejího středu se zvedá kopec (570,5 m n. m.), který byl v minulosti nazýván Pfaffenberg (Kněžský vrch), na současných mapách je uváděn pod jménem Na novinách, bývá však nazýván též Hlincová hora. Nedaleko vrcholu stojí vysílač, v současné době probíhá ve vrcholové oblasti kopce výstavba rodinných domů v rámci lokality Kodetka. Katastrální území Hlincová Hora má rozlohu 3,36 km², rozprostírá se mezi potokem Čertík na severu a Vráteckým potokem na jihu a sousedí s katastrálními územími: na severu Jivno, na západě Rudolfov, na jihu Dubičné a Kaliště u Českých Budějovic a na východě Zvíkov u Lišova. Více než třetinu území obce (124 ha) zabírají lesy, které jsou rozděleny do dvou rozsáhlejších komplexů: Kostelní, svažující se k Vráteckému potoku a Děkan, který porůstá svahy nad Čertíkem.

Historie: První písemná zmínka o vsi pochází z roku 1398. V roce 1479 byla ves vypleněna zbojnickou výpravou lidí pana Racka z Kocova. V 16. století se zde dolovalo a tehdy byl založen rybník Mrhal, jehož voda poháněla důlní zařízení. Zdejší revír patřil pod Hlinsko, a zřejmě proto se poslední název obce změnil na Hlincovou Horu.

Správní vývoj: 1850 – 1892 osada obce Dubičné, 1892 – 1943 samostatná obec, 1943 – 1945 osada obce Rudolfov, 1945 – 31. 12. 1975 samostatná obec, 1. 1. 1976 – 23. 11. 1990 osada obce Rudolfov, od 24. 11. 1990 samostatná obec. Panství  a.) České Budějovice – královské město, b.) Třeboň (Jan Adolf kníže ze Schwarzenbergu). Fara Rudolfov.

Současnost: V obci Hlincová Hora žilo k 31. prosinci 2012 409 obyvatel, což je více než čtyřnásobek oproti stavu k 1. lednu 1998 (96 obyvatel). Důvodem tohoto značného nárůstu počtu obyvatel je vybudování lokality nové výstavby zvané Kodetka.

Zajímavosti: Návesní kaple sv. Jana Nepomuckého
Pomník sovětského vojáka

Na území obce leží zámeček Lustenek

Na území obce se nachází řada rybníků, z nichž největší jsou, Mrhal, Bendík, Nový, Nosovský, Jarval, Bahnitý, Hluboký, celkem vodní plochy zabírají 24 ha. V protáhlém údolí Rudolfovského potoka existovalo, v době největšího rozkvětu těžby stříbra, množství rybníků. Všechny sloužily k pohonu různých vodních strojů počínaje vytahováním vytěžené rudy na povrch i k čerpání spodní vody z dolů. Voda z rybníků roztáčela také vratidla a žentoury. Vedle starých níčovských rybníků a největšího Mrhalu (založen1555) zde existoval Mlýnský rybník (založen1872) s původním městským obilným mlýnem, který směli rudolfovští přestěhovat až roku 1614. Mlýn pak existoval ještě dlouhá staletí dále po proudu potoka, v místech dnešního Mlýnského údolí. Část rybníků sice postupně zanikla a tak po nich najdete již jen rozvalené hráze. Jednu z nich můžete spatřit o něco dále proti proudu potoka, v místech kde, pod dnes již také zaniklým lomem, existoval Sviní rybník. Po dlouhých staletích byl však v údolí přece jenom jeden zcela rybník vybudován. Stalo se tak v roce 2003. Nový rybník je pojmenován po svém majiteli a jeho sypaná hráz dosahuje délky téměř 95 metrů.

 V roce 1950 bylo založeno JZD. Kolektivizace zemědělství se stala životní tragédií pro některé sedlácké rody ve vsi, zejména Kržů, Bendíků a Jakschů. Ušetřeni nezůstali ani mnozí drobní rolníci hospodařící na několika hektarech. Nebudeme zde hodnotit pohnutky a počínání některých občanů. Odkázali bychom spíše na spis Josefa Tischlera a Dr. Bedřicha Böhnela nazvaný „PAMĚTNÍ KNIHA HLINCOVÉ HORY od převratu v roce 1945 a v dalších letech,“ který je k vidění na internetových stránkách www.hlincovka.cz a popisuje dění v obci do roku 1957.

JZD začalo hospodařit na statcích Kržů a Bendíků. Dobytek a koně byli ustájeni u Kržů, u Bendíků pak mělo prasata a techniku, zvící dvou traktorů, se kterými jezdil Josef Kandl st. i ml. a Václav Pfeffer. Na Bendíků zahradě byla drůbežárna, jednak z něčeho vyzděná, jednak ve dvou vysloužilých drážních osobních motorových vozech.

Oba statky neustále prolézaly místní děti a přes zákazy rodičů a prarodičů si tam hrály.

Později JZD samo vystavělo kravín, objekt na skladování sena a slámy, takzvaný sklaďák a silážní jámu.

JZD nehospodařilo dobře a v první polovině 60. let spadlo pod Státní statek Rožnov. Státní statek vystavěl na Bendíků zahradě roku 1970 tzv. okály pro své zaměstnance.

V roce 1977 začalo ve vsi hospodařit JZD Zvíkov. O rok později udělali z Bendíků stodoly stáj pro mladý dobytek do roku 1986. Stavení nezadržitelně chátralo a v roce 1993 spadla půlka střechy.

Po „mrtvých“ letech 50. a první polovině let šedesátých se ve vsi začíná znovu stavět. V roce 1969 začínají stavět Sonnbergerů, v roce 1971 dokončili stavbu Novotných a Zahradníků.

V roce 1974 se KSČ rozhodla založit ve vsi základní organizaci SSM. Při vidině klubovny (do té doby se omladina scházela v tzv. „starým“ u Novotných, dříve Mikolášů), sedli mladí na lep. Klubovnu dostali v Bendíků statku v místnosti, která měla propadlý strop a která neměla ani komín, protože v sednicích se netopilo. Okna byla rozbitá. Tak byli mladí donuceni si klubovnu vlastně vybudovat. Přesto za ní byli vděční.

Někdy kolem roku 1970 byl zbourán Kržů statek kromě obytné části, která spadla o nějaký rok později, když si tam zrovna svazáci brali materiál (cihly) na komín klubovny.

Když se dcera Jana a Marie Novotných Drahomíra vdala za Bohuslava Novotného z Ortvínovic, bydleli nějakou dobu v Bendíků výminku, kde před tím byla kancelář místního JZD, za statků tam bydleli Kopolovičů a Gubány, který se pak přestěhoval do nového okálu č. p. 34. Do okálu č. p. 33 se nastěhovali Gondeků, kteří přišli z Malont.

Když se Bohuslav Novotný vrátil z vojny, zboural starý Jan Novotný „starý“ dům a Bohuslav začal stavět nový dům na zahradě poblíž a ponechali si stejné popisné číslo 7. Na místě starého stavení si postavili Boubalů a Křivánků.

V roce 1976 si postavili Filipů st., 1978 začali stavět Pešavů, Chadtů a Boublíků.

V roce 1976 obec připadla do Rudolfova, byl zrušen MNV a tím i jakákoliv samospráva obce. Podle toho to také dopadlo, protože Rudolfov do okolních osad prakticky nic neinvestoval. Posledními členy MNV bylo předseda Rudolf Brůžek, tajemník Stanislav Čapek a pokladní Zdeněk Zahradník. Občanský výbor, který následně vznikl, opanoval Rostislav Losík, s tím souvisela výhodná koupě č. p. 6 a později Vlastislav Filip st. – s tím souvisel další prodej obecního majetku, tentokrát Filipům.

V roce 1977 byla zbourána dřívější budova MNV, ještě před tím obecní pastouška č. p. 11. Nyní v ní bydleli z moci úřední spíše bezdomovci, dost podivné existence. Pozemek koupil, stejně jako další velký kus návsi Karel Brůžek, jemuž k tomu zřejmě dopomohl jeho bratr, bývalý předseda MNV.

Nelze nevzpomenout bombastických tryzen u pomníku Vladimíra Volganova. U příležitosti tzv. osvobození Československa Rudou Armádou, popřípadě Velké říjnové socialistické revoluce, kdy přicházely z Rudolfova celé průvody občanů, školních dítek i příslušníků armády, na které obyvatelstvo Hlincové Hory čekalo na kopci, aby se k průvodu připojilo. Nejednou se zúčastnila i sovětská delegace. Jednou na výročí Říjnové revoluce se ne zrovna úmyslně zúčastnili i myslivci, kteří se v obci shromáždili, neb měli hon. U pomníku se pouštěly na gramofonu hymny Československa a Sovětského svazu, i jiné hity KSČ, jako Internacionála a některý funkcionář pronesl dojemný projev na téma „osvobození, padlý Rudoarmějec a budování lepších zítřků,“ ačkoliv historky, kterými častovali posluchače, měli ke skutečným osudům Vladimíra Volganova asi tak daleko, jako je z Hlincové Hory do Moskvy. Já osobně, kromě toho, co se mezi lidmi povídalo, jsem se s tragickým příběhem ruského vojáka seznámil až u Dr. Bedřicha Böhnela [1].

33 

Obrázek 30 Průvod k pomníku jdoucí z Rudolfova

Tyto akce byly povinné, o čemž svědčí případ teenagera, který ve svém zralém věku píše tyto řádky, který za dob počínající normalizace vyjádřil svou lásku k Sovětskému Svazu ignorováním celé tryzny a byl za to po zásluze odměněn veřejnou důtkou. Tím bylo všem jasně dáno najevo, co mohou občané očekávat, pokud se radostně nezúčastní akcí pořádaných KSČ a mohli vzít jed na to, že by u důtky nezůstalo.

Postupem času a normalizace komunističtí funkcionáři ztráceli na horlivosti a začínalo jim být zatěžko na Hlincovou Horu dojít a chtěli proto pomník přestěhovat na Rudolfov. Nakonec se nechali do Hlincové Hory vozit auty a v samotném závěru panování komunistů akce nejen ztratily na bombastičnosti, ale pokud se odehrávaly, tak bez jakéhokoliv zájmu obyvatel Hlincové Hory i Rudolfova.

34

Obrázek 31 Čestná stráž u pomníku. Nadšená dítka, která přišla o půl dne volna.

V roce 1977 též byla postavena cesta k Bumbů Lomečku a tento krásný kout přírody se začal zavážet odpadem Igly a Jihočeských mlékáren.

35

Obrázek 32: Bumbů Lomeček počátkem 70. let

Rovněž byl položen na silnici nový asfaltový koberec od rozcestí na Rudolfově do Zvíkova. Silnice byla už několik let v dezolátním stavu, protože tudy byla vedena objížďka, když byl uzavřen Lišov a náklaďáky s pískem a jiné těžké náklaďáky ze silnice udělaly měsíční krajinu.

V roce 1978 se buduje hřiště na pozemku Jana Novotného před sklaďákem. 1979 začali stavět Kroupů a Štěpánů.

V tomto roce bylo tak sucho, že začaly být problémy s vodou v obecní kašně, tak JZD zkusilo vykopat studni poblíž kravína, ale bylo v ní tak málo vody, že ji museli dovážet z Mrhalu. Také zkoušeli vrt na Zemanů pozemku pod lesem u Nového rybníka. I ve 30 metrech bylo sucho.

Problémy s vodou byly na Hlincové hoře, zejména v její dolní části a na straně u Děkanu, vždycky problém.

V létě roku 1985 pozvalo JZD Zvíkov odborníka na podzemní vodní zdroje z Prahy. Výprava Škodou 105, řízenou panem Klabouchem ze Zvíkova, odborníkem s mapami a Bělorusem s Karlem Sonnbergerem vyrazila za vodou. Jeli k Novému rybníku a odtud podél rákosí směrem ke Kalištím. Odborník ukázal náhle do rákosí jen pár metrů od hranice katastru, přesto stále na Hlincové Hoře a asi 50 m od historického hraničního kamene z let panování Marie Terezie. Sonnberger nacouval s bagrem do močálu a v hloubce přes dva a půl metru se mu lžíce propadla z jílu do štěrku a výkop se rychle zaplnil vodou. Odborník z Prahy konstatoval: "…a tady to máte." Později JZD vybudovalo studnu a vyhloubilo výkop pro vodovod a elektrický kabel od studně ke kravínu.

36

Obrázek 33 Studna JZD, později obecní

Vše fungovalo dál, i když družstvo kravín uvolnilo. Kravín pronajal Vlastislav Filip. Problémy nastaly při řešení restitučních nároků a vlastníkem nadále zůstal Pozemkový fond, instituce, která spravovala státní a konfiskovaný majetek. Studně a vodovod byly geodeticky zaměřeny a při řešení věcných břemen se ukázalo, že studně leží na pozemku Drahomíry Braunbeerové, rozené Kandlové, dceři Františka Kandla. Ta následně pozemek se studní obci prodala. Obec tak získala vodní zdroj. Později v roce 1999 nechala obec za starosty Jaroslava Petrů nedaleko studny vyhotovit o hloubce 42 metrů, který dával desetkrát víc vody, než původní studně. Obec pak zřídila ochranné pásmo vodního zdroje a zadala projekt na výstavbu vodovodu a vodojemu. V roce 1997 se začal vodovod stavět zároveň s plynofikací obce. Na podzim roku 1997 už většina domů měla vodovodní a plynovodní přípojku a do konce roku už se spotřebovalo 871 m3 vody.

Vyhlídky patří do Jivenského katastru i správně pod Jivno patřily Po sloučení obcí pod střediskovou obec Rudolfov a tím rušení MNV v Jivně a Hlincové Hoře, připadly Vyhlídky pod Osadní výbor na Hlincové hoře, ostatně propojení obou obcí bylo lepší po silnici Rudolfov – Zvíkov, kudy jezdí i autobus, než po spojovací cestě do Jivna, která nebyla ani pořádně sjízdná, neboť socialistické hospodaření se nezaobíralo potřebami prostých lidí.

Cesta mezi Vyhlídkami a Jivnem byla opravena až v roce 2000, stejně jako část místních komunikací na Vyhlídkách. Vyhlídky se ovšem už dříve připojili zpátky k Jivnu.

srpnu 1984 se stala na mrhalském parkovišti tragická nehoda. Na Hlincovou Horu vyvážela českobudějovická panelárna zbytky betonu a kazové panely na skládku pod parkovištěm. František Jaksch ml. se domluvil s p. Návarou z Rudolfova, že některé panely naloží a odvezou. Jeden se jim uvolnil a spadl na p. Návaru, který utrpěným zraněním podlehl.

Obnovení tradice stavění máje.

Ti starší z nás si pamatují, že ještě počátkem 60. let se májka ve vsi stavěla. Následovalo dlouhé období, kdy tato tradice ustoupila. To trvalo do roku 1985, kdy se několik příznivců pěnivého moku, ne už zrovna svobodných (Milan Bumba a chotí Annou, Bohuslav Novotný s ženou Drahomírou, Jaroslav a Petra Petrů, Jiří Pešava, Vlastislav a Marie-tč. hostinská kvůli nemocným kyčelních kloubů syna Pavla – Filipů, Josef Kandl a další) během večera v hostinci rozhodlo o obnovení tradice. Po půlnoci, kdy část osazenstva odešla domů, začali ostatní otázku májky řešit.

Vlastu Filipa napadlo, že to jinak nepůjde a že ji postaví a zatímco část lidí šla do lesa pro strom, ostatní vzbudili ty, kteří už odešli a sháněli materiál na zdobení (především krepový papír). Nad ránem májka stála a tím byla znovu odstartována tradice stavění máje, kdy se pečou prasata a sjíždějí se kamarádi z Liberce, z Frýdku – Místku, Ostravy, Prahy a v neposlední řadě z blízkého okolí, z Vráta, Rudolfova, Zvíkova, Hvozdce a Českých Budějovic.

Oprava obecních studní

1. září 1992 byla zahájena rekonstrukce kašny u hostince. Nový krov a střecha, nové dveře. Totéž na horní kašně za Brůžků. 14. 4. obhlídka OÚ zjišťuje sesutý taras ve studni. Následně 3. 6., 1. 8., 8. 8. a 1. 9. zjištěn opakovaně velmi nízký stav vody. Proto byla zahájena rekonstrukce studny. Při rekonstrukčních pracích se udělalo jílové utěsnění kolem studní a obetonování. Střecha u hostince se musela rozebrat a předělat, protože rodině Novotných zakryla výhled z domu. Rekonstrukce obou obecních studní skončila 2. 11. 1992.

V roce 1994 se stala tragická nehoda chataři panu Kalošovi. Při kácení stromu v lese na něj spadla větev a on si způsobil smrtelné zranění motorovou pilou.

Oprava schodů u hostince

28.kvetna 1995 byly vyměněny dva ze tří schodů.  Byly zlomené a nakloněné, s čímž měli starší lidé jdoucí pro nákup problémy a upozornili na to. Starosta Sonnberger dojel do kamenictví v Nemanicích a koupil dva kazové kamenné schody, které se Zdeňkem Zahradníkem upravili a osadili.

1998

1. března se konal v hostinci maškarní rej.

30. dubna někdo z okolních obcí na zemi rozřezal připravenou májku

2. května na tradiční nohejbalový turnaj „Hlincová Hora Open“ zavítal v rámci předvolební kampaně i budějovický primátor Miroslav Beneš v dresu ODS. Osobně pak poblahopřál nejlepšímu hráči turnaje, kterým „překvapivě“ byl vyhlášen František Našinec. Popravdě řečeno, toto „překvapení“ se konalo, i když František Našinec nejen nenastoupil, ale vůbec na hřišti nebyl.

17. listopadu končí volební období současného zastupitelstva v čele se starostou Karlem Sonnbergerem. V tomto volebním období se podařilo zřídit ve vsi plynovod a vodovod s přípojkami do všech domů. Bylo dokončeno zasíťování Kodetky, kde bylo koncem volebního období 10 zkolaudovaných a obydlených domů a řada jich byla rozestavěna. Byla též dokončena rekonstrukce hostince – nové stropy, elektroinstalace, voda, plynové topení a celková rekonstrukce záchodů.

5. prosince byla Mikulášská nadílka a hlavně nácvik koled, protože 24. 12. se poprvé sešli lidé v 21 hodin u stromu na návsi ke zpěvu koled. Tato nová tradice se uchytila a trvá do současnosti.

