ع م يلا ت

eg ل ص ا و ت ، ّ ي ن ف ل ا م ع د ل ا ى ل ع ل و ص ح لل ة ي ف إضا ر د ا مص ب ل ا ط ل ل ع ي ر س ال . ݧيجوݜݱݺم ݧم ݛݲل º§ݛفم ݗقوو اݺݴم§و ةقاݢماڼ عݱݺݱم ݥمݚك ،ٌݱجو²و ٌتݛس وݴي ۋابت±§و À§ݜݱم ٌڽݙم ۑݚم ¬وݜݱݺم ݧم ݛݲل£ )%57

2023-01-31
    محمود ياسين و نيللي
  1. و fama trading llc § ´ن