JAK ZABÍT HOSPODU

čtvrtek, 25. 6. 2015 15:04 - Autor: Zack

HospodaNo… Že je na Hlincovce už půl roku zavřená hospoda ví snad každý a ne jenom na Hlincovce. Proč tomu tak je, když obec věděla už od loňského září, že Tomáš Chumlen končí, toť otázka, na kterou by možná hodně lidí znalo odpověď. Je pravda, že obecní zastupitelstvo tvrdí, že oficiálně nemělo nic v ruce. To možná nemělo, ale již 8. 10. 2014 vypsalo „výběrové řízení“ na hostinského.

Ovšem 11. 12. 2014 zastupitelstvo vyslechlo žádost nájemce restauračního zařízení Hlincová Hora pana Tomáše Chumlena o předčasné ukončení nájemního vztahu. Zastupitelstvo informovalo nájemce, že obec jako pronajímatel neshledává důvody nájemní smlouvu ukončit, neboť důvody k ukončení ze smlouvy nenastaly, přesto dává nájemci možnost najít a smlouvu tak  delegovat na třetí osobu za stejných podmínek, až do skončení nájemního vztahu. K tomu však nedošlo hned, a když nakonec Tomáš Chumlen sehnal potencionálního zájemce, obec už o to nestála a nechala vystěhovat veškeré zařízení. Proč? Aby nemusela vyplatit 150 000, které Tomáš Chumlen požadoval za rekonstrukci hospody, kterou z osobních a rodinných důvodů nemohl provozovat do skončení nájemního vztahu? Obec neměla tolik peněz? Hlavně když má dost peněz na odměny dvou sociálních případů v roli místostarostů. Nejbližší obec, která má víc než jednoho místostarostu, jsou České Budějovice.

Michal Bumba a Radek Kándl vznesli 30. 12. 2014 dotaz, jaká je situace s provozováním místní restaurace. Zastupitelstvo prohlásilo, že nájemní smlouva je stále platná, protože první oficiální oznámení o úmyslu ukončení své činnosti spojené s nájmem restaurace sdělil nájemce pan Tomáš Chumlen dne 11. 12. 2014 na mimořádném zasedání zastupitelstva a teprve 18. 12. 2014 předložil písemný úmysl ukončit nájemní smlouvu  s odůvodněním, které není dle uzavřené smlouvy  důvodem pro uplatnění výpovědi a prý se bude dále jednat. Všeříkající klasika. Mně osobně to připomnělo prohlášení některých (většiny) politiků v televizních diskusích. Avšak až 5. 2. 2015 došlo k nějaké dohodě stran ukončení nájmu. Půl roku po té, co se o tom obecní zastupitelstvo poprvé dozvědělo. Zároveň vypsalo již druhý záměr pronajmout hostinec. Rozhodujícími kritérii mělo být

Já se jenom zastavím u oné ceny. Když jsem se dozvěděl, jaké pan Sova má finanční požadavky, tak jsem dospěl k závěru, že se mu přihodil ošklivý úraz hlavy. Zájemců bylo 5. Po sdělení předpokládané výše nájmu a spatření holých zdí místností, jež ještě nedávno byly hezkým, útulným, oblíbeným hostincem, čtyři odstoupili.

Tak došlo 8. 4. 2015 k projednání podmínek s vybraným nájemcem (který zbyl), ale ten také nakonec odstoupil od zájmu pronajmout si zdejší restaurační zařízení.

Nakonec obec přistoupila ke stavebním úpravám hostince. Nebo byla okolnostmi po vystěhování Chumlenova zařízení, za které nebyla ochotna zaplatit ni haléře, donucena? Ví bůh. Jen bůh také ví, kdy a jestli se hostinec opět otevře. Že počínání obecního zastupitelstva v této cause byl výbuch, ví bůh i my.

Náš zdroj, který si nepřál být jmenován, no on si vlastně nepřál nic, jen pivo, nám sdělil snad jedinou nadějnou zprávu, kterou jsem stran hospody za poslední třičtvrtěrok slyšel, že by zde byl, či vlastně byla jedna zájemkyně o provozování hostince – jistá Jitka Kubíčková z Rudolfova. Snad bude zastupitelstvo natolik příčetné, aby ji nezahnalo nesmyslným nájemným – je to vesnická hospoda a při zimní návštěvnosti stačí na placení už jen plyn a elektřina. A co víc – my tu hospodu potřebujeme, už více než 100 let byla hospoda naším jediným kulturním a společenským zázemím. Na vsi hospodu ničím nenahradíš. No a to jsem si před půl rokem myslel, že se budeme spíš zabývat s budoucím nájemcem, jestli by nešlo využívat hospodu i ke kulturním akcím, jako to třeba dělají mí kamarádi v Krumlově – viz článek o Slavnostech sedřené kůže – a ne jen k opileckému vyřvávání po patnáctém pivě a šesti rumech.      

Budiž nám pípa lehká.

Zpět na Hlincovské rozhledy

home