37

Obrázek 34 Tradiční zpívání koled za sněžení v roce 2009

Stavba hřiště

1. června byla zahájena stavba nového hřiště v bývalém obecním lomu, kde v té době byla černá skládka. Autorem nápadu byl Jan Havelka a podařilo se mu nejen přesvědčit partu nadšenců z obce, ale i získat podporu obecního zastupitelstva.

38 

Obrázek 35 Slavnostní otevření nového hřiště starostou Petrů
Budování hřiště se nějakým způsobem účastnila spousta lidí, vesměs bez nároku na jakoukoliv odměnu a kdo měl možnost sehnat nějakou techniku, snažil se pomoci, jak mohl. Je obtížné jmenovat jen několik lidí a vynechat ostatní, ale z těch, kteří měli hodně zásluh na zbudování hřiště a často věnovali velké sponzorské dary, byli Karel Sonnberger, Jaroslav Petrů, Michal Bumba, Michal Prokeš, Lumír Dvořák z Jivna, Zdeněk Růžička z Českých Budějovic a mnoho, mnoho dalších. Mohlo to obec i klub přijít ještě levněji, kdyby nebylo obecního udavače – komunista holt zůstane komunistou až za hrob.

 Stavba hřiště byla dokončena na jaře roku 1999. V tomto roce v lednu vznikl také Sportovní klub Hlincovka. Jeho organizačním výborem do první schůze byli Jan Havelka, Zdeněk Pfleger a Pavel Müller.

Rekonstrukce zastávky autobusu

6. 6. 2005 byla provedena rekonstrukce zastávky autobusu v staré části obce. Na zastávce byl postaven nový chodník a pru zastávky. Rovnou byla založena splašková kanalizace, jejíž stavba je v budoucnosti plánována.

Stržené kabely.

Vlastislav Filip (*1949) měl na traktoru namontované beranidlo na zarážení kůlů ohradníků. 19. 11. 2004 zachytil a strhl telefonní kabel k Pešavům a Chadtům. Zlomil zároveň dřevěný sloup, takže se kabel následně přetrhl a spadl na veřejné osvětlení. 21. 11. 2004 bylo vše opraveno.

První sníh.

17. 11. 2005 napadl první sníh. To ještě nikdo nerušil, že už tuto zimu nesleze a republiku očekává dlouho nevídaná sněhová nadílka, která roztaje až v dubnu následujícího roku. Sníh padal skoro každý den a „Ladovská zima“ se stala i námětem písničky Jaromíra Nohavici.

Soutěže ve vaření.

Každoročně se v únoru, nebo březnu pořádají soutěže ve vaření a ochutnávání rozličných produktů Hlincohorských kuchyní.

Poprvé se tak stalo v roce 1995, když se Václav Míčka z Kališť vychloubal před místními kuchařkami, že takové masopustní koblihy, jaké dělá on, jsou světovým unikátem hodným zápisu na seznam světového dědictví UNESCO jako mistrovské dílo tvůrčího talentu člověka. Hlincohorské kuchařinky se však nedaly a vyzvali Kališťáka, známého jako Mlíko, ať se tedy předvede. Míčka souhlasil, pokud se předvedou též.

Na světě, aniž to v tu chvíli kdokoliv tušil, byla nová tradice.

1. ročník v pečení koblih vyhrál výše zmíněný Václav Míčka z Kališť. Co na to UNESCO?

2. ročník v roce 1996, kdy se soutěžilo v pomazánkách, vyhrála Petra Petrů.

3. ročník v roce 1997. Soutěžilo se ve vánočním cukroví a vítězem se stal Jan Havelka.

4. ročník v masových roládách v roce 1998 vyhrál Jan Štark z Třebotovic se svým rouroněm. O akci existuje krátký filmový dokument „Roládová paráda.“

ROLÁDOVÁ PARÁDA

Autor: Radka Pflegrová

Někdo  má  rád  plavovlásky, jiný  brunetky, jeden  peníze, druhý   flámy, ale všichni  milujeme  jídlo a pití. Pití  v naší malinké, letité, příjemné hospůdce, která nám v  některých chvílích doslova padala  na hlavy a jídlo, pokud možno konzumované tamtéž. Proto   pět  minut   po  vyhlášení  termínu   roládové parády, začali  všichni   potencionální  účastníci  vytrvale shánět  zaručeně  nejlepší recepty na  onen  soutěžní  nejlepší  výrobek, a to na všech frontách. I my jsme doma přemýšleli  o  tom, jak  to  udělat, aby  naše  roláda nebyla  jen  jedlá, ale  zároveň  také 

 

39 

 Obrázek 36 Jeden ze vzorků

nejchutnější.  Když se  nám  konečně  podařilo   najít  ten pro  nás nejlepší  recept, udělala  nám čáru  přes  rozpočet  moje  bolavá ruka, která se  díky delší  péči  lékařů  dostala  po  deseti  dnech  úporné  a  zaručeně   nejlepší  léčby do  sádry. Že jedna  levá  nestačí, to  bylo  nad  slunce  jasné. Přibrala  jsem proto ještě dvě ruce

Zdeňkovy a s předstihem několika  vteřin   řídila   strategii   vykosťování  kuřete. Žádala  jsem  rovný, nerozřezaný  plát  masa  a taktně neprozradila, že  se mi to nikdy nepodařilo. Světe, div se, Zdeňkovi ano. Topíc  se v mírné závisti nezapomenula jsem jeho práci pochválit. Roládu pro tři ruce jsme odnesli na místo určení – do místní   hospody. Kulečníkovému stolu  by mohl v  tu chvíli kdekdo  závidět. Držel  na sobě  statečně  třináct  táců  s  roládami. Mezi ně se vloudil aspikový řez, který byl vzápětí diskvalifikován.

 Sál se postupně plnil soutěžícími i diváky. Bylo totiž soutěžit s čím a dívat se na co. Ze všech výrobků  vyzařovalo, s jakou  chutí  a  láskou  tentokrát  všichni „ bláznili v  kuchyních “.  Fantazie neměla  hranic a tak roláda z kachny  přitahovala  oči  všech   přítomných,  jsouc  obložena  libovými a  do  zlatova  vypečenými  stehýnky. Uprostřed   otvírala  oči   roláda, kterou    její   šikovný  majitel  schoval   do  lískového  těsta, aby   po  přívalu ochutnávajících   neutrpěla   šok  a  nezhořkla.  Moje   kuřecí  roláda   se  mi   už   nezdála být   tak   báječná   a výjimečná. Byla vpravo  nahoře  a  možná se  mojí  domýšlivosti   usmála. Vtom  jí ale  úsměv  strnul  na  rtech,   protože  do  ní  někdo  zapíchl špejli  s číslem.  Začátek byl odstartován  a  většina  rolád  nestihla  ani zakřičet: „Tohle se dělá, takhle se cpát, ukrajovat kousky jim nestačí, au,  trhají mě i rukama“.

 40

Obrázek 37 Pořadatel Jan Havelka

41 

Obrázek 38 Vítěz Jan Štark popisuje přípravu rouroně

Protože  všechny  vzorky  byly  výborné, měli to ochutnávající  těžké. Někteří  po ochutnání třetího kousku museli  odejít ke stolu vše zapít, a když se vrátili, bylo třeba  začít ochutnávat  zase  od  začátku. Byli i tací, kteří ještě po dvou  hodinách  nebyli  rozhodnuti  udělit body, aby nikomu  neublížili. Konečně  byly  všechny  čárky tam, kam patřily a nebylo co řešit, jak  říká  pan Milan Bumba. Tři špunty  ze šampaňského vylétly na  počest kachní rolády  (jelikož housera se nepodařilo Třebotovským na návsi dohnat). Druhým místem se pyšnila roláda Bohunky Štěrbové, a bronz vyloudil úsměv na tváři Petry  Petrů.   Všem ostatním roládám přestalo ze žalu záležet na životě a nechaly se už bez protestů „ZBAŠTIT“.   

PS: Od zítřka dieta do příští soutěže [5]

5. ročník v roce 1999 patřil k těm nezapomenutelným. Soutěžilo se sice v karbanátcích, ale byl pojat jako bolševická schůze. Existuje filmový záznam „Rudá záře nad Hlincovkou.“ Vítězem se stali Jiří Veselý z Českých Budějovic a František Jabůrek z Ortvínovic.

RUDÁ ZÁŘE NAD HLINCOVKOU

42

Obrázek 39 Zahájení karbanátkové schůze

Uplynul rok od ROLÁDOVÉ PARÁDY a část obyvatel Hlincové Hory nevyhnutelně dospěla k závěru, že je třeba v tradici setrvat, pořádně si narvat nácka a případně se zchmelit s přáteli, nepomíjeje ani přítelkyně. Letos se soutěž měla týkat karbanátků a termín neměl nijak souviset s masopustem, či jeho konce (také jak, když šlo o maso), nýbrž již málem zapomenutého výročí „vítězství pracujícího lidu.“ Soutěž se odehrála v nejbližším termínu, tudíž 27. února 1999. Pořadatelé si přáli, aby i reálie vypadaly dobově a vyzvali tak případné účastníky i hosty, aby se oblekli příhodně, připravili si tendenční příspěvky, neboť večer má mít formu slavnostní schůze KSČ v dobách její „největší slávy.“

Všichni od akce očekávali hodně srandy, leč co se onoho dne dělo překonalo i ta nejsmělejší představy. V sále se postupně sešli pionýři, údernice z fabriky, policajti, slévač s koženou zástěrou, rolnice se snopem obilí, svazačka, kulak, který nakonec podepsal vstup mezi kolchozníky (byť, jak dokazují záběry naší televize, ne zcela dobrovolně), sovětská a kubánská delegace, ba i mistr z fabriky. Do příchodu jim duněly řízné songy budovatelů „rozvinutého socializmu" a u vchodu účastníky vítaly údernice se sklenkou Rudé Vasilisy, kořalky to z pravlasti reálného (bohužel i pro nás) socializmu.

43

Obrázek 40 Malé pionýrky recitují pokrokové verše

 43

Obrázek 41 Fidel Castro se suitou

Výzdoba byla rovněž silně dobová. Někteří příchozí protestovali proti vyvěšení Gorbačova, neboť bez jeho působení v čele SSSR by socializmus v největší zemi světa a přilehlém okolí trval asi přece jen o něco déle. Hesla hlásala světlou budoucnost s karbanátkem v čelistích.

 44

Obrázek 42 Bratrská sovětská delegace

Do sálu usedla i dvojice, kterou výzdoba i náhlé tóny Písně práce vyvedly značně z duševní rovnováhy, kterou snad znovu nabyli až při závěrečné Internacionále, ve které, jak rovněž dokládají dokumentární záběry, dominoval Tasso.

45

Obrázek 43 Soudruh Dolenek vzývá Vladimíra Iljiče

Po Písni práce vystoupil starosta Hlincovky, zatím ještě pan Petrů. Byla to patrně

47

Obrázek 44 Rodinná idylka jak na padesátikoruně

poslední slova, která dávala smysl, když mimo mnohé další připomněl, že to, z čeho si hodláme dělat legraci, bylo před deseti lety poněkud krutou, byť absurdní realitou, po které se, jak si můžeme s hrůzou uvědomovat, někteří lidé touží znovu. Když starosta domluvil, pokračoval program vystoupením pionýrek, jež přednesly dojemné verše. Následovala vystoupení zahraničních delegací, v nichž jsme zjistili, že plynulé čtení není v Sovětském Svazu zas tak běžnou záležitostí, jak by se z Rudého práva dalo usuzovat, (patrně omylem poslali sovětští soudruzi soudruha, který uměl psát) a že na Kubě už zase po létech byla spatřena jitrnice. Za rudým „kecpultem“ se vystřídalo hodně dalších „soudruhů“ a „soudružek,“ ale hvězdou večera byl určitě s. Dolenek, jenž opět procítěně vyzýval soudruha Lenina, aby uhnul a dělnická třída mohla zalehnout po jeho mumifikovaném boku.

Hlavní referát, jehož vysoce fundovaný obsah zůstal mnohým soudruhům zcela skryt, připomněl, oč večer půjde především – o karbanátky. Soutěž měla dvě kategorie. Poprvé to byla i kategorie estetická, neboť některé karbanátky byly i revolučně tvarované a ozdobené. Druhou kategorií byla již dobře známá – chuťová stránka, tedy ta podstatnější. Vítězem estetické části soutěže se stala Hanka Ševčíková před Petrou Petrů a Radkou Pflegerovou. Absolutním vítězem večera se staly specielní psí karbanátky Jirky Veselého alias Fidela Castra. Stříbrem se ověnčila Dana Havelková a bronzem Dana Čiperová.

Závěr večera se nesl v tanečním a zpěvném duchu, při kteréžto příležitosti byl výše zmíněný kulak donucen podpisem stvrdit vstup do JZD. [5]

6. ročník 2000 ve slaném pečivu. Zvítězila Anna Konopová ze Zvíkova.

7. ročník v roce 2002 byl v řízcích a vyhrál Zdeněk Holinka.

8. ročník se konal v roce 2004. Tématem byly masové nudličky a vyhrála Marie Vančurová.

9. ročník v roce 2005 byl na téma sovětská kuchyně. Rámcem byl bál v Oděse, kdy se většina dostavila v ruských krojích. Ivánků i Marfušek bylo opravdu hodně. Z této akce také existuje filmový záznam Michala Prokeše „Bál v Oděse.“

10. ročník v roce 2006 se točil kolem brambor a vítězkou se stala Petra Petrů.

Obecní zastupitelstvo

Od odtržení obce od Rudolfova a osamostatnění v roce 1990 byla v komunálních volbách zvolena tato zastupitelstva:

1990 -1994: Milan Bumba – první starosta, který se významně zasloužil i o osamostatnění obce. V roce 1993 rezignoval na svou funkci i na členství v zastupitelstvu a 6. 4. 1993 byla agenda předána Karlovi Sonnbergerovi. Dalšími zastupiteli byli Ladislav Chadt, Jitka Chumlenová, Jana Kandlová, Jaroslav Petrů a Ludmila Zemanová.

1994 – 1998: Karel Sonnberger – starosta, Ladislav Chadt, Jan Chumlen, Jana Kandlová, Jiří Pešava, Jaroslav Petrů a Ludmila Zemanová.

1998 – 2002: Jaroslav Petrů – starosta, Hana Ševčíková – místostarosta, Jan Chumlen, Jana Kandlová, MUDr. Jaroslav Kroupa, Marcel Našinec, Zuzana Tůmová.

2002 – 2006: Ing. Jiří Jirka – starosta, Zuzana Strolená – místostarosta, Mgr. Marie Hanusová, Ing. Karel Kučera, Ing. Pavel Müller, Ing. Jan Ortman, Petra Petrů.

2006 -2010: Ing. Karel Fousek – starosta, Ing. Jiří Founě – místostarosta (?), Tomáš Chumlen, Libor Kaleta, Jaroslav Pacholík, Jaroslav Petrů, Zuzana Strolená.

2010 – 20014:  Ing. Karel Fousek – starosta, Bc. Pavel Sova – místostarosta, Zuzana Strolená – místostarosta, Ing. Václav Hanus, Mgr. František Lemroch, Jaroslav Pacholík, Jaroslav Petrů.

Rok 2006

Obecní investiční akce:

21. 4. 2006 byly zahájeny geodetické práce na přípravě stavby cyklostezky po Staré cestě.

Budování splaškové kanalizace

3. října stavební firma Building zahájila ve vsi stavbu splaškové kanalizace.

9. října byly zahájeny výkopy splaškové kanalizace od zastávky směrem dolů.

26. listopadu. Splašková kanalizace je v podstatě hotová a čeká se na položení asfaltu na výkopy.

30. listopadu byla dokončena stavba splaškové kanalizace v obci. Během výstavby kanalizace se ztratily dva oblé kameny ze Šumavy umístněné na pozemek naproti č. p. 3, aby se na něj nevjíždělo a byl tak uchráněn před zničením. Kameny tam ležely od roku 1998.

18. prosince Stavební firma Building, která stavěla kanalizaci, úklidem skládek materiálu ukončila pro letošní rok svou činnost v obci.

48

Obrázek 45 Stavba splaškové kanalizace

7. září 2007 začíná další etapa stavby splaškové kanalizace. Na Hlincové Hoře řídí dopravu semafory. 16. října byla vykopána poslední přípojka nové kanalizace do č. p. 24 a následně začalo asfaltování silnice po výkopu kanalizace. 2. listopadu Karel Sonnberger uklidil zbytky po stavbě kanalizace u hasičské zbrojnice.

14. prosince byla do vodojemu pod Hlincovou Horou byla osazena výkonnější čerpadla. Na pozemek biokoridoru za domem č. p. 24 byl navezen materiál pro výstavbu sítí pro druhou etapu Kodetky a vytyčena komunikace.

18. prosince byla zahájena další etapa výstavby Kodetky.

Veřejné a společenské události:

Vařilo se hlincohorské pivo.

Na počátku byla sázka mezi Václavem Bromem ze Zvíkova a p. Píchou z Prahy o jméno ještě nenarozeného Václavova potomka. Sázka zněla: když to bude kluk a bude se jmenovat Honza, koupí Pícha sud piva a společně jej vypijí. Když se Markétě Bromové narodil kluk a dostal jméno Jan, rozhodl se prohravší Pícha sud nekupovat, ale pivo na splacení sázky uvařit. Všechny potřebné suroviny byly shromážděny u Miroslava Zemana v č. p. 48. V pátek 3. 2. se zatopilo v kamnech pod obřím hrncem se sladem a vařila se mladina. 11. 2. proběhla kontrola mladiny, přidaly se kvasnice a začala se hlídat teplota kvašení. 18. 3. se pivo stočilo do sudu k uzrání. 31. 3. byla provedena první degustace. Na to, 1. 4. 2006, se zatopilo v udírně Pavla Filipa z č. p. 36 pod masem, klobásami a několika druhy salámu. Následně se narazil soudek nefiltrovaného hlincohorského piva. Výtvor několika samozvaných sládků přišlo ochutnat asi 30 lidí.

Článek v Jihočeském deníku o sporu mezi obcí a SK o hřiště a další majetek.

