Dějepisné dílo Dr. Bedřicha Böhnela

středa, 26. 02. 2014 16:30 - Autor: Zack

Dal jsem sem poválečnou kroniku místního dějepravce Bedřicha Böhnela. Je to dílo záslužné, i když jsem byl trochu překvapen poměrně velkou částí obsahu. Očekával jsem nezaujaté dílo historika a co jsem našel? Tak trochu rudou propagandu. Ne snad, že by zde nebylo uvedeno dost podstatných událostí. To bych historikovi křivdil. Dokážu i pochopit, že bolševici nebyli intelektuálům příliš nakloněni a nebylo, zejména v 50. létech, radno je příliš dráždit. Ono je nebylo záhodno je dráždit vůbec. Oni ani dělničtí prezidenti nepatřili k intelektuální elitě a STB byla počertech nehodná instituce a snikým se moc nepárala. Popravovalo se častěji, než při čarodějnických procesech ve středověku a 20 let člověk mohl chytit i za nevinný žertík. 80. léta byla přeci jen trochu o něčem jiném. Přesto mám pocit, že šedesátiletý středoškolský profesor neměl zapotřebí psát rudé úvodníky o mezinárodní politické situaci. Vzhledem k jeho rozsáhlé literární práci a záliby v pátrání v letopisech a matrikách předpokládám, že byl dostatečně inteligentní na to, aby nechal bolševikovi, co je bolševikovo (což ovšem není a nebylo zhola nic víc, než kecy, kecy, kecy a hony na své čarodějnice, zvláště když měly IQ vyšší než celý ÚV - prekérní toť situace) a historii, co jí náleží. Některé lidi, kteří vládli obci v těchto prekérních dobách, jsem ještě znal a dobře si pamatuji, jak byli hloupí. Ale doba patřila jim a sní i osudy spousty slušných lidí. Copak to Dr. Bedřich Böhnel nepoznal? Já myslím, že poznal. Byl takový idealista, aby snad bolševickým žvástům uvěřil? Těžko říct, ale moc tomu nevěřím. Pak se ptám znovu: PROČ to lezení do pr****???!!!

Text jsem trošíčku upravil co se týče výrazů a slovosledu do modernější češtiny, i když přechodníky jsem tam s chutí nechával. Příliš rudé pasáže jsem opisoval tak mechanicky a znuděně, jak mě to otravovalo, že jsem se s modernizací gramatiky nepáral. Ostatně pokud se chcete vyloženě zasmát, archaizmy jsou k tomu jak stvořené. Zkrátka: "Se Sovětským Svazem s rukama až na zem," nebo: "Se Sovětským Svazem na věčné časy a ani o den dýl!"

Zároveň bych rád sdělil, že s Karlem Sonnbergerem se snažíme dát dohromady nějaké novodobé letopisy. Netuším, co se nám tam podaří dát. Karel vedl záznamy až od roku 2006. Co uděláme s těmi skoro 50 lety mezi Böhnelem a námi ještě nevím. Asi se budeme muset spolehnout na pamětníky a "lidovou slovesnost." Čeho bych se však dožít nechtěl je, aby jsme byli poplatní některé vládní garnituře ať levé nebo pravé, zelené, či černé.

Na závěr vám dopřeju něco veselého, co jsem našel na webu.

Teorie a praxe budování socialismu v Československu, ale i jinde

Proč jsme budovali socialismus?

Protože to bylo podstatně lehčí a jednodušší než pracovat.

Jaké byly základní principy socialismu?

Za kapitalismu je člověk vykořisťován člověkem, za socialismu to bylo naopak. Všechno spělo plánovitě a radostně k horšímu. Socialismus byl sám sobě běžícím motorem a zataženou brzdou současně. Kráčel od nesmělých úspěchů ke smělým neúspěchům. V socialismu se o zlodějích psalo v černé kronice a seděli v base. V kapitalismu se o zlodějích píše jako o celebritách a sedí v daňovém ráji.

Co to byl socialismus?

Socialismus byl trest boží za "Velkou říjnovou socialistickou revoluci". Socialismus byl společenským řádem, který se dovedl rozhodně a energicky vypořádat s omyly, které by v jiném společenském řádu nikdy nemohly vzniknout. Socialismus byl naprosté a přesvědčivé vítězství ideologie nad zdravým rozumem. Byl to společenský řád, v němž jsme se nedivili, když bylo něco v nepořádku, nýbrž jsme žasli, když něco fungovalo.

Kdy u nás mělo být dokončeno vybudování socialismu?

Mělo to být tehdy, až toho budou mít všichni všeho tak akorát dost.

Jaké specifické znaky mělo budování socialismu u nás?

Socialismus u nás bylo možno budovat pouze za velice příznivého počasí. Nesmělo mrznout ani mrholit, muselo být bezvětří. Teplo ano, ale ne zas horko. Chvílemi oblačno.

Nebyla socialistická výroba u nás trochu opožděná za kapitalismem?

Ano, byla. Socialismus mohl být již dávno vybudován, kdyby ho pracující dostali jako melouch (práce na "černo") po normální pracovní době.

Existovala v socialistické společnosti třídní nerovnost?

Nikoliv! Třídní rozdělení společnosti známé z kapitalismu bylo socialistickou revolucí zlikvidováno. V socialistické společnosti existovala naprostá a všeobecná rovnoprávnost. Byla však pravda, že někteří lidé nebo skupiny lidí byli rovnoprávnější než ostatní.

Jaký byl rozdíl mezi lidem a lidmi za socialismu?

Náš lid budoval novou spravedlivou společnost a statečně při tom překonával všechny překážky, kdežto lidi na to kašlali.

Co víme o socialistickém plánování?

Plánování bylo nepřetržité narušování zdravé živelnosti. Co nešlo splnit, šlo alespoň naplánovat. Plánování byla soustavná činnost zaměřená k dosažení alespoň náhodných výsledků. Jeden z příkladů plánování, výstavba dálnice. Před válkou jsme nevěděli, co bude za pět let. Díky plánování pětiletky jsme to věděli. Nikdo však nevěděl, co bude zítra.

Jaký byl vztah mezi prací a mzdou za socialismu?

Prostřednictvím miniaturní mzdy byli pracující trestáni za vykonanou práci. Proto pracující předstírali, že pracují. Stát proto předstíral, že je za to platí.

Jaké byly základní zákony socialistického trhu?

Člověk musel koupit, co bylo; sám sebe přesvědčit, že to potřebuje, potřeboval nebo bude potřebovat. Úpravy cen se prováděly plánovitě, uváženě a s ohledem na drobné spotřebitele. Tak např. 100% zdražení toaletního papíru se kompenzovalo 2% zlevněním parních lokomotiv.

Budou za komunismu peníze?

Dogmatikové tvrdili, že nikoliv. Revizionisté, že ano. Opravdový marxisté-leninisté však prohlašovali, že někdo mít peníze bude a někdo ne.

Existovaly země, kde absolutně nešlo socialismus vybudovat?

Ano, bylo vědecky prokázáno, že například Lichtenštejnsko a Andorra jsou pro tak kolosální bordel příliš malé.

Epilog

To, že cesta k socialismu bude radostná, již předvídali klasikové marxismu. Ale, že to bude taková groteska, to nikdo netušil.

Zpět na Hlincovské rozhledy

home