KNIHOVNA

 

 

 

 

Vědychtivému čtenáři v oboru pivní vědy chybí základní pohled, přehled, náhled a výhled v této problematice. I řekl jsem si tudíž : Lenost musí jít pro jednou stranou, chtíc nechtíc musím zmobilizovat svůj geniální mozek a své encyklopedické znalosti pro jistotu, už jen kvůli tomu, kdyby měly než posloužit někomu jinému jako zdroj informací pro jeho vlastní vědecké práce, šlehnout na pergamen pokud možno čitelným klínovým písmem.

 

DÍL 1. : ZÁKLADNÍ POJMY V PIVNÍ VĚDĚ,

STRUČNÉ POJEDNÁNÍ O HLAVNÍCH JEVECH A PROBLÉMECH NEVYJÍMAJE.

                           

DÍL 2.: ÚVODNÍ KAPITOLY O PIVÁKU ZELENIÁŠI

.

Kap. 1. Pivák Zeleniáš a ti druzí

Kap. 2. Zamyšlení nad názvem Pivák Zeleniáš

Kap. 3. Rozdělení a vlastnosti Piváka Zeleniáše

Kap. 4. Kterak sobě počínati při gurmánské degustaci  Piváka Zeleniáše

Kap. 5. Poznámky k nešvarům

 

DÍL 3.: DŮVTIPNÉ NASTÍNĚNÍ SLAVNÝCH DĚJIN KPPZ

 

I. Předmluva předmluvě IX. 1. Konference, krizový vývoj, jeho zažehnání a poučení
II. Předmluva X. Hnědák vystrkuje růžky
III. Hlincová Hora XI. Pokličková válka

IV. Mesiáš

XII. Hymna KPPZ
V. Založení KPPZ XIII. Pivák Zeleniáš na akademické půdě
VI. Stanovy KPPZ XIV. Nový předseda
VII. Vznik opozice XV. Místo KPPZ v dějinách Hlincové Hory
VIII. O klubu přátel piváka hnědáka Konec konců

home