Článek vyšel 22. 4. 2006.
Jádro sporu tkvělo v tom, že obec požadovala volný přístup na sportoviště pro všechny obyvatele Hlincové Hory změnou smlouvy o nájmu pozemků, kam chtělo propašovat několik článků krajně znevýhodňující pozice SK, kdežto SK, který sportoviště vybudoval vlastními silami a vlastními silami a prostředky prováděl údržbu hřišť a ostatního zařízení, trval na určitých pravidlech pro vstup nečlenů SK, zejména na úhradě používání sportovišť, po té, co obec zrušila veškerou podporu SK. Ačkoliv tehdejší starosta Jirka byl nakloněn určitému kompromisu, který se mu zároveň podařilo vyjednat, jakékoliv snahy tohoto druhu narážely na neústupnost místostarostky pí. Strolené. Ta neuznávala skutečnost, že lidé, kteří hřiště svépomocí vybudovali, by o něm chtěli také rozhodovat. Její manžel Karel Strolený, který potřeboval mít svou věčně opilou choť trvale zaměstnanou OÚ na plný úvazek, k čemuž potřeboval podporu obyvatel Kodetky, protože ve staré části obce už měli tuto černou díru v obecních financích dostatečně přečtenou, ji v tom plně podpořil.

Ostatně pí Strolená se na úřední desce OÚ i na internetu neštítila ani pomluv a ani se neobtěžovala omluvou postiženým.

Spor vyvrcholil, když pí. Strolená nechala vyměnit zámky sociálního zařízení. Nakonec se jakýs takýs kompromis, zásluhou Vladimíra Jiráčka, našel. Situace se definitivně uklidnila až po změně zastupitelstva.

Další reakce:

r1jfh

 

 

 

 


23. dubna Občanky Jiřina Sonnbergerová, Dana Havelková, Petra Petrů, Hana Ševčíková, Martin (?) a Karel Sonnberger uklidili u pomníku před blížícím se svátkem konce 2. světové války, kdy vždy několik lidí uctilo památku Vladimíra Volganova.

 48

Obrázek 46 Jiřina Sonnbergerová, Petra Petrů a Hana Ševčíková

30. dubna se hlincohorská omladina a jejich přátelé z blízkého i dalekého okolí opět po roce sešla na stavbě májky.

Začali již kolem 9. hodiny ranní, kdy museli vykopat loňský kmen. Počasí jim nikterak nepřálo, ráno dokonce napadl sníh, takže si postavili pergolu z lešeňových trubek. Václav Brom připravoval prase na rožeň a v jedenáct jej začali péct.

V 15 hodin několikrát zahoukala siréna na požární zbrojnici a májka se vztyčila k nebi. Večer následoval atak hostince. Prase se snědlo asi o půlnoci.

Slavnost navštívily čtyři nádherné čarodějnice nalíčené tak, že nebyly k poznání.  Byly mezi nimi i Anna Konopová Zvíkova a Eva Suchanová ze Včelné, původně ze Spolí.

5. května proběhla oslava 50. narozenin Pavla Müllera ve stylu jeho oblíbeného Limonádového Joea. Chlapi byli ve westernových kostýmech, dámy coby tingltanglové slečny tančily kankán.

7. května bývalí spolužáci Karla Sonnbergera ze ZŠ v Rudolfově se sešli jako každý rok, aby uctili památku Vladimíra Volganova.

15. července se konala oslava 50. narozenin Drahomíry a Bohuslava Novotného opět, jak bylo poslední dobou zvykem, ve velkém stylu s připraveným programem. Oslava byla pojata jako svatba.

Komunální volby

9. srpna se sešlo několik občanů, aby sestavili kandidátní listinu pro blížící se komunální volby.

13. října Jiří Founě a Jan Havelka vyhotovili volební program Sdružení nezávislých kandidátů obce Hlincová Hora.

15. října podal vlastní kandidátku pro volby i Vlastislav Filip ml. Vlastislav Filip mladší se jako zemědělec netěší u velké části obce dobré pověsti kvůli nepořádku, který panuje na jeho pozemcích (rezivějící stroje a jejich části) a který vytváří i v jiných částích obce svým neekologickým přístupem k zemědělství.

22. září pozval Dámský klub důchodce na posezení při harmonice v obecním hostinci.

21. října se konaly komunální volby. Sdružení nezávislých kandidátů má 4 mandáty a starostou se stal Karel Fousek.

Zastupitelstvo obce: Karel Fousek, hlasů 88, Jaroslav Petrů, hlasů 87, Jiří Founě, hlasů 86, Tomáš Chumlen, hlasů 85, Zuzana Strolená, hlasů 77, Libor Kaleta, hlasů 72 a Jaroslav Pacholík, hlasů 69.

Při oslavách volebních výsledků dlouholetý kontrabasista různých uskupení, hrajících country music, hospodskou proměnlivou kutálku nevyjímaje, rozšlapal v afektu basu s tím, že končí s muzikou. 9. prosince u další oslavy 50. narozenin Jana Havelky se však objevil s novou basou a s muzikou znovu začal.

5. prosince Jiří Brůžek rozsvítil ozdobený vánoční strom na návsi. 8. prosince Karel Sonnberger provedl namátkovou obhlídku obecních studní. Byly plné vody po okraj.

Stále trvá relativně teplé počasí do 10°C.

Na Štědrý den se již tradičně sešli místní i přespolní na koledy u rozsvíceného smrku na návsi. Zazpíval si za hudebního doprovodu kytary Pavla Müllera. Nebyl žádný sníh, ale hustá mlha na vše namrzala. Příchod Nového roku oslavili místní obyvatelé v obecním hostinci. O půlnoci byl velký ohňostroj. Bylo teplo +6°C.

Soukromá investiční činnost v obci:

27. duben nechal Vlastislav Filip udělat kolem domu bez č. p. na parcele 1282/3 udělat terénní úpravy a sundal lešení.

30. června Na Hlincové Hoře začali Kandlů z č. p. 2 stavět kolem silnice nový plot.

13. října Je výjimečný den. Je pátek 13. Součet číslic v datu dává také 13 a slunce zapadlo v 18:13. Naposled něco podobného bylo v roce 1520.

6. října zahájil Bohuslav Novotný v č. p. 7 rekonstrukci střechy, kterou dokončil 22. října.

22. října zahájil rekonstrukci střechy Dr. Jaroslav Kroupa.

26. října Jan Vančura zahájil úplnou rekonstrukci č. p. 15.

Další události v obci

8. května Zemanů (č. p. 16) prodali pozemek p. č. 1222/15 Lence Toncarové. Ludmila i František, byť nemocní, šli se s pozemkem rozloučit o holi, doprovázené dcerami Jiřinou a Martou. Dnes vlastní pozemek Jiřina Zemanová – Posířilová.

2. června začaly parlamentní volby. Sociální demokraté pod vedením Jiřího Paroubka se začali paktovat s komunisty a tak si spoustu lidí na Hlincové Hoře (tradiční pravicové bašty) přálo vítězství ODS. Jak se ale druhý den ukázalo, vznikla naprosto patová situace, kdy pravice a levice měly po 100 hlasech. Předseda ČSSD na tiskové konferenci přenášené TV neudržel nervy na uzdě a uchýlil se k velmi ostrým vyjádřením.

Odpoledne mladí porazili májku a večer ji prodali v tombole. Po bujaré pitce se někteří mladíci nechali odvézt na diskotéku do Lišova. Ke zděšení mladě se cítícího Radka Kandla a Karla Kučery jim na diskotéce teenageři vykali.

30. června pseudopodnikatel a defraudant Šťastný, pravděpodobně jeden ze spoluvlastníků Mrhalu, po včerejších a dnešních deštích prokopal hráz rybníka, aby mu voda nevytopila hospodu. Tento skutek nenašel mezi lidmi pochopení, protože hladina dosti poklesla a všeobecně sklidil velkou kritiku.

12. července. V zařízení domova Libnič u Mrhalu jsou postižené děti. Každý týden z jiného dětského domova v Jihočeském kraji.

Žižků prodávají dům č. p. 55 – pověsili inzerát na garáž.

Mezi 10. a 13. červencem někdo podpálil velký stan na jivenské silnici u Mrhalu a 15. července ve 4 hodiny ráno byl vypálen kiosek, kam chodili na pivo chataři, ti co se nepohodli se Šťastným, a těch byla většina. Nyní nemají kam chodit se bavit.

4. listopadu utekly Vlastislavovi Filipovi lamy, které už několik let pěstoval, na pozemek Lence Toncarové. Ta na ně poštvala své dva bojové psy, kteří jednu lamu zahnali do sklaďáku a tam ji potrhali.

26. listopadu nechala Martina roz. Zemanová přehradit cestu na Kodetku, v jejímž těsném sousedství měla pozemek, protože tam začala vznikat černá skládka.

2. prosince nechal starosta Fousek uklidit černou skládku na staré cestě na Kodetku – byly odvezeny 2 kontejnery odpadu a byly nainstalovány betonové zátarasy, které mají zabránit dalšímu navážení odpadu.

Počasí

Dá se říct, že v létě a na podzim bylo velmi příjemné počasí i když možná trochu suché. V létě od 10. června až na výjimku koncem června a několik bouřek a s tím spojeným ochlazením, dosahovaly teploty často 30°C. Babí léto trvalo od září do konce října. Začátek zimy rovněž nebyl nijak třeskutý a do konce roku bylo relativně teplo a nikde neležel sníh.

27. květen večer začalo pršet a celý následující týden nebylo dne, kdy by nepršelo. Ochladilo se tak, že ve vyšších polohách napadlo až 6 cm sněhu. Spoustu lidí bylo donuceno začít znovu topit.

20. června padl teplotní rekord. Českobudějovičtí meteorologové naměřili po 15 hodině 34,2° C. Padl tak dosavadní rekord z roku 1950, který činil 32°C.

29. června. Po velkých parnech a několika bouřkách dnes v 18 hodin přišla fronta a začíná pršet. Prší až do druhého dne do poledne. Povodně na menších tocích – Stropnice, Malše v Roudném a v Plavu. Vltava se rozlila po náplavkách. Navečer opět začalo pršet.

Ve středu 1. listopadu došlo na radikální změnu počasí. Začal foukat silný vítr a večer padal sníh, ale byla to letos spíše výjimka.

26. listopadu Meteorologové prohlásili, že tak teplý podzim nebyl 160 let. Nikde zatím trvale neleží sníh.

2. prosince 45 let nebylo tak dlouho teplo. Nikde v Evropě stále neleží sníh.

 Rok 2007

Obecní investiční akce:

Jan Vančura a František Jaksch opravili střechu na kapličce. Naposled opravoval kapličku František Jaksch kolem roku 1990 – tehdy provedl odvodnění, opravil sokl a fasádu, zasklil rozbitá okna, opravil a natřel střechu.

Starou cestu na Kodetku, která byla uzavřena v závěru loňského roku, kvůli černé skládce, si stavební firma, budující sítě na Kodetce, znovu zprůjezdnila pro svou potřebu.

17. září na Rudolfově zavřeli Hlincohorskou ulici, že už se tam nedá projet, takže lidé jezdící do Budějovic autem jezdí, kudy se dá, jen ne přes Lišov, kudy je vedena objížďka. K Americe nejezdí městská a přes Hlincovou Horu linkový autobus.

28. října byl průjezd Rudolfovem obnoven.

Rekonstrukce hostince

4. listopadu mladí připravovali roxory pro platle na upevnění nové pergoly u hostince.

10. listopadu dopravili mladí k hospodě krov pergoly z č. p. 20, kde jej udělal Jan Horák a přes nepřízeň počasí ji stavěli. Holky Petrů jim nosily grog a svařené víno pro zahřátí.

17. listopadu byla střecha pergoly pobita prkny.

57

Obrázek 47 Pergola u hostince

23. listopadu OÚ na svém mimořádném zasedání rozhodl, že hospodu pronajme Tomášovi Chumlenovi.

V podstatě hned po převzetí hostince Tomášem Chumlenem začala 24. listopadu rozsáhlá rekonstrukce interiéru hostince. Výčep byl dočasně přemístěn do sálu.

Byly sejmuty sádrokartonové stropy nad výčepem a bývalým krámem. Dále se zbouraly příčky a komín mezi výčepem a obchodem (bývalým bytem). Hostinec se zvětší i zvýší se stropy.

Rekonstrukce hostince byla ukončena 31. prosince. Rodina Chumlenů uspořádala rodinný oběd v novém výčepu.

15. dubna 2008 byl přivezen materiál na konečnou úpravu pergoly a 16. dubna i zámková dlažba.

1. listopadu Karel Sonnberger upravil cestu k Mrhalu od parkoviště až po hranice katastru.

25. listopadu se dokončuje 2. etapa zasíťování Kodetky.

Veřejné události:

Obecní symboly:

26. března byly zveřejněny návrhy na znak a vlajku obce.

11. února Dámský klub uspořádal brigádu na odklizení spadaných větví na návsi.

1. dubna uspořádal Dámský klub brigádu na úklid u pomníku Vladimíra Volganova. Dana Havelková a Hana Ševčíková ještě natíraly na hřišti.

20. dubna OÚ vyzval občany, aby do 30. 4. hlasováním vybrali znak obce a vlajku ze tří návrhů (užší výběr z původních 11).

Nakonec byly vybrány následující návrhy:

z
z

červenci se v Hlincové Hoře pravidelně požádá krajská soutěž triatlonu. Letos se tak stalo 14. července. Akci pořádá Karel Strolený a Alešem Fejfarem a dalšími, z nichž Jakub Holinka, Petr Čapek jsou z Hlincové Hory. Pavel Filip dělal na motorce doprovod. U hasičské zbrojnice se připravuje depo na kola a cílová brána. Plaveckou část a tím i celý triatlon odstartoval starosta Karel Fousek. Zúčastnilo se na 120 závodníků, z Hlincové Hory Marcel Našinec z čísla popisného 65.

9. října podala Marcela Holinková na OÚ žádost na ukončení pronájmu hostince. Své ukončila působení v hospodě rodinným posezením 28. října.

10. října proběhl v okolí Hlincové hory mezinárodní závod Policie horských kol. Zastoupeno bylo 12 států.

17. prosince v obci panuje spousta dohadů ohledně vyúčtování vodného a stočného. Kdo měl malý odběr vody, tomu naúčtovali 46 m3 stočného na osobu, což se mnohým lidem nelíbilo.

Společenské události:

Hlincohorské pivo po druhé.

17. ledna se v hostinci sešla velká společnost místní omladiny, z níž někteří slavili narozeniny. Opět se konzumovalo se na Hlincové Hoře uvařené pivo. Vařilo se mezi Vánocemi a Silvestrem u Miroslava Zemana v č. p. 48. Oslava, spojená s degustací místního piva se protáhla až do druhého dne dopoledne.

27. ledna proběhla oslava 50. narozenin Karla Sonnbergera. Pozváno bylo na 45 kamarádů a známých a dva harmonikáři z Mladošovic. K jídlu byl guláš z divočáka, připravený Tomášem Chumlenem a Michalem Prokešem. Dámský klub připravil slané a pálivé pochutiny.

Dámy složily na oslavence 2 písně a jako překvapení mu dali dort. Většina zúčastněných se oblékla do montérek všech barev a potisků, neboť Karel je znám jako velmi pracovitý člověk.

Chlapi nadšeně přizvukovali harmonikářům, až se při písni "Sokolíci" pod nimi rozlomil stůl, neb ta se jinak než na stole, či židli nezpívá. Nikomu se nic nestalo, ale stůl byl na třísky.

Společnost se rozcházela o půl páté, ale songy „Sokolíci“ a „Veselá je dědina“ některých pěvců byly na vsi slyšet ještě v 6 hodin.

Diamantová svatba manželů Tischlerových

12. dubna byly zahájeny přípravy na diamantovou svatbu manželů Anny a Václava Tischlerových. Pavel Filip a Miroslav Zeman jeli do lesa pro stromy a chvojí na zhotovení brány. Brána byla postavena druhý den. Po té se všichni sešli na hřišti v pergole na pivo.

Vlastní diamantová svatba proběhla v sobotu 14. dubna. Před 15. hodinou se u Tischlerů sešlo asi 20 lidí, aby drželi šraňk diamantovým svatebčanům. Protože manželé Tischlerovi byli dlouhá léta značkaři ČKT, byla jejich zahrada přizdobena samorostem coby rozcestníkem turistických cest s šipkami do různých směrů s udáním vzdáleností (do hostince, ke studni, do Prahy, do středu Země apod.). Nakonec všichni skončili opět na hřišti.

Retrospektiva Mezinárodního dne žen

10. března se odehrála v místním hostinci další z nezapomenutelných akcí. Rámcem byla soutěž o nejlepší sekanou, hlavním motivem oslava MDŽ zcela ve stylu komunistického režimu, který z tohoto svátku zpravidla dokázal vytvořit bombastickou kulturní akci s hvězdami hudebního nebe, jako byl např. Pavel Liška, nebo ozdobami jevišť divadel všech zemí, to vše moderováno nejšpičkovějšími a nejvtipnějšími konferenciéry, při níž se zpravidla soudruzi, ve stopách jedinečného vzoru – sovětského bolševika, zpili daleko víc, než soudružky.

Na dvou schůzích Dámského klubu, kdy se dámy dohadovali na kostýmech ve stylu 60. let 20. století, aby si připomněly MDŽ, jak se patří. Pánové si zase vzali za úkol sestavit vytříbený program.

Na kulinářské akci se v hospodě sešlo 17 soutěžních sekaných vzorků, jež byly v průběhu hodnocení snědeny. Nejvíce bodů nasbírala sekaná Zdeňky Blažkové.

Chlapi pak předvedli dlouho připravovaný a utajovaný program. Program moderoval Jan Štark, keramik z Třebotovic. Ostatní muži roznesli dámám občerstvení, kávu v dobových šálcích s hliníkovými lžičkami, zapůjčenými ve Zvíkově, chlebíčky Jaroslava Staňka a dort upečený Janem Chumlenem. Dále pánové dámám předali drobné dárky – karafiáty se stužkou "Za tichou domácnost" od Jiřího Klimeše ze Zvíkova, mýdla zabezpečil Jaroslav Petrů a srdíčka z pivních tácků zabezpečil Sláva Suchan ze Včelné. Tím oslava MDŽ odstartovala.

