KNIHOVNA

 

 

 

 

 

Všechny události, popsané na následujících stránkách se skutečně odehrály přesně tak, jak jsou popsány. I osoby jsou skutečné, žijící na této Zemi, až na jednu jedinou výjimku, kterou je autor.

Jakákoliv podobnost s vymyšlenými osobami a událostmi, které se nestaly, je čistě náhodná.

 

Konec hároše

Černá ruka

Kozí serenáda

Noční běs

O Kobzínkovi a Bezince

Největší případ Telesfora Kaštánka

Věrnost

Poučení o návnadách

Podivuhodný večer

Král mašinfírů

Telesfor Kaštánek se vrací

Zapomenutá ves

 

home