همیشه قناعت داشته باشید و همیشه صبور باشید

.

2023-04-01
    معني ز ك اة الناض