V průběhu večera proběhla soutěžní přehlídka pánských pyžam, nočních košil a soutěž o nejhezčí pánské nohy. Pak se někteří pánové převlekli za dítka školou povinná v krátkých kalhotách s kšandičkami a zarecitovali sborově báseň "Mamince" z roku 1958.

Nakonec proběhla tombola, v níž se mohla vyhrát spousta "užitečných" věcí. Hana Ševčíková například vyhrála Pavla Brožku z Vyhlídek převlečeného za bonbon.

30. dubna. Tradičně se stavěla májka. V 10 hodin dopoledne se začalo péct prase. Sjíždí se a schází lidé, dokonce Liberečáci, Perníkář z Pardubic a Pícha z Prahy. Prase pekl Václav Brom, Tomáš Chumlen upekl karbanátky a bramboráky.

V jedenáct večer opět přilétly ze Zvíkova čarokrásné čarodějnice.

Mladí drželi stráž u májky až do prvního máje večera. Uhlídali ji v celku, avšak 3. května praskl vršek májky.

8. května Dámský klub a několik lidí z Rudolfova položili kytici k pomníku Vladimíra Volganova.

12. května se na hřišti slavily narozeniny Pavla Filipa, Jana Horáka z Lišova, Lukáše a Aleše Vančurů a Petra Fousků. Protože jim to pěkně šlo, tak pojedli, popili a rozešli se až 13. 5. po 14. hodině.

Hanka Ševčíková a Petra Petrů oslavily 110 let (dohromady).

Už 2. srpna se sešlo spoustu přátel, aby připravili oslavu narozenin Hany Ševčíkové (9. 10. 1947) a Petry Petrů (1. 9. 1957) plánovanou na 10. října.

12. října oslava proběhla opět ve velkolepém stylu. Jan Štark z Třebotovic a Jan Havelka natočili dokonce o oslavenkyních vtipnou reportáž a inscenovali přímý přenos z oslavy. Václav Míčka z Kališť s kamionem sehrál úlohu přenosového vozu.

Většina lidí si obléklo kostýmy připomínající 110 let zašlé staré časy. Pánové v smokingách s klobouky, nebo cylindry a dámy v dlouhých stylových šatech.

8. prosince Dámský klub uspořádal tradiční setkání důchodců pro důchodce místní i z Vyhlídek.

Na Štědrý den se opět uskutečnilo setkání občanů u vánočního stromu a zpěv koled. Mladí si po koledách rozdělali oheň u hostince a staří popíjeli u stromu. Oslava příchodu Nového roku proběhla v narvaném zrekonstruovaném hostinci a skončila až 1. 1. večer.

Soukromá investiční činnost v obci:

15. dubna Bohuslav Novotný dal domu č. p. 7 novou oranžovou fasádu.

2. srpna Jiří Valík dokončil rekonstrukci střechy a přístavbu podkroví na č. p. 6 a začal dělat novou omítku. Milan Bumba z č. p. 24 rovněž zahájil opravu omítek. 10. srpna 2008 Jiří Valík dokončuje přestavbu domku a nyní opravuje fasádu na bráně. 11. listopadu 2008 dokončil fasádu na štítové zdi a sundal lešení. 12. prosince 2008 do opravené brány montuje nová dřevěná vrata a vchodové dveře.

Další události v obci

28. ledna mladí zkoušeli hrát na rybníčku pod hospodou hokej, ale led to nevydržel, takže se jich několik vymáchalo.

3. března bylo zatmění Měsíce, které začínalo ve 23 hodin. Vidět nebylo, protože od 1. 3. je stále zataženo a občas prší. Tento astronomický jev měl asi vliv na psychiku některých občanů a to zejména v kombinaci s alkoholem, takže došlo k pěstní výměně názorů mezi Vlastislavem Filipem ml. a Františkem Našincem. Na druhého jmenovaného měl nebeský úkaz tak nepříznivý dopad, že byl nucen pokračovat v pití ještě celou neděli.

28. března. Z nemocnice se po operaci zlomeného kyčelního kloubu vrátila Marie Zemanová. Bylo vykradeno stavení č. p. 9 Vlastislava Filipa ml.

Zemřel František Král (než se odstěhoval do Českých Budějovic, bydlel v č. p. 30), družný člověk, nezapomenutelný vypravěč, lidový humorista a bavič, též jeden z prvních zakladatelů chatařské osady na Mrhalu. Pracoval jako odhadce. Smrt bolí vždycky, ale u člověka, jako byl František, zabolí ještě víc.

2. dubna se v televizi Nova vysílal dokument o natáčení pohádky "Pyšná princezna." Film se natáčel v jižních Čechách – v Třeboni, na Hluboké, v Krumlově atd.

Část se natáčela také nedaleko Hlincové Hory na Ovčíně u Ortvínovic. V pohádce se objevila stáda ovcí, která se pásla pod Primusů stavením (stavení po levé straně cesty směrem na Zaliny) směrem k Sulcovskému  rybníku a Zalinám. Tam někde stávala vypálená osada Vztuhy. Ovce byly z ovčína, zbouraného v letech 1986 -1987. Byla zachována jen studna hluboká 56 m. V roce 1983, když se sloučila JZD Zvíkov, Kaliště a Libín, byla zbudována asfaltová cesta z Ortvínovic kolem Primusů na silnici Kaliště – Zaliny.

Josef Primus byl znám jako sběratel hokejek a puků a jako amatérský fotograf.

Začátkem června SÚS vyměnila a doplňovala dopravní značky. Aleš Fejfar ubytovává už tři roky Ukrajince. Sám se ve vsi moc nezdržuje. Drahomíra Novotná zasadila do rybníčku lekníny. Na jejich květy se chodí dívat lidé. Lekníny kvetou i na Bahňáku.

13. července se Jakschům se ztratily za domem kabely a barevné kovy. 18. července pro změnu zmizely Sonnbergerům za domem měděná lana, síta a koryta z hliníku.

Vytyčením prostorové polohy byla zahájena výstavba vysílače mobilního signálu O2. Někteří občané, zejména věčný šťoura a udavač Jiří Brůžek a někteří činovníci SK jsou silně proti jeho výstavbě z důvodů více estetických. OÚ má rozhodnout do konce měsíce.

26. srpna bylo zcizeno auto Miroslavu Gondekovi, když je nechal i s klíčky v zapalování stát před domem rodičů č. p. 27.

11. září na parkovišti u č. p. 39 autobus nacouval do osobního auta – vyšetřovala to policie.

20. října, při projíždění Rudolfovem, naboural do Jiřího Brůžka mladý Prokeš z Vyhlídek a zdemoloval mu celý předek auta.

30. listopadu byla koupena nová světla na vánoční strom. Večer byl poprvé rozsvícen.

Počasí:

Orkán Kyril

Teplé počasí přetrvává, občas zaprší, ale po sněhu ani památky. 10. ledna bylo +14°C. Po teplotním rekordu, kdy meteorologové naměřili v Českých Budějovicích 13.4°C, přišlo varování před silným větrem. Meteorologové předpovídali vítr síly orkánu. Vítr začal foukat 18. ledna večer a větrná smršť trvala až do rána. Orkán dostal jméno Kyril a napáchal po celé republice obrovské škody. Vítr o rychlosti až 216 km/h připravil v republice více než milion lidí o elektriku. Na Šumavě a na mnoha dalších místech byl 24. ledna v souvislosti s katastrofálními polomy vyhlášen zákaz vstupu do lesů, neb hrozily další pády stromů. Od 23. ledna totiž znovu začal padat sníh, na mnoha místech nastal kalamitní stav v dopravě a prakticky všude byly po dvou dnech špatně sjízdné veškeré komunikace.

Na Hlincové Hoře nebyly škody zas až tak katastrofické. Dalo by se mluvit o štěstí. 19. ledna byla silnice od č. p. 3 až k rybníku Bahňáku plná větví a u cihelny byly padlé přes silnici 4 stromy (bříza, borovice a dva topoly), z toho jeden přes telefonní vedení, které vede na Vyhlídky). Do 22. hodiny byla silnice průjezdná. Při prvním silnějším závanu větru opět vypnulo veřejné osvětlení, ale v domácnostech vše fungovalo. Vítr dále poničil několik borovic na hřišti. Padající větve poškodily empair na jednom z hřišť, stavby poničeny nebyly. Další škody postihly stříbrný smrk na návsi, kde se pořádalo tradiční štědrovečerní zpívání koled, kterému vítr ulomil špičku. Začala se plánovat výsadba nového Vánočního stromu pro další generace, jehož zdobení by nebylo tak náročné a nebezpečné.

23. ledna v noci se začalo ochlazovat, takže bylo letos poprvé pod nulou. Ráno bylo bílo a dost to klouzalo. Sníh padal celý den a jinde byly na silnicích kalamitní stavy. I celý druhý den padal sníh, silnice začaly být těžko sjízdné. Po orkánu z minulého týdne byl vydán zákaz vstupu do lesů, kde hrozí další pády stromů a tím i úrazy.

21. února 2007 je již včerejška krásné počasí, slunečné +10°C, ale dost sucho, protože neprší, ani nepadá sníh. Meteorologové vydali zprávu, že už 85 let nebyl tak teplý leden a únor. Teploty se pohybovaly 4° nad dlouhodobým normálem. Na celém území ČR mrzlo jen 26. 1. 2007.

20. března napadl letošní první sníh. Od soboty se ochlazovalo a dnes letos poprvé sněží (a co to bylo 23.1.). Do soboty bylo tak hezky, že zemědělci zaseli jařiny. Do večera napadlo asi 10 cm sněhu, ale po republice byly kalamity, takže první jarní den 21. 3. 2007 vypadá jako zimní…

23. března večer začalo po dlouhých měsících pršet.

5. května od rána prší. V zimě skoro žádný sníh, naposled pršelo v březnu, takže je stále sucho. V poledne sice pršet přestalo, ale druhý den celý propršel.

15. května je svátek Žofie a celé dopoledne prší Co na to pranostika? Svatá Žofie políčka často zalije. Déšť svaté Žofie švestky ubije. Den svaté Žofie bez deště nemine. Den svaté Žofie – jistý déšť. Svatá Žofie vaří z vody. Na svatou Žofii je dobře vysazovat hlavatici, neboť ráda zalévá. Svatá Žofie víno upije. Svatá Žofie nemívá v oblibě květy.

Pršelo i 17. května a 5. června, ale místní znalci tvrdí, že na tak velké sucho to pořád nestačí. Pršelo i tři dny po 10. červnu, ale na vodních tocích to není znát, tím méně na spodních vodách. Tak to šlo do konce června, kdy chatařka Kalošová konstatovala, že ze studánky u Mrhalu vůbec neteče voda.

13. července začínají tropická vedra. 17. července byl v Českých Budějovicích překonán teplotní rekord.

9. srpna přešla přes Hlincovou Horu silná bouřka, uhodilo v Děkanu do dvou stromů a některým lidem to vypálilo elektrické vedení.

Trvalé srážky, nebo časté přeháňky začaly na konci srpna. 6. září byl déšť tak vydatný, došlo na lokální povodně.

20. září začalo babí léto a s malými výjimkami trvá přes polovinu října. 18. října začaly dešťové přeháňky a 19. října se silně ochladilo a napadl dokonce první sníh.

Začátkem prosince se oteplilo až na 10°C, takže v horách měli obavy o zahájení sezóny.  V polovině prosince se však ochladilo a začal padat sníh. Závěr roku se odehrál za silného sněžení.

 Rok 2008

Investice v obci

Při velikonočním posezení (letošní Velikonoce připadly na 23. a 24. 3.) v hostinci starosta Karel Fousek představil plány obce pro příští období.

Za chalupou č. p. 24 (Bumbů) u lesa by se měl upravit pozemek na hřiště. Na hřišti SK v Lomu by se měl postavit v téže době vysílač pro mobilní telefony. Obec shání peníze na výstavbu nové víceúčelové budovy obecního úřadu.

4. února obec umístnila na dopravní značky „začátek obce“ obecní znak.

1. dubna proběhlo šetření okolo hřiště v Lomu stran stavby vysílače a přípojky elektrického proudu. Účastnili se starosta Karel Fousek, Jiří Founě, Jiří Brůžek (ten mluví do všeho), Jana Havelky za SK Hlincovka a zástupce stavební firmy, která má stavbu realizovat.

24. dubna byla zahájena stavba vysílače.

22. května se začalo stavět hřiště na Kodetce.

5. června obecní úřad rozesílá anketu na téma MHD a její využití. Anketa spočívá v otázkách, jestli MHD ano, nebo ne a v jakých časech během týdne a o víkendu. Cena je propočítána opravním podnikem města Č. Budějovic na 36 Kč za 1 km, plus realizace zastávek a točny.

13. srpna bylo z asfaltu odfrézovaného v průběhu výstavby kanalizace vybudováno vedle hostince, na místě bývalé lednice, parkoviště.

26. září do hospody byly nainstalovány nové dveře.

3. října byly na hřiště u kodetky přivezeny branky, takže se zdá, že výstavba pomalu končí.

24. listopadu se začíná budovat propojení vodovodu mezi vsí a Kodetkou.

15. září cestáři prořezávali topoly u silnice na Zvíkov s tím, že suché porazí v zimě.

Veřejné události:

16. dubna byla na budově obecního úřadu vyvěšena obecní vlajka. 21. dubna ji nějací mladíci ukradli. Druhý den však sdělil Jan Chumlen ml., že 3 mladí kluci byli v hostinci na pivě, a když vyšli ven, hodili vlajku do auta a odjeli. Jan Chumlen také nemeškal a autem se za zloději vypravil. Nalezl je na Kodetce, kde dva z nich bydlí a třetí byl z Českých Budějovic. Kluci byli vyzváni k navrácení vlajky. 23. dubna ji skutečně vrátili

6. června v obci proběhla policejní akce. Už dva dny se pohybovala policie kolem Bahňáku, s nimi potápěči a jeřáb. Našel se tam totiž trezor.

12. července se jede tradiční Hlincohorský triatlon. Od 10. 7. u hasičárny probíhaly přípravy na krajský přebor v triatlonu pod vedením hlavního organizátora Karla Stroleného z č. p. 84.

Společenské události:

30. března vyšla kniha Vratislava Klaboucha Rudolfovsko v edici Zmizelé Čechy, kde je pár zmínek o Hlincové Hoře.

vk

Přípravy na májku jak mají být. Radek Kandl udělal novou bednu na pečení prasete a 1. dubna začala úprava nového kovového držáku na májku.

30. dubna nadešlo tradiční stavění máje. Od 9:00 se roztápí nová bedna na prase a porazil se strom na májku.

Po ozdobení májky se májka musela o pár metrů zkrátit, protože se nevešla do nového držáku a ještě se musela ofrézovat. Po několika nezdařených pokusech o postavení olbřímí májky ji nakonec Miroslav Zeman postavil jeřábem.

Kolem 23. hodiny opět přilétlo do hostince pět čarodějnic a polévaly občany nevábně páchnoucí voňavkou. Kolem jedné se většina lidí rozešla na kutě, ale mladí hlídali až do 1. 5. do večera.

„Drobná“ nehoda se stala "lovcům májek," kteří sice porazili májku na Vyhlídkách a ukradli věnec a špičku, ale zapomněli na místě motorovou pilu. Pan Pfleger st. je pozoroval a pilu schoval. Když se vrátili, našli pouze vzkaz, že vše musí uvést do původního stavu, nebo pila nebude. Tak jim nezbylo nic jiného, než udělat nový věnec a špičku a májku znovu postavit. Jakub Chumlen dluží ještě Vyhlídeckým sud piva.

Z Vyhlídek jeli ještě v noci do Kališť a úspěšně porazili májku jen sekyrou. Špička májky jim spadla do té nejsmrdutější stoky v Kalištích, ale přesto ji přivezli do Hlincové Hory. Cestou autem zapadli a museli zavolat Pavla Filipa, aby je traktorem vytáhnul.

23. května Uskutečnilo se setkání důchodců místních a z Vyhlídek. Pořádali jej opět Hana Ševčíková a Petra Petrů. Důchodců bylo na 25 a v hospodě ten večer bylo kolem 80 lidí.

Na Hlincové Hoře při dnu balónového létání, opět přistál balón, tentokrát na kopci.

26. července přijeli opět na dovolenou Ostraváci (Frýdecko – Místečáci) a Liberečáci. Na večer se chystá oslava narozenin Michaely Chumlenové, Michala Prokeše, Martiny Petrů a Otakara Vlčka z Frýdku Místku.

2. srpna proběhl na hřišti SK fotbalový turnaj. Zatímco pořadatelé seznamovali účastníky se systémem turnaje v malé kopané, který patří mezi největší akce klubu, někteří sportovní fanoušci, jako Jiří Pešava, Bohuslav Novotný, František Našinec a František Reindl zahajují naostro pivní maraton s překážkami velkých vodek. Po dvou hodinách přidávají zpěvy s harmonikou.

15. listopadu se konaly za hojné návštěvy v hostinci vepřové hody. V hostinci bývá dost často plno, lidé sem hodně chodívají na večeři.

5. prosince Dámský klub jako každoročně pořádá Mikulášské sezení důchodců.

6. prosince po Mikulášské nadílce organizované OÚ, se konala večer soutěž pekelných jídel. Soutěžící se dostavili v tradičních maskách čerta, Mikuláše a Anděla. Vítězí Petra Petrů. Perlili i Jan Štark a Václav Míčka se svým ďábelským elixírem.

Závěr roku byl víceméně v duchu tradic. Zpěv koled u vánočního stromu na Štědrý večer a Silvestr v místním hostinci, kdy staří slaví ve výčepu a mladí na sále. O půlnoci bouchalo nejen šampaňské, ale i petardy a ohňostroj. Bylo štěstí, že se utišil vítr, který dva dny před silvestrem foukal.

Soukromá investiční činnost v obci:

26. ledna měnil Pavel Filip okna za plastová v č. p. 36.

6. dubna se připojují na novou kanalizaci připojují Chumlenů č. p. 33. V téže době tvořil odpad a svod dešťové vody Václav Zeman z č. p. 3.

7. června Novotných minibagrem upravují zahradu – přesazují větší thuje. Ševčíků a Zuntů opravují střechu. Jiří Pešava ml. z Lišova upravuje stroji vjezd do garáží u Marošů – sousedů z č. p. 56. Přebytky zeminy vozí ke Keřkům č. p. 30.

21. září Pavel Čihák už před lety opravil stodolu a udělal si v ní truhlářskou dílnu. Do vlastní chalupy se pustil až nyní po vyřešení vleklých soudních sporů s Josefem Bendíkem, který požadoval vydání bývalé bašty.

8. listopadu Jiří Rohlíček č. e. 12 staví přístřeší na auta. Jiří Pešava lovil opět po roce svůj rybníček.

Další události v obci

Před polednem 15. ledna zemřela v nemocnici manželka Roberta Sonnbergera ml. Božena, sestra Marie Losíkové, v den svých 56. narozenin.

20. března byly v zahrádkářské kolonii umístěny poštovní schránky, protože někteří majitelé si zahradní domky předělali na celoroční bydlení.

24. dubna se vrátil z nemocnice František Reindl z č. p. 23 po operaci srdce.

26. října zemřela mrhalská chatařka paní Kalošová, dlouholetá pracovnice Geodézie n. p. České Budějovice.

Počasí

Rok začal silnými mrazy a větrem. 10. ledna přišla obleva a teploty se začaly pohybovat kolem nuly. Zatímco jiné části republiky zasáhla sněhová kalamita, u nás sníh roztál a do konce ledna počasí, až na několik dešťových přeháněk, bylo počasí stabilní.

Mráz přišel až začátkem února, ale jinak bylo slunečno.

Koncem února se vrátily teplé dny, které ovšem brzy skončily a znovu začal foukat silný vítr a pršelo.

1. března mezi 10. a 11. hodinou udeřil orkán Emma. Přinesl bouřku a vydatný déšť se sněhem. Orkán zuřil ještě druhý den, po republice nadělal veliké škody a asi milion lidí zůstalo bez elektrického proudu.

Už 5. března se počasí opět radikálně změnilo. Ráno byl mráz a přes den slunečno a teplo. To vydrželo do 11. března.

12. března začalo pršet se sněhem a během dopoledne začal přecházet další orkán jménem Kristen. Pršelo až do 14. března. Pak se udělalo na chvíli hezky, ale už 18. března se vrátila zima.

30. března, při přechodu na letní čas, bylo teplo a slunečno. Pouze do 6. dubna, kdy začalo pršet a o den později se dokonce vytvořila souvislá sněhová pokrývka. Jak to však v době aprílového počasí bývá, 14. dubna už bylo zase hezky a např. 19. dubna je zataženo a poprchává, kdežto druhý den je jasno a teplo.

6. května přišly bouřky doprovázené silným deštěm, ale do večera se zase vyjasnilo.

17. května skončilo 14 dnů letního počasí a začalo pršet., Ale na konci měsíce už teploty šplhaly k 29°C. A občas přišla bouřka.

Kolem 13. června se ochladilo a teploty se pohybovaly kolem pouhých 10°C

25. června se republikou prohnala bouře provázená větrnou smrští. Naší obci se to vyhnulo.

13. července začíná pršet, jako vždy, když má akci Jeep Club (tentokrát na České Kanadě).

26. července se po 14 dnech počasí s teplotami kolem 10°C zlepšuje. Brzy teploty začaly šplhat na hodnoty kolem 30°C. Tak to vydrží až do 14. srpna. Pak se počasí zhorší, začíná pršet a to s několika přestávkami vydrží až do konce září, kdy se počasí zlepší, ačkoliv podle proroků povětrnosti babí léto být nemá. Opak je pravdou a tak to vydrží do 20. listopadu, kdy padá první sníh, ochlazuje se a začíná pršet se sněhem. 23. listopadu je všude bílo. Občas vysvitne slunce, jako např. 9. 12., obleva 21. 12., ale jinak je do konce roku holomráz.

 Rok 2009

Obecní investiční akce:

26. ledna. V trávníku před plotem Zahradníků domu se objevila díra. Díra v následujících dnech mění tvar i obsah. Nakonec se ukázalo, že se jednalo se o šachtu s filtrem na vodu. 4. 2. akce skončila.

Už od srpna se řeší problémy s kvalitou vody. Před několika lety se objevily ve vodě obecního vodovodu drobné černé částečky (mangan), které znečišťovaly vše, s čím přišla voda do kontaktu. Postupně se v některých domácnostech situace zhoršila natolik, že se zanášela sítka a tak to někteří řešili filtry. Po připojení na vodovod Kodetky se stav zhoršil tak, že u Petra Kandla z č. p. 52 teče úplně černá voda. Po urgencích, trvajících půl roku tu 22. 2. byla pohotovost z VAKu, která řád odkalovala. V dolní části obce však ve vodě stále něco plave, až nakonec přestala voda téct úplně. U č. p. 32 - Zahradníků - nainstaloval VAK filtr, ale ten se zanesl. U Petra Kandla byl odmontován vodoměr kvůli zanesení. Pak odebrali vzorek vody, aby VAK měl nad čím přemýšlet. Zatím se neděje nic.

18. května porazili cestáři jeden suchý strom naproti č. p. 35 a na dalších topolech z plošiny ořezali suché větve. Silničáři uklidili ořezané větve 28. května.

19. června zaměřovali geodeti podklady pro plánovaný chodník.

11. září byly označeny kolem silnice stromy ohrožující provoz na silnici při trochu silnějším větru pro poražení. Je jich 91, vesměs topoly černé.

18. září byla geodety vytyčena nová cyklostezka a 5. října byla zahájena stavba.

4. listopadu v souvislosti se zavedením linky MHD byla přestěhována buňka, tvořící zázemí pro řidiče, přestěhována na Kodetku, kde nakonec, po peticích občanů, kteří si nepřáli točnu MHD na návsi, je konečná stanice MHD. Vlastní provoz byl zahájen 19. prosince.

Splašková kanalizace:

9. června začíná stavební firma VHS stavět další větve splaškové kanalizace. První větev vede od hřiště k domu č. p. 44, druhá od č. p. 9 k silnici, třetí od č. p. 48 po cestě k Mrhalu, čtvrtá od č. p. 2 k hasičárně a pátá po Kališťské cestě.

První tři větve byly ukončeny 17. července.

20. července se začala budovat čtvrtá větev a 3. srpna větev po Kališťské cestě. Byla ukončena u Pfefrů zahrady za domem č. p. 51.

VHS dokončila všechny větve 19. srpna. Ovšem problémy s kvalitou loňských prací firmy Building se vrací jak bumerang. 23. října se frézovala silnice, aby se zahladily nepřehlédnutelné schody po stavbě kanalizace firmou Building a 13. listopadu se po roce opět pokládá nový asfalt.

Není bez zajímavosti, že se v té době uvažovalo o připojení Vyhlídek na vodovod i kanalizaci.

Veřejné události:

25. října Stanislav Čapek seče trávu a hrabe listí na návsi. Tuto práci vykonává už od roku 1998.

24. února po vsi pobíhal větší pes a motal se mezi auty na silnici, až se mu to navečer stalo osudným. Srazilo jej auto. Pes to odskákal přeraženou nohou, auto blatníkem a světlem.

2. července spadla celá střecha z Bendíkovy stodoly v bývalém č. p. 6. Střecha a vůbec celá stodola byla ve špatném stavu už mnoho let. Bendík dostal od různých úřadů výzvy k zabezpečení ruiny a zamezení vstupu. Kromě spousty řečí se nestalo však nic.

18. června dostal Karel Sonnberger vyrozumění od pojišťovacího agenta SÚS, že mu škodu z 29. 4. neuhradí, protože stromy pod vsí patří obci. Sonnberger se tedy obrátil na OÚ stran poražení stromů, protože stromy mají být poraženy a škod.

22. července se konal další ročník krajské soutěže v triatlonu. Akci pořádá Karel Strolený pod pseudonymem Alf a Eda. Sportovní událost proběhla za stálého deště.

28. října Jindrovi psi volně pobíhají po vsi. To není žádná novinka a bylo tomu tak vždy od doby, kdy se přistěhoval a našel zalíbení v bojových plemenech. Psi ale zaběhli k Zemanům, č. p. 3 a zakousli 22 králíků. Řešila to policie.

Společenské události:

17. ledna se koná oslava 50. narozenin Marie Vančurové, rozené Jakschové, t. č. bydlící na Rudolfově.

18. ledna Už třetí sobotu za sebou se konají hokejové bitvy bez bruslí – „boska“ – na rybníčku na návsi pod hostincem.

28. března Anna Konopová, rozená Klabouchová, ze Zvíkova slaví 50. narozeniny. V hostinci se sešlo na 60 opilců a kořalečnic.

23. května byla odhalena papírová pamětní deska připomínající násilné rozehnání rockového koncertu undergroundových legend DG 307 a Plastic People of the Universe na Americe v roce 1974.

Na Americe se sešlo spoustu pamětníků i dalších zvědavců. Od nás tam byl účastník tehdejší akce Zdeněk Pfleger z Vyhlídek, jemuž se tehdy podařilo utéci kolem Rudolfovského potoka do Českých Budějovic, kde vysedával v hospodě až do „šťáry,“ kdy tzv. Veřejná bezpečnost zbila a dobytčím vlakem odeslala přespolní fanoušky PPU z Budějovic pryč a Pavel Müller, který tehdy slavil jinde.

Další účastnice Petra Petrů, rozená Müllerová, která se spasila útěkem do Hlincové Hory a zachránila ji znalost terénu, o odhalení nevěděla. Ze skupiny Plastic People of the Universe, která tehdy měla hrát a za kterou přijela spousta příznivců z Prahy, Plzně a dalších míst a ani si nebrnkla, byli přítomni Jiří Kabeš, Josef Janíček a Vratislav Brabenec.

9. července. Dnes přišel silný vítr a přívalový déšť. Mladí postavili bránu Michaele Chumlenové. Všichni už očekávají zlepšení počasí, protože Michaela má mít svatbu 11. 7. na hřišti a oddávat ji má starosta Fousek.

Na svatbu přišla podívat celá ves i kamarádi z okolí. Na místo svatebního obřadu na hřiště přivezl nevěstu Vlastislav Filip s bryčkou taženou černými koni. Novomanželé dostali jako dar kanoe, kterou vyzkoušeli na rybníčku mezi rozkvetlými lekníny.

18. července proběhla oslava 10. výročí zahájení provozu sportovního areálu. Konala se velkolepá akce s programem. Na konci programu byl ohňostroj. Celý den jinak propršel.

1. srpna přijeli již po dvacáté sedmé na dovolenou Ostraváci. Říkáme jim Ostraváci, ale jsou i z Frýdku Místku. Zároveň se konal turnaj v malé kopané.

18. září bylo v pobytovém, rekondičním a aktivizačním středisku Mrhal Domova Libnič setkání spolužáků tříletého VŠ studia na Jihočeské univerzitě se zaměřením na výtvarnou tvorbu, jediného v Čechách i na Slovensku. Jak profesoři, tak bývalí studenti poznali nejen kiosek na hřišti, ale i hostinec.

25. září se zlepšilo počasí a utišil se vítr. Toho dne bylo rovněž uspořádáno Setkání obyvatel. Na hřišti u Kodetky byl postaven velký stan a venku posezení. Občerstvení obstarali provozovatelé hostince Chumlenů, energii zabezpečil elektrocentrálou Jaroslav Petrů. K tanci a poslechu hrál HeBand. Sešlo se asi 150 lidí. Přes den byly soutěže pro děti a v noci ohňostroj.

17. října pozvala Zdeňka Blažková přátele a známé na oslavu svých 50. narozenin. Protože Zdeňka je masérka a cvičitelka místních dam a slečen, oslava se odehrávala ve sportovním duchu a tanci. To ale neznamená, že by některý z chlapů udělal rychlejší pohyb. Ti spíše vynikli v obžerství. Kromě tradiční hospodské country kutálky se o zábavu postaraly světové hvězdy rocku a popu při diskotéce, zde zvané "dýza."

15. listopadu v hostinci uspořádali Chumlenů vepřové hody a nacpat nácka si přišlo spoustu lidí.

4. prosince proběhlo v hostinci setkání důchodců v režii Dámského klubu.

12. prosince slavila 50. narozeniny Jitka Chumlenová.

24. prosince přišla vánoční obleva a je mírně nad nulou. Pořadateli bylo rozhodnuto, že zpívání koled proběhne na starém místě u zlomeného smrku. Havelka měl rozsvícený malý stromeček a tradičně připravený stůl se světlem, varnou konvicí a kýblem vody na grog. V úplných začátcích tam byl i ruský elektrický samovar. Lidí bylo něco přes 20 a na kytaru hrál, jako vždy, Pavel Müller. Jen jednou nehrál sám, když přišel s kytarou i Zdeněk Sladký, zvaný Áda. Po skončení zpěvů začalo pršet a mladí se odebrali pod pergolu u hostince.

31. prosince dorazilo na Silvestra poměrně málo starších z důvodů zvýšeného výskytu chřipek a nachlazení.

Soukromá investiční činnost v obci:

5. února rodina Chumlenů zahájila opravy a rekonstrukce domu č. p. 33.

1. dubna se pustil do rekonstrukce střechy Zdeněk Zahradník v č. p. 32.

15. května zboural Jaroslav Petrů dřevěné schody do podkroví a nahradil je kovovým točitým schodištěm.

4. června. Jiří Pešava z č. p. 38 měl přeploceno do pozemku Jana Jindry, resp. jeho dcery. Protože jej měl původně v pronájmu, tak nebyl důvod tuto skutečnost nijak řešit. Když jej nyní chtěl odkoupit, měl Jan Jindra tak nehorázné finanční podmínky, že Pešava raději odklidil plot, skleník i udírnu.

V této souvislosti nelze nepoznamenat, že po vsi se všeobecně konstatovalo, že Jindra si po koupi pozemku udělal zle snad se všemi sousedy.

17. června rovněž Chumlenů začali rekonstrukci střechy, 6. srpna se dali do druhé poloviny.

28. října Janu Jindrovi přivezli na zakoupenou parcelu srub k montáži. 8. listopadu začala montáž a 13. listopadu má hotový krov, zatím bez krytiny.

11. září dostali Petrů z č. p. 18 povolení k demolici stavení č. p. 10.

1. listopadu staví holinkovi nový plot kolem č. p. 45.

17. listopadu probíhá v č. p. 54 přístavba vchodové části.

Další události v obci:

Do 15. ledna měl Jiří pešava na úvozové cestě od kravína smetiště. Pálil zde veškerý odpad, který přivezl jeho syn z Lišova a další lidé z obce. To samozřejmě vedlo ke stížnostem na zápach i samotný kouř. Kromě toho tam byla i skládka kovového šrotu, která se jednou za rok vyvážela. Cesta se počátkem 70. let 20. století vyjezdila jinudy a obec směnila po roce 2000 parcelu původní cesty s novou cestou s restituentkou Kržů statku Blaženou Keřkovou z Hlinska. Tím se skládka ocitla na soukromém pozemku, který Keřková prodala Janu Jindrovi (na LV je uvedena jeho dcera, neb Jan Jindra je tak zadlužen, že kdyby cokoliv vlastnil, tak by o to přišel).

To pyromanské choutky páně Pešavy neochromilo a tak si vyhlédl místo poblíž přečerpávací stanice splaškové kanalizace u cesty do Kališť a dnes pálil tam. Kromě smetiště přišel Pešava i o svůj rybníček, který se rovněž ocitl v zájmovém území pana Jindry.

19. února se Václavu Bromovi ze Zvíkova a jeho ženě Markétě, rozené Tájkové, narodila dcerka Michaela. A tak stalo se, co muselo se stát. Václav svolal své kamarády do hostince a událost s nimi řádně oslavil.

18. května se k Alešovi Fejfarovi přistěhovala od matky z Vrchlabí jeho dcera Štěpánka, která dosud do Hlincové Hory jezdila jen na prázdniny a svátky. Teď v 16 letech chodí na gymnázium v Českých Budějovicích. Syn Alešovy přítelkyně (asi 10 let) si o víkendu zlomil klíční kost.

27. května se konala oslava narození dcery Aleny Zuntové – Hořejší a Václava Hořejšího z Hvozdce Elišky v obecním hostinci.

Počasí:

lednu bylo do poloviny měsíce jasno, ale celodenní mrazy. Zejména 10. ledna, kdy byl úplněk, bylo i v noci vidět jak ve dne. V polovině měsíce mrazy polevily a do února byla obleva.

Únor začal silným větrem, a zatímco 7. února svítilo slunce a bylo teplo, dokonce se ráno nevytvořila obvyklá mlha, což při východu slunce způsobilo krásně barevné představení, druhý den už ráno pršelo a déšť postupně přecházel ve sníh. Napadlo ho asi 10 cm. Po té se vytvořila inverze, což pro Hlincovou Horu zpravidla znamená nízkou oblačnost a mráz. 19. února zase začal padat sníh a přestal až 25. února, kdy se vyjasnilo.

Od 1. března začalo jarní tání. Ačkoliv druhý den začalo pršet a foukat silný vítr, zdálo se, že váhavě nastupující jaro už nic nezastaví, 24. března ráno je všude bílo, fouká vítr a sněhová vánice se několikrát vrací. Do konce března je pak každý den jinak.

Na začátku dubna je sice zataženo, ale teplota se stále zvyšuje. 5. dubna je první letošní bouřka. Je příjemné slunečné počasí a přesto na hřiště na kodetce nikdo nechodí. 13. dubna jsou Velikonoce a teploty šplhají ke 20°C. V polovině měsíce se počasí dostává na svůj aprílový standart. Dva dny prší, pak 3 dny fouká vítr, aby se tu a tam ukázalo slunce.

29. dubna se napřed zatáhlo se a začalo drobně pršet. Kolem 17. hodiny se přihnal od Zalin mrak se silným větrem a deštěm. Naproti domu č. p. 35 Karla Sonnbergera vyvrátil jeden ze suchých stromů, který měli už na podzim SÚS porazit. Strom padl přes silnici na elektrické vedení, v celé vsi šla jen jedna fáze a jiskry létaly až k sousednímu domu č. p. 48 Miroslava Zemana. Strom Sonnbergerům poničil plot a skleník, kde vyrazil 20 tabulí skla. Řidič projíždějícího auta strom odstrčil, aby projel, v zápětí však přijeli hasiči z Českých Budějovic, strom rozřezali a silnici uklidili. Usedlíci řešili nastalou situaci i se starostou Fouskem. Elektriku přijeli spravit až po 19. hodině.

Květen začal hezkým počasím, ale pak o sobě dali vědět Ledoví muži. Už 11. května přichází bouřky s kroupami a přívalovým deštěm. Pankrác, Servác a zvláště Bonifác sebou přinesli výrazný pokles teplot. To naštěstí netrvalo dlouho a už 14. května následoval obrat k lepšímu. Teploty brzy překračovaly 25°C. Další veleobrat následoval 26. května, kdy letní počasí na nějakou dobu skončilo bouřkou trvající několik hodin se silným deštěm a krupobitím.

22. června se opět ochladilo a začíná pršet. Meteorologové vyhrožují zvednutím hladin menších toků a tak to pokračovalo i v červenci. 2. července bouřky stále trvají, ale povodně už odeznívají.

8. srpna se počasí umoudřilo a vrátilo se léto. Vydrželo až do 11. září. Pak se na nějaký týden počasí zhoršilo, aby 27. září začalo babí léto, kdy i začátkem října padaly teplotní rekordy, bylo sucho a o houbách si lidé mohli nechat jenom zdát.

Babí léto skončilo 9. října, kdy začalo pršet. Už 21. října postihla Česko sněhová kalamita, která se naštěstí Jižním Čechám vyhnula.

13. listopadu se vyjasnilo a 17. listopadu naměřili v Českých Budějovicích +19°C. Hezký podzim vydržel až do 12. prosince, kdy u nás poprvé napadl sníh. Také skončilo relativně teplé počasí a 20. prosince teplota klesla k -15°C. Vánoční obleva se však nikde nezapomněla a tak už 25. prosince bylo +7°C.

 Rok 2010

Veřejné události:

9. ledna vyhořela maringotka člověka zvaného "Maďar" nedaleko č. p. 12. "Maďar bydlel nějaký čas na Vyhlídkách v domě Karla Filipa. Dům musel Karel vykoupit od rusky hovořících lichvářů, neboť jej silně zadlužil jeho mladší bratr Milan při svém ne příliš obratném podnikání. Karel jako dobrý křesťan se staral o sirotky – byl pěstounem a kromě svých dětí vychoval i několik dalších a chudé lidi. Milana zahnaly dluhy, či spíše strach z vymahačů do USA. "Maďar," když se odstěhoval od Karla, na nějakou dobu zmizel, a když se znovu objevil, koupil maringotku, kterou umístil na pozemek Josefa Bendíka vedle Bendíkových "štábáků" (skříňové Pragy V3S) u autobusové zastávky Jivno – Vyhlídky.

4. února přišla krátká obleva a někdo nacouval přes nahrnutý sníh a přes obrubník k pomníčku. Tak se sundávalo osvětlení vánočního stromu.

20. února. Bendík tuto zimu několik dní přespával ve svých "štábácích." Už 3 neděle stojí stará tatra na parkovišti u Mrhalu. Pod vyhlídkami zase chodící bagr Menzi Muck, zřejmě na pročištění přítoku do Mrhalu, ale počasí nedovoluje cokoliv dělat.

Problémy se psy Jana Jindry:

20. března se dva psi jana Jindry zatoulali na Vyhlídky, kde zakousli 3 ovce u Milana Kotrby.

9. září Janu Jindrovi utekli z voliéry psi a Kandlům z č. p. 2 zakousli 8 slepic a kohouta. Opět to řešila policie a Jindra musel zaplatit škodu.

11. září v noci opět utekli Jindrovi psi. U kravína zakousli asi 10 podsvinčat. Byl z toho ostrý incident obou pánů, kdy Vlastislav Filip ml. mlátil Jindru mrtvým seletem, policie a starosta byli nuceni situaci řešit. Veterinář jednoho psa utratil injekcí.

16. října Jan Jindra si pořídil dalšího psa.

30. listopadu Jindrův pes podlezl plot mezi Vlastislavem č. p. 9 a Pavlem Filipem č. p. 36 tam, kde Jarmila Filipová pěstuje slepice. Pes ji zlikvidoval na tři desítky.

17. července se konal další triatlon. V Hlincové Hoře se sešla skoro celá jihočeská triatlonová špička, takže diváci mohli vidět velmi kvalitní a vyrovnané výkony. „Po celý závod panovalo úděsné vedro, takže pro pětapadesát triatlonistů, kteří se této akce zúčastnili, to byl velmi náročný závod. Našemu týmu se tento triatlon vydařil a závodníci skončili povětšinou na předních místech ve výsledkové listině svých kategorií. Nejlepší umístění vybojoval Erik Lorenc, kterému se podařilo doběhnout na bronzové příčce. Před ním skončili pouze dva dobří triatlonisté z Jindřichova Hradce Martin Novák, který je člen reprezentačního mužstva, a Pavol Šurda.

Z výsledků (0,75 km – 28 km – 5 km): Absolutní pořadí: 1. M. Novák 1:22:26, 2. P. Šurda (oba JH) 1:25:06, 3. E. Lorenc (ŠuTri PT) 1:26:45, 4. M. Valtr (Praha) 1:27:55, 5. F. Toul (ŠuTri) 1:28:30.
Junioři: 1. V. Lebeda (ŠuTri) 1:32:52, 2. J. Fiala (E.on) 1:41:09, 3. Z. Musil (JH) 1:53:06.
M2: 1. M. Novák 1:22:26, 2. P. Šurda 1:25:06, 3. E. Lorenc 1:26:45, 4. O. Sedláček 1:29:04, 5. P. Pilař (oba TriSK ČB) 1:46:22.
M3: 1. M. Valtr 1:27:55, 2. F. Toul 1:28:30, 3. K. Krejčí 1:29:22, 4. V. Zajíc (oba TriSK ČB) 1:31:05, 5. M. Kukačka (ŠuTri PT) 1:32:33.
M4: 1. R. Uhlíř (TriSK ČB) 1:31:41, 2. J. Pudil (Blatná) 1:31:46, 3. P. Lácha (BH ČB) 1:34:35.
M5: 1. H. Okleštěk (ŠuTri PT) 1:38:15, 2. P. Matouš (Tálín) 1:44:17, 3. J. Vopat (ČK) 1:45:20, 4. J. Král (Netolice) 1:50:29, 5. R. Trecha (Semice) 2:09:09.
Z1: K. Hořejší (E.on) 1:34:35, 2. P. Zikmundová (BH ČB) 2:17:48.
Z2: 1. P. Krejčová (TriSK ČB) 1:39:25, 2. V. Eningerová (ŠuTri) 1:40:20.
Z3: 1. Š. Grabmüllerová (BH ČB) 1:10:01, 2. M. Procházková (TriSK (ČB) 1:43:18. (Staněk) [7]

3. září je hlincohorská cyklostezka uzavřena závorami a doplněna dopravními značkami.

11. září se končící zastupitelstvo loučí pečením prasátka na hřišti.

16. října proběhly komunální volby do 7 členného zastupitelstva. Ve vsi byla pouze 1 kandidátka a na ní bylo jen 7 jmen. K volbám přišlo jen 99 voličů z 260. Nejméně hlasů dostala pí Zuzana Strolená, která se už dostatečně v obci "proslavila" a Pavel Sova, který byl známý svým velkopanským vystupováním a pochybnostmi o inteligenci původního obyvatelstva. Výsledky voleb:

1.                 Jaroslav Petrů, 55 let, jednatel společnosti, Hlincová Hora 87 (15.02%) 

2.                 Karel Fousek, 50 let, podnikatel, Hlincová Hora 84 (14.50%) 

3.                 František Lemoch, 36 let, pracovník IT, Hlincová Hora 84 (14.50%) 

4.                 Jaroslav Pacholík, 46 let, technik, Hlincová Hora 84 (14.50%) 

5.                 Václav Hanus, 57 let, technik, Hlincová Hora 82 (14.16%) 

6.                 Pavel Sova, 39 let, ředitel společnosti, Hlincová Hora 79 (13.64%) 

7.                 Zuzana Strolená, 52 let, podnikatelka, Hlincová Hora 79 (13.64%) 

26. října začal Vlastislav Filip kácet problémové topoly u silnice na Zvíkov. Porazil jich 9 a pokračoval 28.10. Začátkem listopadu vykácel všechny kromě tří stromů u křížku. Dva z těch, které porazil 9. 11., byly vevnitř shnilé a duté.

2. prosince nové zastupitelstvo nechalo hodně spoře ozdobit smrk u pomníčku jako symbol vánoc. Mezi lidmi převažuje názor, že je to nedůstojné.

Společenské události:

15. ledna se konala další soutěž ve vaření. Vařily se těstoviny a mohlo se vybírat z osmi druhů. Téma večera bylo pyžamo a noční košile. Pyžamový ples hudebně doprovodil svou Dýzou Pavel Müller.

30. dubna. Většina mladých si vzala dovolenou a začaly přípravy na stavbu májky. Májku postavil Miroslav Zeman jeřábem. Sešla se velká společnost. Svijanská třináctka tekla proudem, bedna na pečení byla plná jídla. Mladí vydrželi pod pergolou do 1. máje do večera.

22. května se uskutečnilo Májové setkání obyvatel a přátel obce Hlincová Hora na novém obecním hřišti na Kodetce. K tanci a poslechu zahrála kapela HE band se zpěvačkou Anetou Galisovou, sponzory bylo zaplaceno občerstvení zdarma, konaly se soutěže pro děti a na závěr byl ohňostroj.

11. září před obědem se schází rodina Marie Losíkové, rozené Vobrové, na každoroční setkání. V hlincohorské hospodě, kde paní Marie dlouhá léta pracovala, se jich sešlo 48.

16. října Chumlenů při zavážení žumpy zemí našli minci – groš z roku 1816. Nebyla to však nijak cenná mince. Pocházela z mincovny u Košic na východním Slovensku.

14. listopadu se v hospodě pekla svatomartinská husa. Mladí si vyřizovali účty za sázku, že si Tereza Havelková vezme Jakuba Pacholíka z Kodetky a to se nestane, protože se rozešli.

19. listopadu se v hostinci konaly již druhé vepřové hody. Prase mělo 280 kg. Zabijačkové pochutiny přišla ochutnat spousta lidí a hospoda byla plná.

20. listopadu vepřové hody pokračují a hospodský country šraml ve složení Zdeněk Pfleger, Pavel Müller, Bohuslav Novotný a Václav Míčka hrál bezpočet písniček jako o život. Na sále se shromáždili myslivci s harmonikou, takže hospoda byla zase plná.

24. prosince Karel Sonnberger a Jan Havelka ozdobili stromek. Ozdoby poskytla Petra Petrů. U stromku bylo psí počasí a tak přišlo méně lidí, než v jiné roky. Pavel Müller hrál zmrzlými prsty, dokud mohl.

Silvestr byl standardní, jako v jiné roky v místním hostinci.

Soukromá investiční činnost v obci:

4. ledna byly odklizeny zbytky stavení č. p. 10. 23. března se na Hlincovou Horu stěhuje firma Pražma, aby postavila Evě Petrů. 9. dubna byl nový dům vytyčen, v září byla hotova hrubá stavba a 4. října byl pod střechou.

3. října si nechal Petr Kandl z č. p. 52 na zahradě vykopat rybníček.

4. října Michal Bumba zahájil přístavbu bytu v č. p. 24 odkrytím části stodoly a části obytného traktu. 23. října dělal základovou desku. 10. listopadu pokládá strop a 15 ledna následujícího roku již buduje krov.

Rovněž 4. října montuje Jiří Brůžek další garáž na bývalém obecním pozemku, tentokrát pro Danu Havelkovou.

16. října Josef Petrášek staví přístřešek na auta.

19. listopadu Stanislav Čapek mění v č. p. 28 okna.

Další události v obci:

20. března. Jan Jindra nyní bydlí v č. p. 34 a momentálně je tam i Zdeňka Blažková se synem, která se odstěhovala od Rohlíčka z č. e. 12. 17. dubna byla Jindrou vystěhována tak, že dotyčný ji, ani syna nepustil do domu, takže byla nucena strávit noc v sále hostince. Po té se nastěhovala do č. p. 20.

20. dubna umírá otec Aleše Fejfara.

4. května se po soudním rozhodnutí od Aleše Fejfara odstěhovala dcera Štěpánka, která navštěvovala gymnázium v Českém Krumlově, zpět k matce do Vrchlabí.

6. května umírá Vlastislav Filip. Na jeho pohřeb Vlastislava Filipa přišlo obrovské množství lidí. Mnoho se jich vůbec nedostalo dovnitř krematoria. 76 pozůstalých, přátel a známých se sešlo v Hlincohorském hostinci a do noci hrály dvě harmoniky. Tak by si to Vlasta určitě přál.

1. září zemřela Blažena Keřková, rozená Kržová.

16. října. Protože na Jindrovo pozemku leží i bývalý Pešavův rybníček, jal se jej lovit se synem defraudanta a podvodníka Šťastného. Že by vrána k vráně? Vypustil jej na zahradu domu č. p. 51, který kdysi sám obýval s paní Toncarovou. Prostě dobrák každým coulem.

Kolem 9. prosince se něco narodilo Daně Čapkové.

Počasí:

4. ledna se ochladilo (ráno bylo -8°C) je převážně zataženo a mlhavo. Leží sněhový poprašek.

Po několikerém varování meteorologů před přívaly sněhu opravdu začalo 8. ledna sněžit. Ačkoliv je po republice sněhová kalamita, na Hlincové hoře leží jenom asi 25 cm sněhu. Za dalších 24 hodin připadlo ještě 10 cm. Pak začalo mrznout. V polovině měsíce bylo v noci pod nulou a přes den nad nulou, takže všude jsou hromady přemrzlého sněhu a všichni mají zamrzlé okapy. Koncem měsíce byly opět celodenní mrazy.

6. února za mrazu pršelo, takže vznikla ledovka. Mrazy trvají a posléze padal opět sníh. 10. února jej napadlo asi 10 cm.

Na přelomu února a března byla obleva, ale všechen sníh neslezl, stejně jako neroztál všechen led na rybnících.

6. března se zima vrátila a ohlásila se vydatnými sněhovými přeháňkami. Mráz trval a sníh padal až do 18. března. Ještě 15. března napadlo až 10 cm sněhu a v Leštince (prudká zatáčka na začátku Rudolfova) zůstal viset řidič profesionál s kamionem, který sníh bez řetězů nezvládl, čímž se silnice stala absolutně neprůjezdnou a jezdilo se přes Jivno. Provoz se obnovil až po deváté hodině dopolední.

18. března se zdá, že přišlo jaro. Je slunečno, teploty šplhaly na 10°C a později i výš.

1. května se počasí náhle zhoršilo a začalo trvale pršet.

Letos nebylo žádné léto a počasí se za celou dobu neustálilo.

8. září se přeci jen začalo lepšit až do listopadu, kdy přišlo typické dušičkové počasí. Ale už 14 listopadu bylo opět hezky a padaly teplotní rekordy. Na Hlincové Hoře bylo +18°C. V poslední dekádě listopadu celé dny slabě prší, někdy od Rudolfova výš padá sníh.

Začátkem prosince meteorologové varují před přívalem sněhu, silným větrem a mrazem. Sněhovou nadílku jsme přečkali bez úhony. V polovině měsíce trvale sněží. Na Hlincové Hoře napadlo cca 25 cm sněhu, na horách však půl metru. Silnice jsou špatně sjízdné.

 Rok 2011

Obecní investiční akce:

10. června byla zahájena stavba chodníku od silnice za č. p. 24 ke konečné MHD. Chodník byl dokončen 20. července. Na chodník byl umístěn velký kamen, aby na něj nikdo nevjížděl.

2. června byla dopravní značka začátek, resp. konec obce přemístěna dále směrem k Rudolfovu.

25. června Michal Bumba uklízí skládku zeminy mezi Hlincovou Horou a Kodetkou. Z hlíny vytvořil val a uklidil pozemek, kde má být biokoridor.

29. června byla započata oprava křížku u č. p. 3.

20. července byla na náves umístěna mapa se zobrazením místních pamětihodností a vedle sloup se směrovými šipkami. Neznámý opilý pán s nepřihlášeným autem mapu i sloup srovnal se zemí.

16. srpna byl u č. p. 55 dočasně namontován radar na měření rychlosti.

Veřejné události:

4. února Několik hodin tahali hasiči z vody čtyřkolku, kterou jezdec utopil v rekreačním rybníku Mrhal. Museli kvůli tomu vysekat několik desítek metrů čtverečních ledu, a tak vydal starosta Hlincové Hory zákaz vstupu na led [8].

6. března Miroslav Zeman pomáhá jeřábem Vlastislavovi Filipovi, aby porazili první topol u křížku naproti č. p. 3.

11. dubna v podvečer je ve vzduchu vidět dým a cítit hořící seno a slámu. Přijíždí hasiči z Českých Budějovic i od Zvíkova. Přijíždí i lišovští hasiči s dvěma auty. Hoří u Vlastislava Filipa, který měl na půdě seno a slámu a topil tak, že mu to chytlo.

10. května. Včera v půl desáté večer přijíždí s hlukem tůrovaného motoru před dům č. p. 35 auto. Odjíždí po cestě do Kališť, ale když řidič zjistil, že to dál nevede, couvl a zajel k Pfefrů zahradě a tam skončil. Dopoledne se u auta sjelo několik policejních aut, protože auto bylo kradené. Policie zatýkala a vyšetřovala. Prostě na Dolňáku (Humorné označení části obce. Starousedlíci v dobrém rozmaru u půllitru rozdělili obec na Horňák a Dolňák a hranicí je cesta na hřiště a cesta ke kravínu.) to žilo jak ve filmech Jamese Bonda.

8. srpna. Dnes opět uspořádala labutí rodinka s pěti mláďaty průvod od Mrhalu do vsi a došli až na rybníček pod hospodou, kde plavala mezi lekníny.

2. září byl Karlem Sonnbergerem zakoupen nový vánoční smrček. Akci financuje SK Hlincovka.

14. října U kapličky byl zasazen nový vánoční strom. Jedni kopou díru, jiní připravují sloupek s cedulkou "Vánoční strom L. P. 14. 10. 2011 (a výzvou) Ať nám stojí!" Vše bylo fotograficky zdokumentováno a zapito šampaňským a mraženými jahodami. Vše se uklidilo a sazeči se přemístili do hostince, kde to pokračovalo. Strom byl řádně zapit, aby to na ostro 24. 12. klaplo.

16. prosince zemřel bývalý prezident Václav Havel.

21. prosince začal třídenní státní smutek. Byl jsem tehdy v Praze a kolem sv. Václava i jinde hořely svíčky za mrtvého Václava Havla.

Dnes, když je tato kapitola našich dějin uzavřena, už vím a hlásím se k tomu, že jsem byl jeho velký příznivec už od dob, kdy za komunistů telefonoval do Svobodné Evropy, až do jeho smrti. U Václava Klause mi to fandění vydrželo sotva 7 – 8 let devadesátých.

Společenské události:

30. dubna se mladí opět sešli v hojném počtu na stavění májky. Tentokrát se točil kvasnicový třeboňský Regent a grilovací bedna byla rovněž plná jídla. V noci přilétlo 8 rozdováděných čarodějnic. Májka, osvětlená dvěma halogenovými reflektory, byla hlídána do 9:00 ráno.

1. května Karel Sonnberger, Pavel Filip s nastávající chotí Janou, Tomáš Kroupa se synkem Jiřím odjeli auty do Kališť na prvomájový průvod alegorických vozů. Rok od roku se schází více účinkujících i diváků a i v Zalinech je očekávala plná náves lidí.

Došlo i na úpravu pomníčku padlého Rudoarmějce.

17. června se uskutečnilo na hřišti na kodetce další Setkání občanů. Opět hrál HeBand a chlast tekl proudem. Ve 22:30 byl velký ohňostroj.

19. června. Část lidí pozvaných na večerní oslavu 50. narozenin Hany Štarkové z Třebotovic, koná přípravy. Rozhodli se na stylu filmu "Účastníci zájezdu." Všichni se oblékají jako do Chorvatska a je do Třebotovic objednán autobus.

30. července jako každoročně dorazili „Ostraváci“ a jako obvykle bydlí v č. p. 20.

2. prosince Petra Petrů a Jan Havelka poprvé zdobí nový vánoční strom.

Dámský klub uspořádal na sále hostince setkání seniorů.

24. prosince jsme se poprvé sešli na zpívání koled u nového malého vánočního stromku. Bylo nad nulou jen více větrno, než by si koledníci přáli. Počasí vydrželo stejné do konce roku.

Příchod nového roku oslavili mnozí v hostinci. K tanci a poslechu hráli Zdeněk Pfleger, Pavel Müller a Bohuslav Novotný spolu s Lenkou Klimešovou ze Zvíkova a naším pěveckým tahounem – frontmanem Jaroslavem Staňkem z Vyhlídek. Samozřejmě nechybělo šampaňské a velký ohňostroj.

Soukromá investiční činnost v obci:

12. ledna se do domu Evy Petrů vsazují okna

15. dubna Jan Vančura kompletuje dřevěný plot u č. p. 15 a 11. června nainstaloval vyřezávané vchodové dveře. Došlo i na garážová vrata.

20. května Jan Vančura opravil schody do kapličky.

27. května v č. p. 51 vytrhali živý plot a kopali základy pro nové oplocení.

30. července dokončili Ševčíků z č. p. 8 střechu. Střechu si nechává udělat novou Pavel Müller z č. p. 20.

16. srpna byl vybudován na pozemku mezi č. p. 55 a 50 vrt na vodu.

22. září rodina Macháčů (Irena je dcera Horažďovských) začíná stavět dům vedle Horažďovských chaty.

Další události v obci:

4. ledna bylo 80% zatmění slunce. Další bude až v roce 2026.

26. února se v hostinci koná oslava padesátin Jiřiny Sonnbergerové.

25. dubna Zemřela paní Hanusová z Vyhlídek. Bylo jí 80 let a byla na tom špatně zejména psychicky. Proto svůj život ukončila dobrovolnou smrtí oběšením. Syn Jaroslav nebyl doma a našel ji syn dcery Růženy.

9. května měl pohřeb Václav Růžička z Vyhlídek.

11. května se staví brána Pavlovi Filipovi. Vlastní svatba je 13. května a koná se v lese za domem.

19. května po tři roky trvající těžké nemoci umírá Zdeněk Holinka. Známý jako veselá kopa, bavič, hostinský a řidič kamionu. Platí asi totéž, co jsem napsal v roce 2007 o Františkovi Královi.

11. června. Přítelkyně Aleše Fejfara Jitka s čerstvě patnáctiletým synem Jakubem přivezla před 14 dny svou nemocnou babičku, která dnes večer zemřela. Neznáme ani její jméno, jen že ji bylo 86 let.

23. srpna. Nikdo nepamatuje, že by na kapličce visela dvě parte. Jedno je paní Zemanové, druhé otce Františka Jabůrka z Ortvínovic.

6. září obdaroval Dámský klub velkým medvědem nové občánky Marka Havelku a Olivera Prokeše.

24. září se potají oženil Lukáš Vančura syn Marie a Jana Vančury.

19. listopadu zemřel Karel Fousek st. z č. p. 82.

2. prosince zemřel zástupce šéfredaktora Hlincovských rozhledů, jednička investigativní žurnalistiky, slavný archeolog, ještě slavnější hráč všech míčových her, největší lajnovač všech dob, sběratel klacíků, plastových lahví a leklých ryb, můj věrný pes Wimpy.

Počasí:

7. ledna začíná pršet a na promrzlém povrchu tak vzniká ledovka. Postupně se otepluje od 12. ledna už je nad nulou i v noci. Po dalších deštích narůstá nebezpečí povodní.

Celý únor už není žádný sníh a je relativně teplo. Teprve začátkem března mrzne. V dubnu se chvílemi objevuje slunce, takže je teplo. V polovině května přichází na Moravu povodně. Kolem 20. května se konečně začíná více oteplovat.

1. června začíná znovu pršet a zase hrozí povodně. Teprve od 4. června se počasí lepší a teploty začínají být letní. Letní teploty skončily 30. července a s nimi, zdá se, odešlo i léto. Přichází ochlazení a často prší.

8. srpna přívalové lijáky způsobily na severu Čech další povodně a s nimi obrovské škody. V jižních Čechách je na tom nejhůře Lužnice.

20. srpna se přece jen léto vrací a teploty se šplhají až ke +30°C. To všechno skončí 14. září, kdy začíná pršet. 18. září se navíc prudce ochladilo, naštěstí ne na dlouho.

22. září začalo babí léto, které končí 10. října ochlazením. Avšak i v listopadu je velké sucho a teploty slabě nad nulou. Tak je tomu až do 16. prosince, kdy padá sníh, ale neudrží se. Teprve až 21. prosince je bílo. Sice jen dva dny, ale bílo.

Rok 2012

Obecní investiční akce:

17. března Vlastislav Filip, který loni porážel stromy podél silnice, frézoval pařezy po topolech. Kmeny a větve však dosud neuklidil a válí se všude kolem silnice, stejně jako třísky po frézování, které na silnici auta rozjíždějí.

18. března se kácí švestky a nálet od vsi k vjezdu na Kodetku. Zbylo jich jen několik. Stromy označila obec a pokáceli si je občané.

25. března se také pokácel remízek na louce pod silnicí. Větve se štěpkují.

Na louce má vyrůst třetí etapa Kodetky s pracovním názvem "Vyhlídky." Tento název vzbudil poměrně velký ohlas, protože už jedny Vyhlídky u Hlincové Hory jsou. Ohlas byl na jednu stranu pobouřený, na druhou sklidil posměch. (Pan Sova se asi pomátl)

30. května. Letos už neseká trávu Stanislav Čapek. Je najat nějaký člověk z Pracovního úřadu.

Od 31. srpna se připravuje obecní cesta k Mrhalu na asfaltování, ale jen k pobytovému, rekondičnímu a aktivizačnímu středisku Mrhal Domova Libnič.

3. září byl položen asfaltový koberec na výše zmíněné cestě k Mrhalu a na cestě od pomníčku k hřišti a od silnice k č. p. 36 (Pavel Filip).

17. září ČEVAK přendal na konci obce u č. p. 35 kanál dále do silnice.

Veřejné události:

16. února si stěžuje Dana Havelková z č. p. 44, že jim přestala téct voda z obecní studny. Šla se tam podívat, co se děje a zjistila, že studna je zmrzlá na dno. To nikdo nepamatuje. Z této studny dříve přitom brali vodu Jakschů č. p. 1, oboje Brůžků č. p. 17 a 29, Píchů č. p. 10, a Zmeškalů č. p. 19.

2. května se Petra Petrů, Jiřina Sonnbergerová a Alena Zuntová domlouvají na úpravě pomníčku.

12. října probíhají volby do krajských zastupitelstev.

8. listopadu byly poraženy bříza a smrk na zahradě hostince u pergoly. Stromy začaly být za větru nebezpečné.

22. listopadu byla u zastávky autobusu poražena jedna prohnilá lípa.

2. prosince byl rozsvícen malý stromek u č. p. 44.

3. prosince byl rozsvícen vánoční strom u pomníčku.

Společenské události:

2. března pořádají Chumlenů v hostinci vepřové hody.

30. dubna staví mladí májku, ale kazí se počasí. Čarodějnice odváží na vojenském veteránu Dodge na obvyklou okružní jízdu po okolních obcích (Zaliny, Spolí, Zvíkov, Srubec atd.) Jaroslav Petrů. Tentokrát se vracejí až ráno.

1. května odjíždí Karel Sonnberger, Zdeněk Sladký, Jaroslav Petrů v jeepu a Pavel Filip v UAZu na průvod alegorických vozů do Kališť. V Kalištích se shromáždila spousta traktorů, traktůrků i motorek všech možných značek a typů. Tradičně se končilo v Zalinech.

8. května Jeep club jel s jeepy na podolský most na místo, kam až dorazila americká armáda, kde později vznikl památník.

23. června se vařilo u chumlenů v č. p. 33 pivo na oslavu Tomášových narozenin.

28. září se u příležitosti oslav svátku sv. Václava, kromě hojnosti jídla, točily 3 druhy piva (Bernard, Regent a Budvar).

23. listopadu se v hostinci opět pořádají vepřové hody.

19. prosince se konala Mikulášská nadílka pro děti. Bohužel měla dost malou účast. Večer tradiční setkání důchodců v režii Dámského klubu, mělo naopak velmi dobrou účast. Příbuzní přivezli i Ludmilu Zemanovou, dříve č. p. 16, z domova důchodců ve Chvalkově.

24. prosince proběhlo zpívání koled za relativně teplého počasí. Přesto grog a svařák tekly proudem.

Konec roku proběhl více méně tradičně v místním hostinci.

Soukromá investiční činnost v obci:

15. dubna Zdeněk Zunt z č. p. 8 porazil na zahradě ořech a připravuje stavbu rodinného domu.

25. dubna vytyčil Jiří Rohlíček z č. e. 12 Petrovi Fousků z č. p. 50 na jeho pozemku 1255/14 novostavbu. 30. května budovali základy. 6. října dělali Petrovi Fouskovi a jeho sousedovi z č. p. 270 protlakem přípojky vody a plynu. Petr staví obvodové zdivo a příčky a 7. prosince začíná dělat krov.

26. května Havelkovi udělali na č. p. 44 novou barevnou fasádu.

6. července začal stavět na louce za Jakschů Lukáš Vančura. Dnes betonuje základovou desku. 22. října už buduje krov. 9. listopadu pokládá střech a 18. listopadu je se střechou hotov.

22. července začínají Ing. Ph.D. Jan Dvořák a Ing. Ph.D. Zuzana Dvořáková z Milenovic od Protivína kopat základy na parcele 1222/26 a 25. července jsou vykopány přípojky elektřiny, vody a kanalizace.

4. srpna Jan Jindra odbahňuje bývalý Pešavův rybníček.

29. září začal Aleš Fejfar na domě č. p. 39 měnit střechu.

6. října opravovali Kandlů z č. p. 2 vjezd do dvora, protože původní jim poškodila voda.

27. října dělá František Reindl č. p. 23 izolace na domě. Totéž dělá Petr Kandl č. p. 52.

Další události v obci:

28. února se Martině, za svobodna Zemanové po dvou klucích narodila dcera Karolína.

25. dubna. Aleš Fejfar má v podnájmu rodinu Ukrajinců. Mají tříletého syna a dnes se jim narodil druhý.

25. srpna. Jeden ze svěřenců Karla Filipa, známý jako Pepíček, byl nalezen mrtvý u Spolského mlýna. Bylo mu 28 let. 31. 8. měl pohřeb.

1. září zemřel Jan Ziegerbauer.

Počasí:

4. ledna foukal silný vítr až do 6. 1. V Bendíkově lese za č. p. 18 padl strom a zasáhl dílnu a garáž Jaroslava Petrů, na několika místech rozbil střechu, ale vyhnul se zaparkovaným autům.

13. ledna skončilo relativně teplé počasí, kdy teplota stoupala až k +10°C a po poledni přichází fronta, která přináší ochlazení a sněhovou vánici. Sníh zůstává ležet. Do 20. ledna ještě několik cm připadlo. 27. ledna po poledni se začíná ochlazovat, v dalších dnech se přidává silný východní vítr a teplota stále klesá.

2. února vítr se uklidnil a teploty se ustálily kolem -15°C. 12. února teploty v noci klesají na -20°C. Alešovi Fejfarovi c č. p. 39 popraskalo topení.  Radek Kándl z č. p. 49 změnil systém vytápění na tepelné čerpadlo.

25. února je slunný den takřka vonící jarem. Teplé počasí vydrželo až do poloviny března a pak začíná pršet a začátkem dubna teploty navíc klesají k nule. Jaro povětšinou nestojí za nic.

K obratu v počasí dochází až na konci června. Poměrně vysoké letní teploty jsou doprovázeny častými bouřkami. V polovině měsíce se ochlazuje na teploty kolem 20°C. Až do poloviny srpna je počasí jako na houpačce. Jeden den je hezky a teplo a druhý den prší.

15. srpna nastupuje normální léto a o pár dní později, 18. srpna, padají teplotní rekordy.

19. září se ochlazuje a začíná pršet, ale už 25. září začíná babí léto a končí za měsíc 24. října.

27. října padá sníh a mrzne. V listopadu přichází inverze a v polovině měsíce se začíná nízkou oblačností prodírat slunce. To vrcholí 24. listopadu slunečným teplým dnem.

29. listopadu začíná pršet a večer padat sníh. 6. prosince se přidávají mrazy.

Vánoční obleva dorazila neomylně. 23. prosince celý den prší, sníh slezl a mrazy skončily. Tak to vydrželo až do konce roku.

Rok 2013

Obecní investiční akce:

Výstavba víceúčelového zařízení a školky

28. října 2007 začala konečně vážně obec uvažovat o výstavbě nové budovy obecního úřadu na místě hasičárny, kde by měla být i kancelář SK, knihovna atd. Vše je podmíněno tím, že na to dostane dotaci.

29. listopadu 2009 Chumlenů sbírají cihly pro případ, že obec vystaví nový OÚ, aby zvětšili sál v hostinci na původní velikost a zvýšili stropy.

4. července 2012 začala stavební firma bourat hasičárnu. Po mnoha odkladech a čekání na dotaci se tu bude stavět víceúčelové zařízení a školka.

13. července Z hasičárny zbyla jen hromada suti, je poražen i vedle stojící smrk a odkopán svah k Filipů domu bez č. p. 20. červenec 2012 je hasičárna odklizena a budují se základy.

4. srpna Nová stavba má základovou desku a založeno obvodové zdivo. 15. srpna se dělají překlady. 14. září byly poraženy smrky mezi novou budovou a silnicí, takže tam zbyl jen jeden.

21. října pokračuje výstavba dětského hřiště za č. p. 29 pro potřeby školky.

22. října se začal kompletovat krov. 6. listopadu se pokládá střecha a 18 listopadu je střecha hotova.

9. listopadu byla osazena okna a 22. listopadu se začíná dělat fasáda. 29. listopadu se staví plot s HUP kolem silnice.

21. března 2013 se před víceúčelovým zařízením dělá parkoviště. 31. března byl na parkovišti zabetonován držák na májku.

2. dubna se montují garážová vrata.

29. června OÚ uspořádal první zápis do nové školky, která zahajuje 1. 9.

29. července byla stavba víceúčelové budovy dokončena a 13. srpna proběhla kolaudace. V budově je kromě školky úřadovna OÚ, SK Hlincovka, obecní knihovna a klubovna.

2. září byla uvedena do provozu školka pro 20 dětí a nový Obecní úřad.

13. září proběhla rekonstrukce chodníku u pomníčku.

Veřejné události:

1. ledna podraží svoz komunálního odpadu a daň z nemovitosti (není snad u vesla ministr financí Miroslav Kalousek? Ten zdražil vše od A až po F – fšecko!).

k

Obrázek 48 Mir. Kalousek

7. dubna byl vyměněn naproti č. p. 48 domek katodové ochrany plynovodu.

15. dubna byli občané seznámeni s projektem na výstavbu chodníku přes celou ves.

Společenské události:

23. února proběhla další ze soutěží ve vaření. Tentokrát se vařila (?) galantina.

 Galantinový večer

Kdeže loňské žranice jsou… Od sporu Mlíka s ženskými o tom, kdo dělá lepší koblihy, přes asi nejslavnější revoluční karbanátkovou žranici „Kupředu, zpátky ni zub,“ až po letošní

g

Obrázek 49 Galantinoví soutěžící

galantinu… Kdo by neznal hlášku: „…galantinu z krůty děláme stejně, jako galantinu z kachny, ale pozor, změna, z krůty…“ Jenže od toho, jak znám hlášky Šimka a Grossmanna přípravě skutečné galantiny je cesta asi taková, jako od „Bylo, nebylo…“ k zabití dvanáctihlavé saně.


A tak se kuchařinky a kuchařínci vrhli do sbírek recepisů po babičkách a pratetách, ti méně trpěliví napadli rovnou internet.

 g

Obrázek 50 Ukázka galantin
Palmu vítězství si neočekávaně odnesl Žebřík, i když o sobě rád mluví jako o Honzovi Havelkovi, což jak každý přítel počasí ví, je slovutný meteorolog. Teprve až za ním se umístnily kněžny sporáků a trub. Co kněžny… Královny! Carevny!!! Petra Petrů a dvojicí Jiřinou Sonnbergerovou a její snachou Hankou. Upřímně řečeno, když jsem ochutnal asi čtvrtou galantinu, zapomněl jsem, jak chutnaly ty předchozí. Tak jsem se ocitl v jakémsi bludném kruhu, ze kterého jsem se nemohl vymotat, ačkoliv dávno hrozilo prasknutí, dokud jsem se neodebral hlasovat.

 g

Obrázek 51 Hlavní pořadatelka a vítěz

Další pozoruhodností bylo, že naše folkrockové duo doplnil místo Bohouše Áda, což bylo umění jistojistě jen ku prospěchu. Do uší bijící bylo, že jsme nemuseli, kromě sebe, nikoho přeřvávat. Baby totiž seděly u vedlejšího stolu, takže kvanty decibelů, do té doby slýchanými pouze od thrashmetalově rychlých a drsně tvrdých kapel, oblažovaly samy sebe a ty, jež zavítaly k našemu stolu, toliko libě pěly. Prý došlo i na tance. Ti naši chlapci jsou prostě nezmarové. Naše umělecké štěstí však vzalo v průběhu večera dost krutě za své. Pičutelce (pro neznalé přeložím – paní učitelce – tak dnešní omladina nahradila naší „soušku“) Konopové se zdálo u našeho stolu přílišné ticho, z čehož patrně vyvodila, že se dostatečně nebavíme a to se rozhodla co nejrychleji napravit, takže za chvíli přeřvala nejen trio tyranizující své strunné nástroje a hlasivky, ale záhy i veškeré osazenstvo stolu, stůl vedle a v několika příštích pikosekundách i zdí oddělený výčep.

Díky, pičutelko Konopnice. To nedokáže ani na mol opilý (total beschweren) německý zájezd. Ne nadarmo se říká, že za Bahňákem začíná Asie.

V každém případě "žrací akce" získaly již dávno věhlas a oblibu u veškerého obyvatelstva, přespolního i zápolního – pro Asiaty přespolního. (pokud se podaří v okolí někomu vůbec nějaký pozemek, připomínající pole najít). Takže se všichni těšíme na další a již jsem v kuloárech (občas sedím u babského stolu) zaslechl něco o paštikách.

Našim jazýčkům mnoho čest… [6]

1. března se konají v hostinci vepřové hody.

30. dubna jsou opět čarodějnice a májka. Přítomna byla velká sešlost lidí a dětí. Přijela se podívat i Marie Losíková.

1. května jeli Jeepaři na tradiční jízdu alegorických vozů do Kališť se zakončením v Zalinech, kde lidé hromadně parodovali komunistické první máje.

8. května Jeep club jel s jeepy na Podolský most, uctít památku osvoboditelů u tamní pamětní desky.

31. května Jaroslav Petrů, Zdeněk Sladký, Pavel Filip s chotí a Karel Sonnberger jedou s jeepy – veterány do Třebíče na "Zlomenou poloosu."

29. června uspořádali Vlastislav Filip ml. s chotí na počest své nedávné svatby pitku pro své kamarády a známé. U sklaďáku upekli býčka a rozcházeli se až za světla.

Turnaj smíšených volejbalových družstev se v areálu SK Hlincovka  odehraje už tuto sobotu 29. června. Přihlášky přijímá Barbora Sedláková do středy na telefonním čísle 607 650 835. „Podle počtu týmů se definitivně rozhodneme, jak a zda bude turnaj probíhat." Pozvánka platí pro smíšená  volejbalová družstva nejen z Jihočeského kraje. Hrát se bude systémem 4 + 2. „V týmu musí být dvě baby," usmívá se ředitel předchozích velice vydařených ročníků Jan Havelka.  V případě menšího počtu přihlášek mají v SK Hlincovka připravenou i rezervní variantu. „Uvažujeme o turnaji v beach volejbalu, máme k dispozici písečný kurt, na kterém se dá hrát, jen ale, pokud je dost míčů, vedle v zahradě je totiž velkej zlej pes," s úsměvem glosuje situaci Jan Havelka. [8] 

20. listopadu školka uspořádala pro děti lampionový průvod.

1. prosince rozsvítili Karel Sonnberger a Jaroslav Petrů "kolední" stromek. Velký u pomníčku ještě nesvítí.

6. prosince děti měli ve školce Mikulášskou nadílku a důchodci v hostinci předvánoční setkání.

24. prosince dopoledne proběhly přípravy na večerní zpívání koled. Večer byla mha, ale nad nulou. Sešlo se 15 lidí a zpívalo se za doprovodu hry Pavla Müllera a vůně svařáků a grogu.

31. prosince proběhl Silvestr standardně v hostinci a o půl noci byl mohutný ohňostroj.

Soukromá investiční činnost v obci:

18. března Petr Fousek dokončil na své stavbě střechu.

20. dubna Zdeněk Zunt z č. p. 8 začal na zahradě stavět základy. 10 srpna je hotová hrubá stavba. 15. září dělají tesaři krov.

29. dubna Lukáš Vančura buduje kanalizační přípojku až od Staré cesty.

6. června probíhá rekonstrukce domu č. p. 30. 23. října stále probíhá rekonstrukce. Kácí se i vzrostlé stromy.

18. srpna se na pozemku parc. č. 1222/26 dělají základy. 18. listopadu pokrývají střechu folií.

23. října v č. p. 24 u Bumbů opravují studni a dělají jí kamenný sokl.

Další události v obci:

20. července se žení Jakub Holinka.

8. srpna se staví brána Zdeňkovi Zuntovi. Zdeněk Zunt a Veronika Lošková se brali 10. srpna na tvrzi Žumberk. Kromě spousty kamarádů a známých přilétly na koštěti též naše čarodějnice, aby zahrály několik písní, složených k této příležitosti.

25. srpna postavil nějaký vtipálek Zuntů bránu u č. e. 12 Jiřímu Rohlíčkovi.

9. listopadu se Vlastislavu a Markétě Filipovým narodila dcera Adéla.

Počasí:

2. ledna je stále teplo a slunečný den. 16. ledna však začal padat sníh, napadlo ho asi 30 cm a navíc začíná mrznout. 25. ledna však skončily mrazy (až -12°C) a 28. ledna začíná pršet. Teplota se do konce měsíce vystoupala na +12°C, pročež slezla skoro polovina sněhu.

V třetí dekádě února opět udeřily mrazy, ale na konci měsíce se otepluje, ačkoliv jsou mlhy. Slunce v únoru svítilo snad jen jednou.

2. března se vyjasnilo a 11. března se vrátily mrazy až -10°C. Celodenní mrazy vydržely skoro až do konce března. 28. března teploty vystoupaly nad nulu.

O velikonocích 31. března napadl po celé republice sníh. U nás ne, přesto je počasí špatné – přes noc mráz, ve dne slabě nad nulou.

V dubnu panuje klasické aprílové počasí. Chvíli svítí slunce a taje sníh, aby se zakrátko ochladilo a buď pršelo, nebo padal sníh.

Ještě 25. května na horách padá sníh (na Šumavě až 20 cm), u nás prší. kolem 28. května se počasí na chvíli vylepší a svítí slunce, ale za dva dny už zase prší. Přichází první zprávy o povodních.  Každý den prší, seno se sušit nedá. 3. června už zasáhly povodně celé Česko a večer dorazila povodňová vlna do Prahy.

16. června teploty atakují třicítku, ale 25 června zase neustále prší a zase se vylévají vodní toky. Počasí jde z extrému do extrému.

Od začátku července konečně nastupují letní teploty a do konce července panují letní teploty, v závěru měsíce až +30°C. Od začátku srpna jsou tropické dny i noci. Jen občas přijde bouřka nebo přijdou přeháňky. Léto končí až 15. září.

V druhé polovině září jsou teploty adekvátní roční době.

8. října začalo babí léto. Teploty stoupají až k 19°C. Před týdnem ještě byly slabé přízemní mrazíky. Ještě 20 listopadu teploty vystupují na +12°C.

25. listopadu padal první sníh.

1. prosince hrozí orkán Xaver, ale nic vážného se nestalo. Jen začalo mrznout.

8. prosince vítr i mrazy přešly a sníh roztál. Dnes bylo teplo a klid.

21. prosince je slunečný den, teploty kolem nuly a nikde žádný sníh.

27. prosince dokonce po republice padají teplotní rekordy.

 Rok 2014

Obecní investiční akce:

Místní komunikace pro bezpečný pohyb pěších

18. února zastupitelstvo obce rozhodlo, že na komunikaci 3. třídy bude v úseku kolem OÚ a školky upraveno dopravní značení s omezením rychlosti na 30km/h a to v omezeném čase.

5. července byla v souvislosti s provozem školky a pohybem dětí osazena dopravní značka 30 km/h a namalována zebra.

22. dubna starosta informoval o zahájení přípravných prací stavby chodníku, kdy inicioval schůzku pozvaných zástupců dotčených orgánů POLICIE DI ČB, MAGISTRÁTU MĚSTA ČB odboru dopravy a silničního hospodářství, SÚS JČKRAJE, firmy SIGNISTAV (dopravní značení) a projektanta v obci Hlincová Hora. Cílem této schůzky bylo určení definitivní trasy chodníku obcí, podél silnice III. tř., včetně dopravního značení a definice míst pro přechod této komunikace. Na základě závěrů bylo rozhodnuto o tom, že chodník povede (v napojení na stávající chodník u hřiště) po pravé straně (ve směru od ČB ) až k zahradě školky, kde bude převeden na stranu levou a bude ukončen parkovištěm v dolní části obce (před rybníkem Mrhal). Současně bude chodník probíhat i na straně od zastávky hromadné dopravy  (proti restauračnímu provozu) a bude ukončen u informační tabule a rozcestníku. Zároveň byla určena i dvě místa pro přecházení, když jedno je proti restauračnímu provozu a druhé pak proti zahradě za objektem školky.

25. listopadu obec reaguje na vyhlášenou dotační výzvu z ROP JZ a připravuje veškeré potřebné podklady pro vypracování žádosti prostřednictvím spol. CASIA DEVELOPMNET s.r.o. Důležitým faktem pro žádost o dotaci je získání územního souhlasu, s nabytím právní moci. 

11. prosince zastupitelstvo obce projednalo a schválilo návrh starosty na podání žádosti o dotaci do 35. Výzvy ROP (regionální operační program) NUTS II Jihozápad[1], oblast podpory 1.5 Rozvoj místních komunikací na realizaci projektu „Místní komunikace pro bezpečný pohyb pěších v obci Hlincová Hora“ a zajištění finančního krytí v celkové částce výdajů projektu ve výši 8.500 000,00 Kč prostřednictvím příslibu bankovního úvěru.

22. prosince reagovala obec  na vyhlášenou 35. dotační výzvu z ROP Jihozápad  na podporu realizace  komunikací a podala žádost prostřednictvím spol. CASIA DEVELOPMENT s.r.o. Rozhodnutí bude známo v 04/2015. 

Hřiště na kopanou:

22. dubna starosta obce informoval o opětovné opravě stále nefunkčního fotbalového hřiště v areálu SK Hlincovka. Oprava byla provedena v celé ploše horní vrstvy hřiště s výsadbou účelové traviny

10. října byly provedeny závěrečné úpravy travnatého povrchu hřiště dosetím travní směsí, včetně provzdušnění celé plochy hřiště.

Oprava návesní kaple Sv. Jana Nepomuckého

Soběslavská stavební firma Spilka a Říha s.r.o., která realizovala i výstavbu hlincohorské mateřské školy, začala na počátku května opravovat také místní kapličku. Opravena byla fasáda, spolu s ní doznala oprav i střecha, která byla znovu oplechována a její krytina vyměněna. Zároveň se opravily dveře i okna a sokl včetně vnějších omítek. Oprava byla financována dotací, o níž obec zažádala prostřednictvím místní akční skupiny Hlubocko – Lišovsko o.p.s. (MASHL) a svazku obcí Budějovicko-sever. Zároveň s úpravou kapličky bude revitalizováno i její nejbližší okolí. Od silnice ke kapličce byl zbudován chodníček ze zámkové dlažby. V blízké době bude také dlažební okraj kolem kapličky vybaven osvětlením společnosti EON a.s. Vnitřek kapličky zdobí dřevěný oltář z masivu.

18. února byly ve výběrovém řízení osloveny 4 stavební firmy. Výběrové řízení končí v 9.00 hod, pátek 21. února. Výběrová komise se sejde 25. února v 18.00 hod. k vyhodnocení nabídek.

18. března obdržela výběrová komise 4 nabídky  na opravu kapličky, které vyhodnotila a jako vítěze výběrového řízení doporučuje zastupitelstvo obce firmu Spilka a Říha s.r.o. Zastupitelstvo obce souhlasí s doporučením výběrové komise  a doporučuje, aby vítězná firma byla vyzvána k předložení „Smlouvy o dílo“.

22. dubna zastupitelstvo obce projednalo a odsouhlasilo předložený návrh SMLOUVY O DÍLO na rekonstrukci návesní kapličky, předložený stavební  firmou Spilka a Říha a přijalo následující usnesení.

Zastupitelstvo obce Hlincová Hora na svém řádném zasedání projednalo a všemi hlasy „pro“ schválilo Návrh smlouvy o dílo (předkladatel) Spilka a Říha na opravu návesní kapličky Sv. Jana Nepomuckého v Hlincové Hoře. Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce podepsáním této smlouvy.

13. května byla fyzicky zahájena oprava kapličky stavbou lešení.

18. května byly u kapličky ořezány větve okolních stromů a opravuje se střecha.

13. června byla kolem kapličky vykopána drenáž kvůli odvodnění. V samotné kapličce probíhá výmalba.

20. června byl dostavěn chodník ke kapličce.

2. září je stavba dokončena dle projektové dokumentace a výběrové řízení. 2. 9. proběhne kontrola dokladů stavby, včetně účetních operací, ze strany MAS (Místní akční skupina) Hlubocko – Lišovsko  tak, aby následně obec Hlincová Hora požádala Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) [2]o proplacení dotačního titulu.

30. září starosta obce informoval zastupitelstvo obce o průběhu kontroly dokladů stavby, včetně účetních operací ze strany MAS Hlubocko – Lišovsko, která se uskutečnila dne 2. 9. na SZIF ČR. Kontrola byla shledána bez závad s tím, že fyzická kontrola stavby proběhne ze strany SZIF ČR dne 1. 10. od 8:00 hod. Dále starosta informoval Zastupitelstvo obce o poskytnutí finančního daru ve výši 20 tis. Kč ze strany společnosti E. ON na nákup venkovních osvětlovacích těles pro nasvícení kapličky. Zapojení tohoto osvětlení proběhne do 3.10.

Obec dokončila kompletní re­konstrukci stavby provedením venkovního světlení, která pak doplnila o vnitřní nasvícení celé kaple. Vnitřek je vybaven zcela novým oltářem, který doplňuje mobiliář, který byl zčásti zrestau­rován, ale především byl věnován rodinou Vančurů. Za zmínku stojí nalezení dvou sošek a dvou obrazů mezi klenbou a střechou stavby, i tyto naleznete jako součást výzdo­by kaple. Výzdobu v současnosti zvýrazňuje obcí zakoupený Betlém, který vkusně naaranžovala paní Vančurová a obec jí tímto děkuje za pomoc.

Cyklostezka:

24. února konstatovalo zastupitelstvo obce, že technický stav tělesa cyklostezky je v některých úsecích zcela nevyhovující, a proto přijalo rozhodnutí, ve kterém pověří právní kancelář obce k jednání s firmou Balcar s.r.o. o doložení všech požadovaných výsledků laboratorních zkoušek nově opravené cyklostezky tak, aby tyto byly porovnány s dohodnutým a odsouhlaseným postupem všech zainteresovaných, včetně odsouhlasených parametrů určených k opravě.

22. června byla dokončena generální opravy tělesa cyklostezky. Oprava proběhla dle dohody ve dnech 16. - 22. 6. 2014.

22. července starosta informoval zastupitelstvo obce o stavu cyklostezky po generální opravě s tím, že vyzve firmu VIALIT Soběslav s.r.o. k předložení návrhu na finální úpravu povrchu cyklostezky, a to ve formě penetračního nástřiku. Následně bude projednáno v zastupitelstvu obce.

26. srpna navštívil zastupitelstvo obce zástupce firmy VIALIT, který „nedoporučuje“ k finální úpravě povrchu cyklostezky použít penetrační nátěr, neboť ten by se s povrchem cyklostezky nespojil. Jediný vhodný materiál k použití je živičná vrstva, která je ovšem k původnímu záměru získání  dotačního titulu na výstavbu cyklostezky zcela vyloučena. Starosta obce požádá zhotovitele o laboratorní výsledky rozboru odebraných vzorků z tělesa cyklostezky.

30. září starosta obce informoval zastupitelstvo obce o předloženém dokumentu ze strany zhotovitele, který následně předal poradenské firmě obce Hlincová Hora ( Eurovia – centrální laboratoř), která ve své zprávě závěrem uvádí, že nebyly doloženy potřebné laboratorní výsledky k řádnému posouzení zhotovené generální opravy tělesa cyklostezky. Na základě těchto zjištěných skutečností vyzval starosta obce zhotovitele k doložení požadovaných zkoušek.  

25. listopadu informoval starosta obce zastupitelstvo obce o stálé absenci potřebných dokumentů o přezkumu tělesa cyklostezky po realizaci generální opravy, ze strany zhotovitele, firmy  BALCAR.  zastupitelstvo obce konstatuje, že výzva k požadovaným dokumentům, bude opětovně realizována přes datovou schránku. 

30. prosince Starosta obce informoval zastupitelstvo obce o stálé absenci potřebných dokumentů o přezkumu tělesa cyklostezky po realizaci generální opravy ze strany zhotovitele  firmy  BALCAR. Na opětovnou výzvu k požadovaným dokumentům prostřednictvím  datové schránky oslovená firma nereagovala.    Starosta obce vyzve pana Balcara k osobnímu jednání. Výsledek z tohoto jednání bude projednán na lednovém zasedání zastupitelstvo obce.

Obecní hostinec

Už v září bylo všeobecně známo, že současný nájemce hostince Tomáš Chumlen je z osobních důvodů nucen předčasně ukončit nájem hostince. Jediní, kdo nic netušil, byli obecní zastupitelé. To, co následovalo, byla směs diletantismu a neochoty naslouchat někomu jinému, než sám sobě.

8. října byl zveřejněn záměr obce pronajmout formou nájemní smlouvy nebytové prostory pro provoz restauračního zařízení… Lhůta pro podání písemných návrhů končí 11. 11. 2014 v 18:00 hod.